Báo cáo tài chính thể hiện lỗ hơn chục tỷ đồng, Nhà máy In tiền Quốc gia phản hồi ra sao?


Chủ nhật, 18/08/2019 | 10:04


Đại diện Nhà máy In tiền quốc gia cho biết, Nhà máy là doanh nghiệp công ích, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận và Bộ Tài chính, NHNN không giao chỉ tiêu lợi nhuận...

Đại diện Nhà máy In tiền Quốc gia cho biết, Nhà máy là doanh nghiệp công ích, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận và Bộ Tài chính, NHNN không giao chỉ tiêu lợi nhuận đối với đơn vị.

Ngày 17/8, sau khi Nhà máy In tiền Quốc gia thực hiện công bố thông tin về báo cáo tài chính định kỳ theo quy định, một số báo, trang tin điện tử đã đưa tin về số lỗ lũy kế sau 6 tháng đầu năm 2019 của Nhà máy.

Về vấn đề này, Nhà máy In tiền Quốc gia cho biết, Nhà máy là công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ và ngành nghề kinh doanh duy nhất hiện nay là in, đúc tiền. Nhà máy là doanh nghiệp công ích, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận và Bộ Tài chính, NHNN không giao chỉ tiêu lợi nhuận đối với Nhà máy.

Số lượng, doanh thu và chi phí từ hoạt động in đúc tiền của Nhà máy là hoàn toàn phụ thuộc vào cung cầu tiền mặt trong nền kinh tế, việc điều hành chính sách tiền tệ và theo đúng kế hoạch do Thống đốc NHNN giao.

Nhà máy In tiền Quốc gia cho biết, NHNN không giao chỉ tiêu lợi nhuận đối với đơn vị. Ảnh minh họa

Là đơn vị sản xuất cung cấp sản phẩm, dịch vụ công, Nhà máy thực hiện cơ chế quyết toán giá với Nhà nước. Theo đó, toàn bộ các chi phí sản xuất có liên quan được tập hợp, trình NHNN và Bộ Tài chính duyệt quyết toán giá sau khi kết thúc năm tài chính.

Do đó, kết quả chênh lệch thu chi giữa kỳ chỉ là số liệu tạm tính, không thể hiện đầy đủ tình hình hoạt động của Nhà máy. Thực tế, Nhà máy vẫn đang hoạt động ổn định, theo đúng mục tiêu, kế hoạch giao nộp sản phẩm được NHNN giao. Những năm gần đây, Nhà máy luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, kế hoạch sản xuất được giao và đều được xếp loại A.

Được biết, theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019, Nhà máy in tiền quốc gia Việt Nam ghi nhận khoản lỗ lũy kế hơn 11,2 tỉ đồng và sự sụt giảm của nhiều hạng mục tài chính khác. Kết quả này trái ngược so với năm tài chính 2018.

Theo đó, nếu như Nhà máy In tiền quốc gia ghi nhận lợi nhuận sau thuế lũy kế 6 tháng đầu năm 2018 là hơn 60,4 tỉ đồng thì 6 tháng đầu năm 2019 lại báo lỗ hơn 11,2 tỉ đồng.

Trong báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giữa niên độ, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ sụt giảm đến hơn 90 tỉ đồng so với cùng kỳ.

Từ đó, lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm khoảng 4,3 lần so với cùng kỳ năm 2018, còn gần 20,3 tỉ đồng.

Tuy nhiên, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh sau khi trừ các chi phí liên quan là con số âm khoảng 6,9 tỉ đồng.

Nguyên nhân là do chi phí quản lý doanh nghiệp tăng. Mặc dù chi phí tài chính có giảm nhưng doanh thu từ hoạt động tài chính lại giảm mạnh hơn.

Trước đó, trong hai năm tài chính 2017 và 2018, lợi nhuận sau thuế của Nhà máy In tiền quốc gia ghi nhận sự tăng trưởng đều đặn, lần lượt là 44,5 tỉ đồng và 51,1 tỉ đồng.

Vũ Đậu (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bao-cao-tai-chinh-the-hien-lo-hon-chuc-ty-dong-nha-may-in-tien-quoc-gia-phan-hoi-ra-sao-a289226.html