Báo Đời sống và Pháp luật tổ chức cuộc thi "Camera bạn đọc"


Thứ 7, 18/01/2014 | 03:02


(ĐSPL) Bạn đọc báo Đời sống và Pháp luật Online có thể tham gia cuộc thi “Camera bạn đọc” để chia sẻ những video, clip do chính bạn đọc thực hiện, có nội dung thuộc mọi lĩnh vực đời sống, pháp luật, xã hội, giải trí…

THỂ LỆ CUỘC THI “CAMERA BẠN ĐỌC

 1. G?ớ? th?ệu chung

Bạn đọc báo Đờ? sống và Pháp luật Onl?ne có thể tham g?a cuộc th? “Camera bạn đọc” để ch?a sẻ những v?deo, cl?p do chính bạn đọc thực h?ện, có nộ? dung thuộc mọ? lĩnh vực đờ? sống, pháp luật, xã hộ?, g?ả? trí…

2. Thờ? g?an- Cuộc th? được tổ chức hàng tháng, bắt đầu từ ngày 01/01/2014.- Thờ? g?an nhận v?deo, cl?p: Tất cả các ngày trong tháng.- Công bố kết quả: Ngày 30 hàng tháng- Trao g?ả? thưởng: Trong vòng 10 ngày sau kh? công bố kết quả.3. Đố? tượng tham g?a:- Mọ? công dân nước Cộng hòa xã hộ? chủ nghĩa V?ệt Nam, không phân b?ệt g?ớ? tính, độ tuổ?, nghề ngh?ệp.4. Cách thức tham g?a:4.1. Yêu cầu:- Các tác phẩm dự th? là v?deo, cl?p được bạn đọc gh? lạ? bằng các th?ết bị có khả năng quay ph?m (đ?ện thoạ?, máy ảnh, máy quay…) hay các cl?p do bạn đọc tự tổng hợp và xây dựng từ các nguồn khác nhau.- Các v?deo, cl?p có nộ? dung đề cập đến mọ? vấn đề của cuộc sống (t?n tức thờ? sự, những khoảnh khắc đẹp, những chuyện kỳ lạ, những hình ảnh hà? hước…)- Tác phẩm dự th? là các v?deo, cl?p có chất lượng hình ảnh tốt, rõ nét, ít bị rung, g?ật.- V?deo, cl?p có định dạng MP4, AVI, FLV, MOV.- V?deo, cl?p có độ dà? tố? th?ểu là 30 g?ây và tố? đa là 30 phút.- Dung lượng không g?ớ? hạn.- Các cl?p dự th? không có nộ? dung đồ? trụy, đ? ngược lạ? vớ? thuần phong mỹ tục, không có nộ? dung tuyên truyền phản động, chống phá nhà nước Cộng hòa xã hộ? chủ nghĩa V?ệt Nam.4.2. Hình thức th? và cách thức chấm g?ả?- Ban b?ên tập báo Đờ? sống và Pháp luật Onl?ne sẽ t?ếp nhận các tác phẩm dự th?, sau kh? duyệt về nộ? dung và hình thức, các tác phẩm dự th? sẽ được đăng tả? công kha? trên trang báo http://www.do?songphapluat.com/.- Sau kh? được đăng tả?, các v?deo, cl?p sẽ được thống kê lượt xem trên Google Analyt?cs và lượt l?ke của bà? trong tháng nhằm phục vụ công tác trao g?ả?.-Hàng tháng, thông t?n và hình ảnh trao g?ả? sẽ được đăng tả? trên trang báo. http://www.do?songphapluat.com/4.3 Cách thức gử? v?deo, cl?p tham g?a - Thí s?nh dự th? gử? v?deo, cl?p trực t?ếp tạ? hòm thư: banv?deo@do?songphapluat.com - Kèm theo mỗ? tác phẩm là một bà? v?ết ngắn được v?ết tay hoặc đánh máy, gh? đầy đủ thông t?n cá nhân, số đ?ện thoạ? l?ên lạc, địa chỉ e-ma?l, thờ? g?an và địa đ?ểm thực h?ện tác phẩm, thông t?n về sự k?ện d?ễn ra l?ên quan đến tác phẩm.5. Cơ cấu g?ả? thưởng hàng tháng:- 01 (một) g?ả? v?deo, cl?p được xem nh?ều nhất trong tháng: 3.000.000 đồng- 01 (một) g?ả? v?deo, cl?p được l?ke nh?ều nhất trong tháng: 2.000.000 đồng6. Các quy định chung:- Mỗ? thí s?nh được gử? nh?ều tác phẩm (bao gồm các cl?p do thí s?nh quay và cl?p do thí s?nh tổng hợp, xây dựng từ nh?ều ngồn khác nhau.)- V?deo, cl?p dự th? phả? là cl?p gốc, chưa từng xuất h?ện trên các phương t?ện thông t?n đạ? chúng khác và không v? phạm bản quyền.- BTC không chịu trách nh?ệm vớ? các v?deo, cl?p dự th? v? phạm bản quyền của thí s?nh cũng như không can th?ệp vào bất cứ tranh chấp bản quyền nào về v?deo, cl?p dự th? được gử? từ các Thí s?nh.- BTC sẽ yêu cầu k?ểm tra f?le gốc, cl?p gốc kh? cần th?ết.- V?deo, cl?p dự th? phả? có nộ? dung lành mạnh, không v? phạm pháp luật hoặc trá? vớ? thuần phong mỹ tục và không thuộc các trường hợp bị cấm lưu hành, phổ b?ến. BTC có quyền loạ? bỏ các v?deo, cl?p dự th? v? phạm mà không cần thông báo cho thí s?nh.- BTC không trả lạ? các tác phẩm dự th?.7. Thông báo kết quả và địa đ?ểm nhận thưởng:- Kết quả cuộc th? sẽ được công bố trên trang http://www.do?songphapluat.com/ chậm nhất vào ngày 30 hàng tháng.- Các thí s?nh đoạt g?ả? sẽ được thông báo qua e-ma?l và đ?ện thoạ?.- Thờ? g?an trao g?ả?: 10 ngày sau kh? công bố danh sách đoạt g?ả?.- Hình thức nhận g?ả?:+ Ngườ? thắng cuộc sẽ tớ? địa đ?ểm do đơn vị tổ chức công bố để nhận g?ả? tạ?: Ban Đ?ện tử, báo Đờ? sống và Pháp luật, tầng 4, tòa tháp Ngô? Sao (Star Tower), Lô 32D, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu G?ấy, Hà Nộ?.+ Trong trường hợp ngườ? thắng cuộc ở xa thì g?ả? thưởng được gử? qua tà? khoản ngân hàng.

BBT

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bao-doi-song-va-phap-luat-to-chuc-cuoc-thi-camera-ban-doc-a16992.html