Bế tắc kinh doanh, CEO đoản thọ vì chủ tin thầy phong thủy


Thứ 4, 19/02/2014 | 10:16


(ĐSPL) - Thay CEO, sắp xếp lại hoàn toàn bộ máy nhân sự theo thuyết ngũ hành, sao xấu, sao tốt - là cách mà nhiều thầy phong thủy tư vấn cho doanh nghiệp với hy vọng thoát khỏi cảnh làm ăn "bết bát" như hiện nay.

(ĐSPL) - Thay CEO, sắp xếp lạ? hoàn toàn bộ máy nhân sự theo thuyết ngũ hành, sao xấu, sao tốt - là cách mà nh?ều thầy phong thuỷ tư vấn cho doanh ngh?ệp vớ? hy vọng thoát khỏ? cảnh làm ăn "bết bát" như h?ện nay.

Nh?ều CEO đoản thọ vì chủ t?n thầy phong thuỷ

Câu chuyện nh?ều doanh ngh?ệp lớn trong nước thay ngườ? đ?ều hành - CEO như thay áo là thực trạng tồn tạ? trong nh?ều năm nay. Có những thờ? đ?ểm, chỉ trong và? tháng nh?ều ngân hàng đồng loạt "thay tướng". Thậm chí, có trường, hợp mớ? bổ nh?ệm được và? tháng đã buộc phả? thay đổ?. Ngay từ đầu năm nay, một và? vị trí lãnh đạo chủ chốt trong các công ty lớn đang có sự chuyển g?ao, báo h?ệu một năm đầy b?ến động cho bộ máy nhân sự lãnh đạo cao cấp của các doanh ngh?ệp lớn trong nước h?ện nay.

Đ?ều bất ngờ, nh?ều CEO h?ện nay không phả? kém tà? mà bị sa thả?. Thực tế có nh?ều trường hợp, chủ doanh ngh?ệp sa thả? CEO chỉ đơn thuần vì nghe theo thầy phong thủy. Theo chị Nguyễn Quỳnh Ngân, ở Văn Khê, Hà Đông, Hà Nộ? ch?a sẻ, đầu năm nay, chồng chị đột nh?ên bị chủ cho thô? g?ữ chức g?ám đốc k?nh doanh. T?n này rất "sốc" vớ? cả g?a đình, bở? năm ngoá?, mặc dù bố? cảnh k?nh tế khó khăn nhưng hoạt động k?nh doanh của công ty nơ? chồng chị làm v?ệc vẫn có doanh thu lớn và có lã?.

Được b?ết, nguyên nhân chính của v?ệc chồng chị Ngân bị sa thả? vì ngườ? chủ mớ? nghe thầy phong thủy phán tuổ? của chồng chị vào cung khắc vớ? ông ấy nên đành thay thế ngườ? khác. Câu chuyện của chị Ngân không phả? là trường hợp duy nhất, mớ? đây, chị Nguyễn Thuý Ma? ở Đống Đa, Hà Nộ? - một ngườ? bạn của tô? bức bố? kh? đột ngột mất chức CEO ở doanh ngh?ệp, doanh thu lên đến 500 tỷ đồng/năm. Chị Ma? tỏ ra bức xúc vì lý do mất chức không phả? kém tà?, mà nghe nó?, vợ của chủ doanh ngh?ệp này xem bó? về, bảo rằng, năm nay chị Ma? sao Thá? Bạch ch?ếu nên không có lợ? cho v?ệc làm ăn.

V?ệc các doanh ngh?ệp lớn, nhỏ thay đổ? nhân sự cấp cao như thay áo không còn là chuyện h?ếm. Tuy nh?ên, vì t?n theo thầy phong thủy mà t?ến hành thay đổ? bộ máy, cơ cấu lạ? tổ chức là một xu hướng cho thấy n?ềm t?n đang sa sút trong k?nh doanh của độ? ngũ doanh nhân h?ện nay.

Trao đổ? vớ? chúng tô? về vấn đề này, chuyên g?a phong thủy Nguyễn Cung Hà cho rằng, cơ cấu nhân sự dựa theo thuyết phong thủy chẳng qua chỉ mang yếu tố tham khảo. Bở? nếu chọn tuổ? phù hợp mà không có chuyên môn thì chẳng có tác dụng gì nh?ều, thậm chí còn nguy hạ?.

Chuyên g?a phong thủy Nguyễn Cung Hà.

Theo vị chuyên g?a này, h?ện vẫn tồn tạ? nh?ều trường hợp một số chủ doanh ngh?ệp t?n theo thuyết nọ, thuyết k?a. Rồ? căn cứ vào tuổ? lãnh đạo để chọn ngườ? phù hợp tuổ? tác để không bị phá, không bị mâu thuẫn nảy s?nh.  Tuy nh?ên, theo quan đ?ểm của ông Nguyễn Cung Hà thì đó chỉ mang tính chất tham khảo. Không nên căn cứ vào tuổ? tác, nếu căn cứ vào tuổ? tác năm nay tốt nhưng năm sau xấu. Các năm có sự dịch b?ến khác nhau. Do đó, ngườ? làm lâu năm có chuyên môn tốt, có k?nh ngh?ệm, sử dụng vẫn là tốt nhất. Nếu cứ dựa vào tuổ? tác mà tuyển dụng, bố trí sắp xếp một năm xáo trộn cán bộ chuyên môn một lần là đ?ều bất ổn cho doanh ngh?ệp đang làm ăn tốt.

"Tô? cho rằng, thuyết phong thủy chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu vào thờ? đ?ểm mớ? thành lập, tuyển nhân sự, ngườ? ta có thể lựa chọn dựa vào chuyên môn cộng vớ? tuổ? tác. Ngườ? ta tuyển thêm thì cũng thế. Còn v?ệc các doanh ngh?ệp tuyển những vị trí quan trọng, như CEO thì đò? hỏ? phả? tuyển những ngườ? có chuyên môn ngh?ệp vụ sâu, đạo đức tốt không nên tuyển những ngườ? chỉ dựa vào thuyết phong thủy", chuyên g?a phong thủy Cung Hà cho b?ết.

Câu chuyện thay đổ? CEO như thay áo thờ? đ?ểm này không chỉ là chuyện r?êng của các doanh ngh?ệp mà là vấn đề chung của doanh ngh?ệp trong nước bao gồm cả doanh ngh?ệp có vốn Nhà nước. Tuổ? thọ của  các CEO đ?ều hành ở những công ty và tổng công ty chỉ 1 đến 2 năm, thậm chí có ngườ? chỉ và? tháng trong kh? đó mức bình quân ở nh?ều nước là 4 đến 5 năm. L?ệu có vấn đề về yếu tố phong thủy tác động đến thực trạng trên hay không, các chuyên g?a k?nh tế và những nhà quản trị chuyên ngh?ệp đều cho rằng là không có cơ sở.

Ông Cao Sỹ K?êm (nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước V?ệt Nam) cho rằng, v?ệc l?ên tục thay đổ? CEO của các ngân hàng trong nước nó xuất phát chất lượng hoạt động của các ngân hàng còn nh?ều bất cập, không đảm bảo.

Do thờ? đ?ểm thờ? g?an đầu kh? các ngân hàng vừa thành lập, mớ? đ? vào hoạt động đa số sử dụng cán bộ lãnh đạo lưu chuyển, lớp này từng g?ữ vị trí cao cấp trong các ngân hàng kh? nền k?nh tế bao cấp g?ờ bước sang k?nh tế thị trường không còn theo kịp, không đủ năng lực để đ?ều hành nên v?ệc thay thế nhanh chóng là rất cần th?ết.

V?ệc thay đổ? l?ên t?ếp độ? ngũ lãnh đạo xuất phát từ nhu cầu k?ện toàn sắp xếp lạ? bộ máy nhân sự của các ngân hàng. "Rất ít có trường hợp  chuyển đổ? theo cảm tính, bở? h?ện nay lợ? ích k?nh tế luôn được các ngân hàng đặt lên hàng đầu. Theo tô?, v?ệc thay thế này được thực h?ện ngh?êm túc",  ông Cao Sỹ K?êm g?ả? thích.

Hệ luỵ khôn lường kh?  "thay tướng" theo cảm tính

Lý g?ả? về v?ệc nh?ều doanh ngh?ệp bố trí cán bộ đ?ều hành theo k?ểu cảm tính, dựa vào thuyết phong thủy để mong công ty làm ăn phát đạt hơn, ông Nguyễn Cung Hà nó?, v?ệc này bắt nguồn từ quan đ?ểm từ xưa cho rằng tuổ? tác có l?ên quan mật th?ết vớ? nghề ngh?ệp.

Theo thuyết ngũ hành thì ngườ? phù hợp vớ? công v?ệc này mà không phù hợp vớ? công v?ệc k?a. Tô? tư vấn rất nh?ều về nhân sự nhưng đa số là kh? mớ? thành lập và luôn khuyên chọn ngườ? có trình độ chuyên môn cao, phẩm chất đạo đức tốt có vậy mớ? tránh được xung phá lãnh đạo, tránh xung phá vớ? thá? tuế. Tuy nh?ên, tư vấn đó chỉ mang tính chất tham khảo. Hoàn toàn không hề có chuyện một ông năm nay tuổ? tác hợp mà công ty ấy tốt. Bở? công ty ấy bị hoàn toàn lệ thuộc vào nh?ều yếu tố như thờ? cuộc, tình hình chính trị k?nh tế của một đất nước, ông Nguyễn Cung Hà cho b?ết.

 

Cũng l?ên quan đến vấn đề này, một chuyên g?a kh? được hỏ? lạ? thẳng thắn cho b?ết, vấn đề bố trí nhân sự h?ện nay trong các doanh ngh?ệp nh?ều nơ? thực sự có vấn đề. Tính chất cảm tính vẫn còn ch? phố? nh?ều.

Vị chuyên g?a này lấy ví dụ, có trường hợp một Tổng công ty Xây dựng có uy tín và bề dày lịch sử vào loạ? bậc nhất V?ệt Nam lạ? g?ao cho một s?nh v?ên khoa báo mớ? ra trường làm G?ám đốc đ?ều hành. Kh? thông t?n này được loan tả?, thì ngay lập tức hàng loạt cổ đông lớn của công ty này thoá? vốn. Và chỉ và? tháng sau, công ty trên buộc phả? bã? m?ễn nh?ệm chức vụ. Do đó, xu hướng nh?ều công ty đua nhau thay đổ? lãnh đạo cấp cao như h?ện nay không loạ? trừ có trường hợp mang màu sắc cảm tính.

Chất lượng CEO thấp là nguyên nhân tuổ? thọ của CEO thấp

Cũng l?ên quan đến vấn đề này, TS k?nh tế Nguyễn M?nh Phong cho rằng, vớ? các công ty, tập đoàn của Nhà nước, công tác cán bộ luôn được chú trọng. Do đó, v?ệc bổ nh?ệm cảm tính rất khó xảy ra. V?ệc thay đổ? ngườ? đ?ều hành trong các tập đoàn này thờ? g?an qua tăng lên, tô? thấy đó là một xu hướng tốt và cần th?ết. Nguyên nhân của v?ệc này vì các CEO nước ta h?ện nay trình độ không cao, chưa thực sự chuyên ngh?ệp.

Do đó, không nhất th?ết phả? kéo dà? thờ? g?an đ?ều hành. V?ệc chuyển g?ao thế hệ lãnh đạo sẽ g?úp cho các công ty và tập đoàn năng động hơn, đặc b?ệt những ngườ? trẻ có năng lực và được đào tạo cơ bản. Ngoà? nguyên nhân trên, h?ện tạ? do nh?ều công ty, tập đoàn có sự sáp nhập, chuyển g?ao, chuyển đổ? về chủ sở hữu vốn nên kéo theo sự thay đổ? vị trí lãnh đạo cao cấp là đ?ều gần như h?ển nh?ên.

 Như Hả?

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/be-tac-kinh-doanh-ceo-doan-tho-vi-chu-tin-thay-phong-thuy-a22063.html

Tag: