Bi k?ch c?a ch? k? 18: G?u m? v? ??i v� ?�i t�nh nh�n d??i tr?ng


Thứ 6, 27/05/2016 | 17:22


(?SPL) - K? b�o n�y, Vi?t ti?p t?c k? c�u chuy?n ly k? c?a m?t ?�i t�nh nh�n trong ?�m tr?ng ? tr?m qu�n y d� chi?n b?t ng? g?p m?t con g?u r?ng...

(?SPL) - K? b�o tr??c, theo y�u c?u c?a ng??i b?n t� c�ng bu?ng giam, nh� b�o Vi?t k? l?i m?i t�nh dang d? c?a anh trong chi?n tr??ng c�ch ??y m?y ch?c n?m. K? b�o n�y, anh ti?p t?c k? c�u chuy?n ly k? c?a m?t ?�i t�nh nh�n trong ?�m tr?ng ? tr?m qu�n y d� chi?n b?t ng? g?p m?t con g?u r?ng...

B?n quy?n ti?u thuy?t t? truy?n �Bi k?ch c?a ch?� thu?c v? t�c gi? Nguy?n Vi?t Chi?n, m?i sao ch�p v? t? truy?n n�y (n?u c�) tr�n c�c b�o, c�c trang m?ng, c�c b�o ?i?n t? kh�c� ??u ph?i ???c s? ??ng � c?a t�c gi?, n?u t�c gi? kh�ng cho ph�p, ?? ngh? c�c b�o kh�ng ???c s? d?ng v� s? vi ph?m b?n quy?n cu?n ti?u thuy?t t? truy?n n�y.

Nhi?u ?�m trong bu?ng giam, H?u th?c tr?ng ?�m b?t nh� b�o Vi?t k? chuy?n tr�n gi?i, d??i b?, chuy?n cu?c ??i, chuy?n y�u ???ng nh?ng cu?i. H?u kh�ng bi?t nh?ng chuy?n n�y c� th?t ngo�i ??i hay ch? l� chuy?n b�ng ph�ng, b?a ??t. ?i?u quan tr?ng l� H?u th�ch c�ch k? chuy?n c?a anh ta: �Anh k? ti?p c�u chuy?n t�nh c?a anh ? tr?m qu�n y d� chi?n xem c� ?o?n n�o gay c?n kh�ng?�. Vi?t nh?n nha v?a k? v?a d�u m?t l?i v� bu?n ng?:

...C�i ?�m ? tr?m qu�n y d� chi?n, n?m v?i nhau qu� n?a ?�m, anh m� ra ngo�i ?i v? sinh, nh?ng theo th�i quen v?n v?i tay c?m kh?u s�ng AK47 kho�c l�n vai. Anh ch?t gi?t b?n m�nh khi th?y m?t c�i b�ng �o tr?ng t? c�i l�n th??ng binh g?n ?� b??c ra ngo�i, nghe ng�ng m?t l�t r?i ?i v? ph�a g?c c�y c? th? ven r?ng. D??i tr?ng ?�m, anh nh?n ra ??y l� c� y t� ban chi?u ?� ch?m s�c Lan. V� anh ??ng trong b�ng t?i, qu?n �o l?i th?m m�u n�n c� ?y kh�ng nh?n ra. Khi ??n g?n g?c c�y to, c� y t� ch?y nh? lao v�o v�ng tay c?a m?t ng??i l�nh ?� ch? s?n c� ? ?�. H�a ra, h? ?� h?n h� nhau, m?t anh l�nh trong ca tu?n ?�m b?o v? qu�n y vi?n c�ng n�ng y t� c�n tr?. K�ch th�ch b?i s? t� m�, anh b� m?t l?n ??n g?n, xem h? l�m g� trong ?�m. Sau g?c c�y c? th?, m?t t?m t?ng tr?i ra tr�n th?m l� d�y ???c chu?n b? t? tr??c v� hai ng??i t�nh tr? cu?n si?t l?y nhau. H? c?i h?t �o qu?n, l?n l?n trong v�ng tay nhau ??n m� man ngh?t th?. Ch�ng l�nh tr? h�n l?y, h�n ?? kh?p n?i tr�n th�n th? nh? nh?i �nh tr?ng c?a ng??i con g�i. C� l?, h? ?� l�m t�nh v?i nhau nhi?u ?�m b�n g?c c�y c? th? n�y, n�n m?i th? ??u quen thu?c l?m.

?nh minh h?a.

Qua t�n l� r?ng, �nh tr?ng ?�m l?t xu?ng th?p tho�ng trong m?t kh�ng gian m? ?o, t?nh l?ng. ?�m thanh v?ng ??n n?i anh nghe r� th?y ti?ng th?, ti?ng r�n se s? c?a ng??i con g�i ?ang gh� ch?t l?y ng??i t�nh trong c?n m� ??m. �nh tr?ng tr�n xu?ng b?u ng?c thanh xu�n c?a ng??i con g�i khi?n anh nh? t?i ng??i b?n g�i c?a m�nh ?ang n?m trong l�n th??ng binh. Anh l?ng l?, k�n ?�o quay v?, c? g?ng kh�ng l�m ?nh h??ng ??n ?�m tr?ng m?t c?a ?�i t�nh nh�n d??i g?c c�y c? th?. Ch?c h? c�n n?m v?i nhau su?t ?�m tr?ng ?y! Nh?ng ch?t nghe th?y ti?ng ??ng l?, anh b?ng l?nh to�t ng??i khi ph�t hi?n th?y m?t b�ng ?en ?ang di chuy?n ch?m r�i v? ph�a g?c c�y c? th?, n?i ?�i trai g�i ?ang m?i mi?t l�m t�nh. Kh�ng hi?u l� ng??i hay l� th�, nh?ng r?i b�ng ?en v?t ??ng d?y trong ?�m. Anh ??nh th?n v� gi?t th�t ng??i khi nh?n ra, ??y l� m?t con g?u r?ng to l?n ??n kh?ng khi?p. N� ?i hai ch�n ti?n g?n t?i sau l?ng ?�i trai g�i, ?�i b�n ch�n nh? b?c nhung b??c tr�n c? r?t kh? kh�ng. ?�ch th? n� l� m?t con g?u m? v? ??i, c�i b?ng to l�ng b?c, ph??n ra ??ng tr??c nom th?t oai v?. C� l? n� s?p t?i th�ng sinh con n�n m?i ph?i ?i ki?m ?n ?�m nh? th? n�y. Anh n�ng kh?u s�ng AK47 nh?m v? ph�a g?u m? v? ??i, m? ch?t an to�n. Anh kh�ng mu?n b?n m?t ch�t n�o, v� ??y l� con g?u ?ang mang thai. Nh?ng n?u n� t?n c�ng ?�i trai g�i ??ng ??i c?a anh th� b?t bu?c anh ph?i n? s�ng. Khi t?i c�ch ?�i trai g�i kho?ng b?n, n?m m�t b?ng d?ng con g?u d?ng s?ng l?i, su�t n?a th� anh b�p c�. C� l? c�i th�n h�nh cao l?n c?a g?u m? khu?t v�o b�ng ?�m b�n g?c c? th?, n�n ?�i trai g�i v?n ch?a nh?n ra m?i nguy hi?m ch?t ng??i ?ang r�nh r?p h?.

Kho?ng c�ch t? anh t?i ch? g?u m? ch?a ??y ch?c th??c, n�n anh nh?n di?n n� r?t r�. C� l? con g?u s?ng ng??i l?i v� ti?ng th? h?m h?p nh? t�u h?a l�n d?c c?a ?�i trai g�i. H? ?ang l�n c?n h?ng ph?n t?i t?t ??. Ch? n�y c�ch b?nh x� t?i n?m, s�u ch?c m�t n�n trong ?y, ch?c kh�ng ai nghe th?y g� c?. C�n d??i g?c c�y to, ti?ng r�n c?a ng??i con g�i kh�ng nh?ng �t ti?ng th? h?n h?n c?a ch�ng l�nh tr? m� c�n �t c? ti?ng ch�n, ti?ng th? c?a g?u m?. C� v? con g?u nh? ?ang b? th�i mi�n b?i ?i?u m�a nh?c th? m� h?n c?a n�ng �- va v� ch�ng A �?am kh�ng m?t m?nh v?i che th�n. ? g?c c�y b�n n�y, tr?ng ?�m ??ng t?ng v?ng s�ng. Th�n th? tuy?t v?i c?a ng??i con g�i nh? ?ang v??n l�n v? ph�a �nh tr?ng huy?n ?o. B?u ng?c c?a n�ng nh? hai b�p sen tr?ng ?ang ph?p ph?ng tr�n con s�ng l? l??t c?a th�n h�nh n? th?n nh?c c?m d??i tr?ng ?�m. Tuy tay ??t l�n c� s�ng nh?ng m?t anh v?n thao l�o c�ng g?u m? chi�m ng??ng ?i?u m�a nh?c th? m� man ??y quy?n r? ?y. Sau kho?nh kh?c b? ng? ??n kinh ng?c, kh�ng hi?u v� l� do g�, b?ng d?ng con g?u m? tru l�n m?t ti?ng b�ng ho�ng r?i quay l?ng, b? ?i. ??n l�c ?y, ?�i trai g�i m?i gi?t b?n m�nh, co r�m ng??i l?i khi nh�n th?y con g?u to v?t v� ?ang r?o b??c ?i v�o b�ng t?i. C� g�i v? v?i ??ng qu?n �o b�n m�nh. C�n c?u l�nh tr? nh�o ngay v? ph�a kh?u s�ng g�c l�n g?c c�y, ??nh b?n ?u?i theo con g?u nh?ng ?� b? anh lao ??n, k?p th?i ch?n l?i:

-D?ng l?i, ??ng b?n con g?u l�m g�, n� ?ang mang thai. N� kh�ng h?i ng??i ?�u, t? ?� ??ng ? ?�y t? l�c n� xu?t hi?n kh� l�u tr??c l�c b? ?i. N?u n� ??nh h?i c�c c?u th� t? ?� b?n tr??c r?i. Ta v? th�i c�c b?n!

Anh v?a n�i d?t l?i th� t? ph�a c�nh r?ng tr??c m?t, ti?ng con g?u m? tru l�n m?y h?i li?n m?t c�ch r?t th?m thi?t, c� l? n� ?i t�m b?n. C� y t� m?c xong qu?n �o, m?t v?n c�n th?ng th?t:

-Anh ?i, c�ch ?�y m?t tu?n, ch�nh m?y anh ? trung ??i v? binh b?o v? b?nh x� ?� b?n g?c m?t con g?u ??c to l?n khi n� ??nh t?n c�ng ng??i trong b?nh x�, th?t g?u ?n m?y h�m m?i h?t, c�i m?t to t??ng ??a v? n?p ban ch? huy qu�n y vi?n d�nh l�m thu?c ch?a b?nh. C� l? con g?u c�i n�y m� ??n khu v?c n�y t�m b?n ch?ng?

M?t ngh?t ra m?t l�t, c?u l�nh b?n c� g�i ch�p mi?ng:

-Th�i ?�ng r?i, h�m ?y b?n m�nh b?t bu?c ph?i b?n m?t con g?u ??c r?t hung h�n ??nh t?n c�ng ng??i xu?ng su?i t?m, n� b? th??ng ch?y l?t v�o s�u trong r?ng, v?a ch?y v?a tru l�n g?i b?n th?m thi?t l?m, n� tru m�i cho ??n khi g?c xu?ng ? ven b? m?t con su?i. H�nh nh? n� mu?n b�o ??ng cho con g?u c�i b?n n� l�nh ?i th?t xa kh?i khu r?ng ch?t ch�c n�y. Nh?ng ?�m nay, t?i sao con g?u c�i l?i tr? v? ?�y nh?, kh�ng c� l? n� ?i t�m ch�ng ta ?? tr? th�?

Anh b?t c??i v� s? suy ?o�n c?a c?u l�nh tr?:

-N?u con g?u ??nh tr? th� th� c�c c?u h�m nay tr? th�nh con m?i ngon l�nh c?a n� r?i. N� ?� ??ng h?n l�n, hau h�u nh�n hai b?n su?t m?y ph�t r?i m� c�c b?n kh�ng h? bi?t g�. Con g?u n�y ch? c?n v?c ng??i xu?ng ngo?m v� t�t, ??p m?y ph�t l� ng??i c�c c?u n�t nh? nh? t??ng. Kh�ng hi?u v� sao, n� ch? nh�n c�c b?n r?i b? ?i, t? l� ng??i ch?ng ki?n t? ??u t?i cu?i c?ng kh�ng th? c?t ngh?a n?i. Th�i v? ng? cho ngon nh�!

Hai ng??i b?n b?n l?n c?m ?n anh. L�c ?y, tr?ng ?� xu?ng b�n kia c�nh r?ng...

V? t?i l�n, anh th?y Lan v?n ch?a ng?. N�ng h?i sao anh ra ngo�i l�m g� l�u th?? Anh h?i h?p k? l?i c�u chuy?n m�nh v?a ???c �m?c s? th?�, k? m?t c�ch r?t chi ti?t, s?ng ??ng v� ??y kh�u g?i. Lan b?o:

-May qu�, con g?u m? kh�ng b? b?n, th? l� anh ?� c?u s?ng m?t l�c m?y sinh linh r?i, tr?i ph?t s? ph� h? cho anh.

-Kh�ng hi?u g?u m? c� c�n ???c s?ng t?i l�c sinh con kh�ng? l?n l�t trong r?ng Tr??ng S?n m�a kh� kh?c li?t n�y, c� tho�t ???c B52 r?i th?m th� c?ng b? bom ??n s?n l�ng m?i n?i! Anh tr? l?i.

-Em ?? anh v� sao con g?u m? kh�ng t?n c�ng ?�i trai g�i n?m v?i nhau d??i g?c c? th??

-Ch?u th�i, anh ngh? m�i r?i, c� l? b?i c? ??i con g?u ch?a bao gi? ???c nh�n th?y c?nh y�u ???ng c?a lo�i ng??i, n�n n� c? ng? ng�ng ??n b?t ??ng tr??c v? ??p th�n th? c?a ng??i con g�i trong v? ?i?u nh?c c?m, ch?c v?y th�i, em �!

-Kh�ng ph?i ?�u anh, l�c nh�n th?y ?�i trai g�i ?ang �n �i ??n qu�n ch?t d??i g?c c�y to, n� k�ch th�ch con g?u c�i nh? ??n b?n t�nh l� con g?u ??c v?a b? s�t h?i c�ch ??y �t h�m. Ch�ng ?� t?ng c� nh?ng ?�m tr?ng m?t n?ng n�n b�n nhau ? c�nh r?ng hoang vu n�y. H�nh ?nh y�u ???ng c?a ?�i trai g�i ?� ph?n n�o ?�nh th?c b?n n?ng t�nh d?c c?a lo�i g?u, n�n n� ?� tru l�n m?t ti?ng b?t l?c trong c� ??n tr??c l�c b? ?i, anh hi?u kh�ng? N�ng gi?i th�ch.

-Em c? nh? l� ng??i trong cu?c ?y nh?, ??n g?u c�n b? k�ch ??ng n?a l� anh?

B?t ch?t, n�ng v�o tai anh m?t c�i th?t ?au r?i k�o ??u anh d�i v�o khu�n ng?c ?m n�ng c?a m�nh v� n�i: �X?u h? th?, ch? ???c c�i gi?i nh�n tr?m, c� th�m th� ?�y cho...�. ?� l�u l?m r?i anh m?i l?i ???c c?m nh?n th?t da ph? n?. N�ng c?ng th?, ?� r?t l�u m?i c� ???c kho?nh kh?c ??m ch�m trong h?i th? c?a m?t ng??i ?�n �ng g?n g?i v� th�n thi?t.

N�ng c? n�n s? ?au ??n th?nh tho?ng l?i d?i l�n t? v?t th??ng n?i ch�n. R?i c?m gi�c n?ng n�n gi?a hai th�n th? gi?ng nh? m?t lo?i thu?c t�, ?�ng h?n l� thu?c m� ?� l�m d?u c?n ?au c?a n�ng. C?m x�c �i t�nh ?� l�m cho h? th?ng hoa v� l?y l?i ???c s? th?ng b?ng, y�n b�nh trong t�m h?n ?� b? nh?ng ng�y, th�ng chi?n tranh t??c ?o?t. Bom ??n v� s? t�n kh?c c?a chi?n tranh ?� l�m chai m�n v� tri?t ti�u h?t c?m x�c b?n n?ng c?a con ng??i. ?�m nay, khi h? �u y?m nhau m?t c�ch �m th?m d??i m�i l�n c?a b?nh x� d� chi?n n�y, cu?c chi?n k? t? ?�y ?� mang m?t m�i v? kh�c. C?ng gi?ng nh? ?�i trai, g�i ?� l�n l�t h?n nhau �n �i trong ?�m khuya d??i g?c c�y c? th? ngo�i kia, v?i h? chi?n tranh ?� tr? th�nh v� ngh?a. Ch? c� t�nh y�u cu?c s?ng, t�nh y�u ?�i l?a m?i c� th? c?u r?i t�m h?n con ng??i trong nh?ng n?m th�ng ch?t ch�c kinh ho�ng ?y, v� ??a h? v??t l�n tr�n ch�nh s? ph?n kh?c nghi?t c?a m�nh, d?u c� th? ch? �t ng�y sau ?�, ??n bom chi?n tranh s? t??c ?i sinh m?ng c?a m?i ng??i ? n?i n�o ?�...

(C�n ti?p)

Ti?u thuy?t t? truy?n c?a nh� th?, nh� b�o NGUY?N VI?T CHI?N

[mecloud]Wbe1qSNvdb[/mecloud]