Bí quyết quảng bá thương hiệu trên mạng của doanh nghiệp Việt


Thứ 3, 03/09/2013 | 09:06


Ngay từ những năm 2008, nhãn hàng Close Up đã đạt được thành công với chiến dịch“Tìm em nơi đâu” thu hút trên 3 triệu lượt người quan tâm tại Youtube.

Một đoạn cl?p nhảy FlashMob tạ? Mỹ Đ&?grave;nh đang thu hút hàng ngàn lượt xem tr&ec?rc;n Youtube và? ngày gần đ&ac?rc;y. Thực chất, v?deo được dàn dựng c&oc?rc;ng phu bở? Nok?a để chào mừng sự k?ện ra mắt sản phẩm mớ? ở V?ệt Nam. Kh&oc?rc;ng dừng lạ? nộ? dung độc đáo, dễ tạo ra h?ệu ứng lan truyền, nhà tổ chức còn để ngỏ c&ac?rc;u hỏ? vớ? phần thưởng “vé xem ph?m Transformer 3” nhằm c&ac?rc;u kéo khán g?ả. Cũng g?ống như nh?ều doanh ngh?ệp V?ệt Nam khác, Nok?a đang đặt h? vọng qua Youtube có thể t?ếp cận tớ? hàng tr?ệu khách hàng trong nước.

Truyền th&oc?rc;ng x&at?lde; hộ? (Soc?al Med?a) đang dần trở thành cầu nố? g?úp nh?ều c&oc?rc;ng ty, doanh ngh?ệp kết nố? vớ? ngườ? dùng V?ệt Nam – đất nước có tr&ec?rc;n 27 tr?ệu d&ac?rc;n t?ếp xúc vớ? ?nternet. Khở? động vớ? ch? ph&?acute; đ&oc?rc;? kh? thấp hơn nh?ều h&?grave;nh thức market?ng truyền thống, truyền th&oc?rc;ng x&at?lde; hộ? vẫn có thể đem lạ? h?ệu quả quảng bá cao, dễ dàng đo lường kết quả. Ở một kh&?acute;a cạnh khác, hướng t?ếp cận này g?úp doanh ngh?ệp và khách hàng tạo dựng được mố? quan hệ ha? ch?ều, gắn kết.


Theo báo cáo của V?nal?nk trong năm 2011, có khoảng 2000 doanh ngh?ệp V?ệt Nam chú trọng đến v?ệc sử dụng Facebook để t?ếp thị h&?grave;nh ảnh. Khoảng 400 doanh ngh?ệp từng định h&?grave;nh ch?ến lược market?ng onl?ne sử dụng trang ch?a sẻ Youtube. Mặc dù chỉ ch?ếm tỷ lệ rất nhỏ tạ? V?ệt Nam, nhưng nh&?grave;n vào thành c&oc?rc;ng mà nh?ều c&oc?rc;ng ty đạt được, r&ot?lde; ràng "Soc?al Med?a" đang khẳng định được va? trò kh&oc?rc;ng thể th?ếu dù ở bất cứ quốc g?a nào.

Ngay từ những năm 2008, nh&at?lde;n hàng Close Up đ&at?lde; đạt được thành c&oc?rc;ng vớ? ch?ến dịch“T&?grave;m em nơ? đ&ac?rc;u” thu hút tr&ec?rc;n 3 tr?ệu lượt ngườ? quan t&ac?rc;m tạ? Youtube và blog Yahoo! 360. Đ&ac?rc;y là c&ac?rc;u chuyện kể về một chàng tra? muốn t&?grave;m lạ? c&oc?rc; gá? từng gặp trong một ch?ều mưa ở Sà? Gòn. Anh chàng đ&at?lde; nhận được sự ủng hộ nh?ềt t&?grave;nh của cộng đồng mạng. Ít l&ac?rc;u sau, Close Up tham g?a khéo léo vào ch?ến dịch t&?grave;m lạ? c&oc?rc; gá? của chàng tra? vớ? nh?ều hoạt động cộng đồng ở quy m&oc?rc; lớn.

Ở đ&ac?rc;y, truyền th&oc?rc;ng x&at?lde; hộ? qua blog Yahoo! 360 và trang ch?a sẻ Youtube đ&at?lde; g?úp Close Up tạo được h?ệu ứng market?ng lan truyền (v?ral market?ng) vượt ngoà? mong đợ?. Dẫu còn nh?ều ý k?ến khen ch&ec?rc;, nhưng a? cũng thừa nhận mức độ nhận b?ết thương h?ệu của nh&at?lde;n hàng này tạ? V?ệt Nam đ&at?lde; tăng đáng kể sau ch?ến dịch “T&?grave;m em nơ? đ&ac?rc;u”.

Kh&oc?rc;ng x&ac?rc;y dựng được nộ? dung thật tự nh?&ec?rc;n, log?c như Close Up, nhưng Sony Er?csson cũng &?acute;t nh?ều g&ac?rc;y ấn tượng vớ? ngườ? dùng qua dự án hợp tác cùng Don Nguyễn. Dướ? sự tà? trợ của h&at?lde;ng, h?ện tượng Youtube V?ệt Nam đ&at?lde; quảng cáo ngầm cho ch?ếc Sony Er?csson V?vaz qua cl?p “Vọng cổ Ge?sha”. Tuy vẫn bị đánh g?á là “quá ph&oc?rc;”, nhưng vớ? 1 tr?ệu lượt xem và v&oc?rc; số bản sao của cl?p này, nhà tổ chức chắc chắn vẫn thắng lớn.


Gần đ&ac?rc;y nhất, một đoạn cl?p đua xe chuy&ec?rc;n ngh?ệp có độ dà? 4 phút đang thú hút đ&oc?rc;ng đảo sự chú ý của cộng đồng mạng. Nếu t?nh ý, ngay từ những phút đầu, ngườ? xem đ&at?lde; nhận ra v?deo thực h?ện để quảng cáo cho sản phẩm của Ford tạ? V?ệt Nam.

Ở một hướng t?ếp cận khác của truyền th&oc?rc;ng x&at?lde; hộ?, nh?ều doanh ngh?ệp đang x&ac?rc;y dựng được những cộng đồng ngườ? dùng trung thành vớ? sản phẩm của m&?grave;nh tr&ec?rc;n Facebook. Trong bảng tổng sắp Fanpage lớn ở V?ệt Nam, ngườ? ta dễ dàng nhận ra nh?ều thương h?ệu lớn như LanguageL?nk (109 ngàn fan), L?nksys (36 ngàn fan), HTC V?ệt Nam (28 ngàn fan), Converse V?ệt Nam (26 ngàn fan), KFC V?ệt Nam (22 ngàn fan), Dell V?ệt Nam (14 ngàn fan), LG Mob?le V?ệt Nam (5 ngàn fan)...

Tr&ec?rc;n fanpage của Muachung, đơn vị k?nh doanh theo nhóm rất nổ? t?ếng ở V?ệt Nam, khách hàng lu&oc?rc;n nhận được c&ac?rc;u trả lờ? nhanh, sớm từ doanh ngh?ệp ngay kh? có thắc mắc. Còn tr&ec?rc;n fanpage của Dell V?ệt Nam, thành v?&ec?rc;n lu&oc?rc;n b?ết th&oc?rc;ng t?n về các khuyến m&at?lde;? sắp tớ? của h&at?lde;ng một cách nhanh nhất. Thậm ch&?acute;, ch&?acute;nh cộng đồng ngườ? dùng Dell ở đ&ac?rc;y vẫn thường xuy&ec?rc;n g?úp đỡn lẫn nhau về sản phẩm, dịch vụ l?&ec?rc;n quan đến h&at?lde;ng.

Kh&oc?rc;ng dừng ở v?ệc x&ac?rc;y dựng được cộng đồng ngườ? dùng gắn kết, các doanh doanh ngh?ệp này còn tận dụng khá h?ệu quả k&ec?rc;nh g?ao t?ếp trực tuyến vào các ch?ến dịch market?ng cụ thể. Dell V?ệt Nam từng rất thành c&oc?rc;ng vớ? v?ệc quáng bá sản phẩm Dell Streak bằng v?ệc tổ chức cuộc th? onl?ne qua Facebook.

Chỉ phả? bỏ ra 5 ch?ếc đ?ện thoạ? và một phần nhỏ ch? ph&?acute; nhưng “May mắn vớ? Dell Streak” thực sự đ&at?lde; tạo ra cơn sốt tr&ec?rc;n Facebook và các d?ễn đàn c&oc?rc;ng nghệ vào cuố? năm 2010. Thành c&oc?rc;ng của nó còn thấy r&ot?lde; hơn kh? sau đấy, nh?ều nhà tổ chức cũng học tập m&oc?rc; h&?grave;nh th? onl?ne, l?ke ảnh, tag h&?grave;nh để t&?grave;m cách t?ếp cận khách hàng vớ? ch? ph&?acute; rẻ, tốc độ nhanh.

Nguồn: Genk


 

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bi-quyet-quang-ba-thuong-hieu-tren-mang-cua-doanh-nghiep-viet-a305.html