Biện pháp tình dục giúp giảm stress


Chủ nhật, 08/09/2013 | 07:58


Quan hệ tình dục có hai người liệu có phải là phương pháp làm giảm áp lực hiệu quả nhất?

Mỗ? ngườ? trong cuộc sống đều có những lúc muốn trốn tránh h?ện thực và kh? đố? mặt vớ? áp lực th&?grave; họ càng có những mong muốn như thế hơn. T&?grave;nh dục, như một cách làm g?ảm áp lực, mang lạ? cảm g?ác ấm áp, th&ac?rc;n th?ết cho ha? ngườ?, sự th&ac?rc;n mật gắn kết g?ữa ha? trá? t?m, sau kh? “y&ec?rc;u” xong có một cảm g?ác thư g?&at?lde;n, y&ec?rc;n tĩnh. Vậy b?ện pháp làm g?ảm áp lực có h?ệu quả nhanh nhất, tốt nhất có phả? là cùng vớ? ngườ? y&ec?rc;u &ac?rc;n á?, th&ac?rc;n mật kh&oc?rc;ng? Sự thật kh&oc?rc;ng phả? như thế.

Sau kh? so sánh các cách quan hệ t&?grave;nh dục khác nhau gồm: thủ d&ac?rc;m, g?ao hợp &ac?rc;m đạo, thủ d&ac?rc;m g?úp bạn t&?grave;nh và k?&ec?rc;ng quan hệ t&?grave;nh dục, ngườ? ta v&oc?rc; cùng ngạc nh?&ec?rc;n kh? phát h?ện ra rằng h?ệu quả làm g?ảm áp lực mà v?ệc thủ d&ac?rc;m đem lạ? cao hơn nh?ều so vớ? v?ệc quan hệ g?ữa ha? vợ chồng và là một trong những hành v? t&?grave;nh dục g?úp làm g?ảm áp lực h?ệu quả nhất. Thủ d&ac?rc;m t?&ec?rc;u tốn &?acute;t s?nh lực, kh&oc?rc;ng cần phả? lo xem đố? phương đ&at?lde; đạt cực khoá? chưa và dễ dàng toàn t&ac?rc;m đưa m&?grave;nh nhập cuộc.

Tuy nh?&ec?rc;n, đố? vớ? một số ngườ? lu&oc?rc;n có cảm g?ác thủ d&ac?rc;m là một hành v? tộ? lỗ? mà nó?, những sự th&?acute;ch thú mà thủ d&ac?rc;m mang lạ? càng nh?ều, sự phần kh&?acute;ch sau đó sẽ càng g?ảm nhanh, cảm g?ác tộ? lỗ? sẽ càng nặng nề và sự hố? hận, bất an sẽ mang lạ? nh?ều áp lực hơn. V&?grave; thế những ngườ? kh&oc?rc;ng chấp nhận được quan đ?ểm về thủ d&ac?rc;m, nhất định kh&oc?rc;ng được tùy t?ện thử “ b?ện pháp g?ảm áp lực này”. Cảm g?ác sung sướng mà một lần thủ d&ac?rc;m mang lạ? kéo dà? tớ? 7 ngày.


Đứng thứ 2 sau b?ện pháp thủ d&ac?rc;m là thủ d&ac?rc;m g?úp bạn t&?grave;nh. G?úp bạn t&?grave;nh thủ d&ac?rc;m cũng g?ống như thủ d&ac?rc;m, kh&oc?rc;ng tốn nh?ều sức, vuốt ve, tưởng tượng về t&?grave;nh dục, k&?acute;ch th&?acute;ch cơ thể cũng g?ống như sự mở đầu của cực khoá?, kh?ến n&at?lde;o bộ kh&oc?rc;ng ngừng sản s?nh ra endorph?n làm cho ngườ? ta cảm thấy sung sướng, kh?ến cho sự k&?acute;ch th&?acute;ch t&?grave;nh dục đ? vào mạch máu, áp lực cũng theo đó mà được “thay thế” thoát ra ngoà?.

Tất nh?&ec?rc;n, h?ệu quả g?ảm áp lực mà cuộc sống t&?grave;nh dục b&?grave;nh thường của ha? vợ chồng mang lạ? kh&oc?rc;ng được như ha? b?ện pháp tr&ec?rc;n, nhưng lạ? là b?ện pháp tốt để g?ảm huyết áp và ổn định t&ac?rc;m trạng.

Đứng ở vị tr&?acute; cuố? cùng là hoàn toàn k?&ec?rc;ng quan hệ t&?grave;nh dục. Những ngườ? này kh&oc?rc;ng những kh&oc?rc;ng được thư g?&at?lde;n hoàn toàn mà áp lực còn làm họ thường xuy&ec?rc;n cảm thấy bứt rứt, khó chịu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Theo Soha.vn

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bien-phap-tinh-duc-giup-giam-stress-a538.html