Bình Dương: Hàng loạt cán bộ quản lý được bổ nhiệm chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn


Thứ 7, 07/12/2019 | 07:22


Cùng sự kiện

Theo kết quả kiểm tra của Thanh tra bộ Nội vụ, 25 trường hợp cán bộ cấp lãnh đạo, quản lý được UBND tỉnh Bình Dương bổ nhiệm khi chưa đủ điều kiện.

Theo kết quả kiểm tra của Thanh tra bộ Nội vụ, 25 trường hợp cán bộ cấp lãnh đạo, quản lý được UBND tỉnh Bình Dương bổ nhiệm khi chưa đủ điều kiện.

Kết luận của Thanh tra bộ Nội vụ. Ảnh: VOV

Cụ thể, VOV dẫn thông tin từ kết luận thanh tra số 612/TB-TTBNV vừa được công bố, Thanh tra bộ Nội vụ đã chỉ ra một số vi phạm trong tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm công chức trong cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Bình Dương (giai đoạn từ ngày 1/1/2017 đến ngày 31/5/2019).

Trong số đó có 25 trường hợp cán bộ cấp lãnh đạo, quản lý được UBND tỉnh Bình Dương bổ nhiệm khi chưa đủ điều kiện. Thanh tra của bộ Nội vụ nêu rõ: Qua kiểm tra có 8 trường hợp được bổ nhiệm trước ngày 28/12/2017 và 17 trường hợp được bổ nhiệm sau ngày 28/12/2017 chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn về ngoại ngữ, tin học, trung cấp lý luận chính trị; bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính; bồi dưỡng về quản lý ngành, lĩnh vực theo quy định của bộ, ngành chủ quản.

Ngoài ra, có 1 lãnh đạo cấp sở được tuyển dụng công chức trong trường hợp đặc biệt khi chưa đủ 60 tháng công tác và không lấy ý kiến thống nhất của bộ Nội vụ trước khi tuyển dụng. Một lãnh đạo cấp sở được bổ nhiệm ngoài giai đoạn thanh tra có thông tin phản ánh chưa được bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính, theo quy định của tỉnh ủy Bình Dương.

Trước những sai phạm trên, báo Thanh tra đưa tin, Thanh tra bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng biên chế công chức; tuyển dụng công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; nâng ngạch công chức và số lượng cấp phó.

UBND tỉnh Bình Dương khẩn trường cử đi đào tạo, bồi dưỡng để bổ sung, hoàn thiện trong năm 2019 đối với các trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trước ngày 28/12/2017 còn thiếu điều kiện, tiêu chuẩn, sai về quy trình thủ tục và các trường hợp được tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt còn thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước, ngoại ngữ.

Thanh tra bộ Nội vụ cũng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để có hình thức xử lý theo quy định.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/binh-duong-hang-loat-can-bo-quan-ly-duoc-bo-nhiem-chua-du-dieu-kien-tieu-chuan-a303713.html