Bộ Công Thương: Đề xuất tinh giản biên chế, giảm 7 đơn vị


Thứ 4, 23/11/2016 | 08:41


(ĐSPL) - Theo nguồn tin, Bộ Công thương sẽ tiến hành cải cách hành chính trong việc tinh giảm biên chế từ 35 đầu mối xuống chỉ còn 28 đầu mối.

(ĐSPL) - Theo nguồn tin, Bộ Công thương sẽ tiến hành cải cách hành chính trong việc tinh giản biên chế từ 35 đầu mối xuống chỉ còn 28 đầu mối. Dự kiến này sẽ được trình lên các Bộ, Ban, Ngành và Chính phủ, xin phê duyệt trong tháng 12/2016.

Báo Dân trí đưa tin, tập thể Ban cán sự Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2016-2021 vừa tổ chức lấy ý kiến của tất cả cán bộ trong Bộ về dự kiến kiện toàn, tinh giản, đổi mới bộ máy cho phù hợp với nhu cầu thực tế.

Theo dự kiến, Bộ Công Thương hiện có 35 đầu mối tổ chức sẽ tinh giản xuống chỉ còn 28 đầu mối.

Trong đó, Tổng cục Năng lượng có thể được tách thành một Cục và 2 Vụ; vụ Thị trường Thương mại Miền núi nhập vào vụ Thị trường trong nước; Cục Hóa chất, Vụ Công nghiệp nhẹ, Vụ Công nghiệp nặng nhập thành Cục Công nghiệp.

Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh. Ảnh: Dân Trí

Vụ Tài chính tách một phần về vụ Kế hoạch, một phần về Vụ Đổi mới, phát triển Doanh nghiệp; Hợp nhất Vụ Phát triển nguồn nhân lực vào Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ thi đua khen thưởng và Cục công tác phía nam nhập về thuộc Văn phòng Bộ Công Thương.

Các Vụ KV1, KV2, KV3, KV4 và Vụ Hợp tác Quốc tế nhập lại thành 2 vụ Âu Mỹ và Á Phi; Hai viện Nghiên cứu Thương mại và Chính sách công nghiệp nhập thành một Viện.

Mở thêm Cục Phòng vệ Thương Mại cho phù hợp xu thế hội nhập; Nâng cấp Cục QLTT thành Tổng cục Quản lý thị trường.

Cũng đưa tin về việc Bộ Công Thương đề xuất tinh giảm biên chế, thông tin trên báo Tiền phong cho hay, một số đơn vị được đề xuất giữ nguyên, trong đó có báo Công Thương, tạp chí Công Thương, trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ Công Thương trung ương, Vụ Pháp chế, Vụ Khoa học Công nghệ, Vụ Chính sách thương mại đa biên, Thanh tra Bộ, Cục xúc tiến Thương mại, Cục kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp...

Trao đổi trên báo này, Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh cho biết, tất cả cán bộ đều được tham gia ý kiến đóng góp, phản biện. Những lý giải đúng và phản biện hợp lý sẽ được đưa ra bàn trước tập thể Ban cán sự lần cuối. Còn không, thì dự kiến này sẽ được trình lên các Bộ, Ban, Ngành và Chính phủ, xin phê duyệt trong tháng 12/2016.

Trước đó, Bộ trưởng Công Thương, vừa nhận nhiệm vụ ngay lập tức đã thay 4 ghế lãnh đạo vụ khá quan trọng, đó là thay Vụ trưởng Vụ Kế hoạch; thay Chánh văn phòng; thay Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ; thay Trợ lý Bộ trưởng, báo Dân trí thông tin thêm.

Điều 6. Các trường hợp tinh giản biên chế (Nghị định 108/2014/NĐ-CP)

1. Cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế và cán bộ, công chức cấp xã hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là cán bộ, công chức, viên chức), thuộc đối tượng tinh giản biên chế nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự;

b) Dôi dư do cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, nhưng không thể bố trí, sắp xếp được việc làm khác;

c) Chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn;

d) Có chuyên ngành đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệm nên bị hạn chế về năng lực hoàn thành công việc được giao, nhưng không thể bố trí việc làm khác.

đ) Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cán bộ, công chức được phân loại, đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc có 01 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp.

e) Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp.

g) Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, mỗi năm có tổng số ngày nghỉ làm việc là số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định tại Khoản 1 Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội, có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định hiện hành.

2. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự (sau đây gọi là đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ) dôi dư do sắp xếp lại tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự.

3. Viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn tại các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự dôi dư do sắp xếp lại tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự.

4. Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, kiểm soát viên của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu dôi dư do thực hiện cổ phần hóa, giao, bán, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, phá sản hoặc chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc chuyển thành đơn vị sự nghiệp công lập theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng của các nông, lâm trường quốc doanh dôi dư do sắp xếp lại theo quy định của Nghị định số 170/2004/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh, Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh.

5. Những người là cán bộ, công chức được cơ quan có thẩm quyền cử làm người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước, khi thôi làm đại diện phần vốn nhà nước, nhưng không bố trí được vào vị trí công tác mới.

6. Những người làm việc trong biên chế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cho các hội thuộc danh sách dôi dư do sắp xếp lại tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

Ngọc Linh (tổng hợp)

[mecloud]Escx5JCLnH[/mecloud]

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/bo-cong-thuong-de-xuat-tinh-gian-bien-che-giam-7-don-vi-a171024.html