"Bộ đội Cụ Hồ" qua cách nhìn của Võ Đại tướng


Chủ nhật, 22/12/2013 | 13:33


Cùng sự kiện

(ĐSPL) - “Bộ đội Cụ Hồ” – tên gọi bình dị và thân thương mà nhân dân đã giành cho quân đội ta luôn là hình tượng cao đẹp và đáng tự hào của dân tộc Việt Nam.

(ĐSPL) - “Bộ độ? Cụ Hồ” – tên gọ? bình dị và thân thương mà nhân dân đã g?ành cho quân độ? ta luôn là hình tượng cao đẹp và đáng tự hào của dân tộc V?ệt Nam.

H?ếm có dân tộc nào tên thế g?ớ? mà cả nước đều là “đồng bào”, gọ? lãnh tụ của mình là Bác, gọ? Đạ? tướng Tổng Tư lệnh của mình là “ngườ? anh Cả” và gọ? lực lượng vũ trang của mình là “Bộ độ? Cụ Hồ”. Đó là n?ềm tự hào, là g?á trị độc đáo và b?ểu tượng th?êng l?êng của dân tộc.


Thành lập Độ? V?ệt Nam tuyên truyền g?ả? phóng quân.

Tên gọ? “Bộ độ? Cụ Hồ” do nhân dân trìu mến gọ? hàm ý b?ết bao sâu sắc. Danh xưng đó đã kh?ến những ngườ? lính Cụ Hồ mã? g?ữ được tuổ? thanh xuân. Đó còn là n?ềm v?nh dự cho Tổ quốc V?ệt Nam đố? vớ? toàn thế g?ớ? bở? lẽ tên gọ? thân thương ấy đã nó? đầy đủ được ý nghĩa của một độ? quân “Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân quên mình, vì nhân dân mà ch?ến đấu, hy s?nh”. Sức mạnh của Quân độ? nhân dân V?ệt Nam kh?ến không thế lực thù địch nào ngăn cản nổ? cũng từ đó mà ra.


Đoàn quân Bộ độ? cụ Hồ ch?ến thắng trở về.

Đạ? tướng Võ Nguyên G?áp đã từng t?ết lộ, thờ? g?an trước Cách mạng Tháng Tám, đồng bào ta vẫn gọ? các đơn vị vũ trang là “Bộ độ? Ông Ké”, "Bộ độ? Ông Cụ”. Nhưng sau này kh? b?ết tên Ông Cụ là Chủ tịch Hồ Chí M?nh nên nhân dân ta đã chuyển cách gọ? “Bộ độ? Ông Cụ” thành “Bộ độ? Cụ Hồ”. Cứ như vậy, tên gọ? thân thương đó từ ch?ến khu V?ệt Bắc đã lan rộng ra cả nước từ những năm đầu của cuộc kháng ch?ến chống Pháp.

Lý g?ả? về xuất xứ của tên gọ? ý nghĩa này, Đạ? tướng chỉ rõ:

Trước hết, Chủ tịch Hồ Chí M?nh là lãnh tụ vô cùng kính mến của dân tộc và của Đảng ta. Ngườ? là hình ảnh t?êu b?ểu cho tất cả những g?á trị cao đẹp của dân tộc V?ệt Nam. Những gì gắn bó vớ? cuộc đờ? Ngườ?, được Ngườ? chăm lo đều có ý nghĩa cao quý vô cùng. Vì vậy, nhân dân ta muốn gọ? quân độ? của mình phả? là “Bộ độ? Cụ Hồ”.


 Bác Hồ và Đạ? tướng Võ Nguyên G?áp g?ữa các ch?ến sĩ.

Thứ ha?, đó là sự quan tâm đặc b?ệt của Chủ tịch Hồ Chí M?nh đố? vớ? quá trình xây dựng, ch?ến đấu, ch?ến thắng và trưởng thành của quân độ? ta. Ngườ? là ngườ? cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân V?ệt Nam. Ngườ? đã kha? s?nh ra quân độ? ta vớ? “Bản Chỉ thị thành lập Độ? V?ệt Nam tuyên truyền g?ả? phóng quân”. Ngườ? chăm lo từng bước đ? lên của quân độ?, g?áo dục ch?ến sĩ, khuyên bảo cán bộ. Thương bộ độ? ch?ến đấu g?an khổ mà Ngườ? thức trắng đêm… Mỗ? bước trưởng thành và ch?ến thắng của quân độ? ta đều gắn vớ? sự g?áo dục và rèn luyện của Ngườ? nên nhân dân gọ? “Bộ độ? Cụ Hồ” cũng là đ?ều rất tự nh?ên.

Thứ ba, do chính bản thân các ch?ến sĩ quân độ? ta, ngay từ đầu mớ? thành lập, cho đến những năm tháng ch?ến đấu và trưởng thành đã luôn tỏ ra xứng đáng vớ? n?ềm t?n cậy của Đảng, của nhân dân. Cán bộ và ch?ến sĩ đã thực h?ện tốt những lờ? dạy của Chủ tịch Hồ Chí M?nh, yêu thương và quý trọng đồng bào, ch?ến đấu dũng cảm gắn bó mật th?ết vớ? nhân dân, nêu cao đạo đức “cần, k?ệm, l?êm, chính, chí công, vô tư”.

Hình ảnh “Anh bộ độ? Cụ Hồ” trở thành một mẫu hình về con ngườ? mớ? xã hộ? chủ nghĩa, có lý tưởng cao đẹp, có đạo đức trong sáng. Khắp các nẻo đường của Tổ quốc, hành quân và ch?ến đấu, đ? tớ? bất cứ đâu bộ độ? ta đều được đồng bào t?n yêu, đùm bọc và g?úp đỡ. Bộ độ? ta đã trung thành vớ? lý tưởng độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hộ?, luôn luôn làm theo lờ? Bác dạy nên được đồng bào trìu mến gọ? là “Anh bộ độ? Cụ Hồ”.


Bộ độ? cụ Hồ gặp gỡ ngườ? dân Sà? Gòn trưa 30 - 4 - 1975.

Tạ? cuộc họp mặt đầu t?ên của cán bộ, ch?ến sỹ Độ? V?ệt Nam Tuyên truyền G?ả? phóng quân còn sống và đang cư trú tạ? Hà Nộ? năm 1994, Đạ? tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên G?áp vẫn được gọ? bằng cá? tên trìu mến “Anh Văn”, đã nó? những lờ? rất xúc động: “Đến đây, tô? cứ mả? nhìn các anh, các chị. Ừ, sao bây g?ờ chúng mình tuổ? đã cao cả mà vẫn cứ là các anh, các chị, không gọ? là các cụ ông, cụ bà? Bé Hồng ngày đánh Pha? Khắt năm 1944 mớ? 13 tuổ?, nay đã ngoạ? 60 mà vẫn cứ là Bé Hồng. Đây là cách gọ? rất hay, hễ đ? làm cách mạng là mọ? ngườ? g?ữ được mã? tuổ? thanh xuân”.

Những nét đặc trưng cơ bản của “Bộ độ? Cụ Hồ” được gó? gọn trong lờ? khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí M?nh nhân dịp kỷ n?ệm 20 năm ngày thành lập Quân độ? Nhân dân V?ệt Nam (22-12-1944 - 22-12-1964) là: “Quân độ? ta trung vớ? Đảng, h?ếu vớ? dân/ Sẵn sàng ch?ến đấu hy s?nh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hộ?/ Nh?ệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Bộ độ? cụ Hồ g?úp dân (ảnh: Báo Yên Bá?).

 69 năm qua, quân độ? ta có sự thay đổ? về tên gọ? từ “G?ả? phóng quân”, tớ? “Vệ quốc đoàn” rồ? đến “Quân độ? quốc g?a” và đến g?ờ vẫn là “Quân độ? nhân dân V?ệt Nam”, thế nhưng những ngườ? lính vẫn luôn được nhân dân ta gọ? bằng cá? tên trìu mến “Bộ độ? cụ Hồ”. Đó thực sự là đ?ều kỳ d?ệu, có thể nó? danh xưng “Bộ độ? cụ Hồ” đã để lạ? dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân và đ? vào những trang sử hào hùng nhất và là n?ềm tự hào của mỗ? ngườ? ch?ến sĩ trong Quân độ? nhân dân V?ệt Nam.

K?m L?nh (Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bo-doi-cu-ho-qua-cach-nhin-cua-vo-dai-tuong-a14628.html