Bộ Giáo dục & Đào tạo: Không yêu cầu tất cả học sinh phải có điện thoại phục vụ học tập


Thứ 2, 21/12/2020 | 15:09


Cùng sự kiện

Bộ Giáo dục & Đào tạo mới đây đã ban hành hướng dẫn xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường, giải thích rõ về việc cho học sinh sử dụng điện thoại.

Bộ Giáo dục & Đào tạo mới đây đã ban hành hướng dẫn xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường, giải thích rõ về việc cho học sinh sử dụng điện thoại phục vụ học tập.

Theo hướng dẫn vừa được bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành, học sinh chỉ được sử dụng điện thoại như một thiết bị hỗ trợ cho nội dung học tập cụ thể. Giáo viên căn cứ vào các hoạt đông đã được thiết kế trong kế hoạch bài dạy để đặt ra giới hạn thời gian sử dụng cũng như điều hành, hướng dẫn học sinh sao cho phù hợp với mục đích học tập.

“Nếu cho phép học sinh sử dụng điện thoại di động hỗ trợ hoạt động học thì phải thiết kế sao cho không yêu cầu tất cả học sinh phải có điện thoại, và hướng dẫn những điều học sinh không được làm khi sử dụng điện thoại”, bộ Giáo dục & Đào tạo thông báo.

Cũng theo hướng dẫn mới của bộ, hiệu trưởng các trường dựa trên kế hoạch thời gian năm học do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định cùng hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học hằng năm của sở Giáo dục & Đào tạo để xây dựng, ban hành kế hoạc thời gian thực hiện chương trình của từng môn học. Kế hoạch này cần được thiết kế sao cho đảm bảo tổng số tiết/ năm học theo quy định trong chương trình.

“Chương trình mỗi môn học ở mỗi khối lớp được bố trí phù hợp trong cả năm học. Các nhà trường chủ động bố trí thời gian thực hiện chương trình bảo đảm tính khoa học, sư phạm, không gây áp lực đối với học sinh (không bắt buộc phải dạy môn học ở tất cả các tuần, không bắt buộc phải chia đều số tiết/tuần để sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên, nhân viên của nhà trường)”, hướng dẫn của bộ Giáo dục & Đào tạo có đoạn viết.

Hướng dẫn mới của bộ Giáo dục & Đào tạo nêu rõ không bắt buộc tất cả các học sinh đều phải trang bị điện thoại di động phục vụ học tập. Ảnh minh họa

Văn bản hướng dẫn mới của bộ Giáo dục & Đào tạo cũng quy định, học sinh cần được thông báo trước về các tiêu chí đánh giá trong trường hợp đánh giá bằng điểm số, đồng thời được định hướng trong việc tự học. Theo hướng dẫn mới, việc đánh giá thông qua quá trình cũng như kết quả thực hiện của học sinh theo yêu cầu của câu hỏi, bài tập, bài thực hành, thí nghiệm, thuyết trình, sản phẩm học tập đã được nêu cụ thể trong kế hoạch bài dạy cần được chú trọng nhiều.

Được biết, bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành hướng dẫn trên nhằm 3 mục tiêu. Một là xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường, đảm bảo chương trình giáo dục được thực hiện một cách linh hoạt, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, cơ sở giáo dục.

Hai là phát huy được sự chủ động, khả năng sáng tạo của tổ chuyên môn, giáo viên trong việc thực hiện chương trình, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị dạy học, đáp ứng yêu cầu thực hiện các phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá hướng tới mục tiêu phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Mục tiêu cuối cùng là nâng cao hiệu quả quản trị hoạt động dạy học và giáo dục của các nhà trường, đảm bảo được tính dân chủ, thống nhất giữa các tổ chuyên môn cũng tổ chức đoàn thể. Bên cạnh đó là tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, cha mẹ học sinh với các cơ quan và tổ chức có liên quan ở địa phương nhằm thực hiện tốt các kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Đinh Kim (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bo-giao-duc-dao-tao-khong-yeu-cau-tat-ca-hoc-sinh-phai-co-dien-thoai-phuc-vu-hoc-tap-a350172.html