Bộ GTVT lên tiếng về "bút phê" của lãnh đạo gây xôn xao dư luận


Thứ 2, 26/01/2015 | 02:47


(ĐSPL) – Bộ GTVT cho hay bút phê của lãnh đạo Bộ chỉ là thông tin chuyển văn bản cho các cơ quan, tuyệt đối không phải là căn cứ để ưu tiên trong việc xét thầu...

(ĐSPL) – Bộ GTVT cho hay bút phê của lãnh đạo Bộ chỉ là thông tin chuyển văn bản cho các cơ quan, tuyệt đối không phải là căn cứ để ưu tiên trong việc xét thầu...

Lễ khởi công 2 cầu Tràng Thưa và Cống Neo (Ảnh Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT).

Bộ GTVT vừa phát đi thông cáo về việc trong tuần qua, trên một số báo điện tử đã đăng tải nội dung về bút phê của lãnh đạo Bộ GTVT tại một số công văn đề nghị giải quyết công việc của các tổ chức, doanh nghiệp.

Về vấn đề này, Bộ GTVT cho hay, theo Quy chế làm việc của Bộ GTVT, Quy chế văn thư của Bộ GTVT và Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ, sau khi nhận được các công văn của các tổ chức, doanh nghiệp gửi đến, Văn phòng Bộ GTVT sẽ trình Lãnh đạo Bộ xem xét, phê ý kiến giao nhiệm vụ cho cơ quan, đơn vị để tham mưu giải quyết (cơ quan, đơn vị chủ trì và các cơ quan, đơn vị phối hợp).

Ngoài ra, ngày 7/1/2014, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã có văn bản về việc quy định xử lý văn bản đề nghị của các nhà đầu tư, doanh nghiệp (kèm theo) theo đó quy định:

Bút phê của lãnh đạo Bộ chỉ là thông tin chuyển văn bản cho các cơ quan, đơn vị; tuyệt đối không phải là căn cứ để ưu tiên trong việc xét thầu, chỉ định thầu, lựa chọn nhà đầu tư, lựa chọn nhà thầu, đơn vị tư vấn… hoặc giải quyết các công việc liên quan khác.

Thủ trưởng các đơn vị, theo chức năng, nhiệm vụ được giao phải tham mưu, giải quyết công việc hết sức chặt chẽ theo đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về ý kiến tham mưu, quyết định của mình.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã quyết định thanh tra gói thầu RAI/CP1 thuộc dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam (VRAMP) do Tổng cục Đường bộ làm chủ đầu tư sau khi có thông tin liên quan Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường.

Theo Quyết định này, đoàn thanh tra, các đơn vị được thanh tra có nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về thanh tra. Thời gian thanh tra tại các đơn vị theo quy định của Luật Thanh tra kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Quyết định cũng giao Chánh Thanh tra Bộ phê duyệt Kế hoạch thanh tra và giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra theo quy định.

Được biết, việc thanh tra quy trình đấu thầu gói thầu RAI/CP1 nhằm làm rõ các thông tin đăng tải trên báo chí trước đó cho rằng bút phê của Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường vào đơn xin tham gia thực hiện các gói thầu thuộc dự án VRAMP do bà H.T.D.H., Chủ tịch HÐQT Công ty CP đầu tư TH gửi ông Trường.

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/bo-gtvt-len-tieng-ve-but-phe-cua-lanh-dao-gay-xon-xao-du-luan-a80921.html