Bổ nhiệm Cục trưởng, 3 Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam


Thứ 4, 28/09/2022 | 16:07


Cùng sự kiện

Bộ Giao thông vận tải vừa tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam.

bo nhiem cuc truong 3 pho cuc truong cuc duong bo viet nam

Thừa ủy quyền của Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, ông Nguyễn Cao Hiến, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tổ chức cán bộ đã công bố Quyết định số 1239/QĐ-BGTVT, ngày 27/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chuyển đổi chức vụ của ông Nguyễn Xuân Cường, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam sang Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, kể từ ngày 01/10/2022.

Ông Nguyễn Cao Hiến, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tổ chức cán bộ cũng đã công bố các Quyết định số: 1235, 1242, 1237/QĐ-BGTVT, ngày 27/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chuyển đổi chức vụ các Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam: Nguyễn Mạnh Thắng, Phan Thị Thu Hiền, Nguyễn Xuân Ảnh sang Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, kể từ ngày 01/10/2022.

Thay mặt Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, Thứ trưởng Lê Đình Thọ chúc mừng ông Nguyễn Xuân Cường và các cán bộ lãnh đạo được Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải chuyển đổi chức vụ sang làm Cục trưởng và Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam.

Thứ trưởng Lê Đình Thọ đề nghị lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam khẩn chương chuyển đổi mô hình hoạt động để Cục Đường bộ Việt Nam sẽ đi vào hoạt động từ ngày 01/10/2022, trên tinh thần khách quan để ổn định cơ cấu tổ chức, ổn định tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Thứ trưởng lưu ý lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam việc chuyển đổi mô hình hoạt động của Tổng cục Đường bộ Việt Nam thực hiện trong thời gian ngắn, cần tổ chức triển khai nhanh, nhưng phải đảm bảo đầy đủ, đúng quy trình, quy định; đồng thời phát huy truyền thống của Cục Đường bộ Việt Nam qua nhiều giai đoạn, thế hệ, để tiếp tục khẳng định vai trò của ngành Đường bộ trong xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông, phát triển kinh tế - xã hội.

bo nhiem cuc truong 3 pho cuc truong cuc duong bo viet nam 2

Thay mặt các cán bộ được chuyển đổi chức vụ, ông Nguyễn Xuân Cường, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam gửi lời cảm ơn tới Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải; đồng thời hứa sẽ cùng Lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam quyết tâm, cố gắng, rèn luyện mình hơn nữa để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Bộ giao.

Trong thời gian tới, ông Nguyễn Xuân Cường mong tập thể Lãnh đạo Tổng cục và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (từ 01/10/2022 là Cục Đường bộ Việt Nam) sẽ đoàn kết, ổn định tư tưởng để cùng nhau vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng ngành đường bộ ngày càng phát triển.

Link nguồn: https://baochinhphu.vn/bo-nhiem-cuc-truong-3-pho-cuc-truong-cuc-duong-bo-viet-nam-102220928131616992.htm

Theo Báo Chính phủ