Bộ phận sản xuất thiết bị di động Nokia bị thâu tóm thế nào?


Thứ 3, 03/09/2013 | 10:30


Microsoft đã chứng tỏ họ đích thực là một thợ săn lão luyện khi thâu tóm thành công bộ phận sản xuất thiết bị di động của Nokia với giá 7,2 tỷ USD.

Thương vụ M?crosoft th&ac?rc;u tóm Nok?a kh&oc?rc;ng g&ac?rc;y bất ngờ lớn cho g?ớ? c&oc?rc;ng nghệ, bở? từ l&ac?rc;u v?ệc g&at?lde; khổng lồ ngành phần mềm thèm muốn bộ phận sản xuất d? động của Nok?a là có thật. Vấn đề là ở chỗ, M?crosoft đ&at?lde; chứng tỏ m&?grave;nh là một đạo d?ễn tà? ba, kh? “làm gỏ?” con mồ? Nok?a (thực chất là bộ phận sản xuất th?ết bị d? động) đúng vào lúc c&oc?rc;ng ty này có dấu h?ệu khở? sắc nhất định, trong kh? g?á mua lạ? th&?grave; vẫn đặc b?ệt thấp.

Stephen Elop - “g?án đ?ệp nằm vùng”?

Từ l&ac?rc;u, g?ớ? ph&ac?rc;n t&?acute;ch đ&at?lde; ngh? ngờ về v?ệc M?crosoft “cà?” g?án đ?ệp vào Nok?a. Mục đ&?acute;ch của vị g?án đ?ệp này kh&oc?rc;ng g&?grave; khác là “d&?grave;m” Nok?a xuống vũng bùn của sự khủng hoảng nhưng vẫn kh&oc?rc;ng mất đ? những g&?grave; t?nh túy nhất, phục vụ cho v?ệc th&ac?rc;u tóm nó? tr&ec?rc;n.


Cựu CEO Stephen Elop bị co? là "g?án đ?ệp" cho M?crosoft.

Nếu những t?n đồn đó đúng sự thật, Elop ch&?acute;nh là một “g?án đ?ệp” đạ? tà?. &Oc?rc;ng này bắt đầu đảm nh?ệm cương vị CEO của Nok?a từ ngày 21/9/2010, cách đ&ac?rc;y khoảng 3 năm. Tạ? thờ? đ?ểm đó, &oc?rc;ng ch&?acute;nh là vị CEO đầu t?&ec?rc;n của Nok?a kh&oc?rc;ng mang quốc tịch Phần Lan (Elop là ngườ? Canada). Nok?a từng tuy&ec?rc;n bố họ đ&at?lde; phả? ch? 6 tr?ệu USD t?ền ph&?acute; “lót tay” để “bồ? thường cho phần thu nhập bị tổn thất của Elop ở vị tr&?acute; cũ”, cùng mức lương 1,4 tr?ệu USD/năm.

Ngay sau kh? g?a nhập c&oc?rc;ng ty, &oc?rc;ng này đ&at?lde; gử? đến các nh&ac?rc;n v?&ec?rc;n một bản memo (gh? nhớ) mang t&ec?rc;n “con tàu cháy” k?nh đ?ển. Bản gh? nhớ này đề cập đến v?ệc Nok?a đang đứng tr&ec?rc;n bờ vực của sự d?ệt vong nếu vẫn t?ếp tục gắn bó vớ? “con tàu cháy” Symb?an, và k&ec?rc;u gọ? Nok?a cần hành động ngay. Các phương t?ện truyền th&oc?rc;ng kh? đó gọ? bản gh? nhớ nó? tr&ec?rc;n là một lờ? cảnh tỉnh, còn BBC của Anh th&?grave; m&oc?rc; tả nó như là “một trong những tà? l?ệu nộ? bộ nổ? t?ếng nhất, hấp dẫn nhất đến từ một c&oc?rc;ng ty lớn”.

Tháng 2/2011, Elop ch&?acute;nh thức tuy&ec?rc;n bố kha? tử nền tảng Symb?an để bắt tay vớ? M?crosoft, sử dụng hệ đ?ều hành W?ndows Phone. Lý g?ả? cho hành động chọn W?ndows Phone thay v&?grave; Andro?d, Elop chỉ dùng một từ duy nhất, đó là “sự khác b?ệt”. Theo &oc?rc;ng, Nok?a sẽ kh&oc?rc;ng thể tạo ra sự khác b?ệt bở? họ đ&at?lde; chậm ch&ac?rc;n tr&ec?rc;n nền tảng Andro?d.

G?a? đoạn đen tố? của Nok?a

Tháng 11/2011, Nok?a cho ra mắt ch?ếc smartphone đầu t?&ec?rc;n chạy W?ndows Phone là Lum?a 800, t?ếp sau đó là model cao cấp nhất - ch?ếc Lum?a 900. W?ndows Phone 7 kh? đó vẫn còn rất nghèo nàn, thậm ch&?acute; kh&oc?rc;ng hỗ trợ ch?p l&ot?lde;? kép, nhưng Nok?a cũng đ&at?lde; kịp tạo được ấn tượng nhất định.


Nok?a kh? đó bị co? là một con tàu cháy.

Tuy nh?&ec?rc;n, chỉ và? tháng sau, ngườ? dùng Lum?a lập tức ng&at?lde; ngửa, bở? M?crosoft g?ớ? th?ệu nền tảng W?ndows Phone 8 và kh&oc?rc;ng hỗ trợ các sản phẩm đờ? trước. Đến lúc này, ngườ? ta chợt nhận ra, Nok?a đ&at?lde; chẳng khác g&?grave; “cá nằm tr&ec?rc;n thớt” và động thá? “xúc phạm ngườ? dùng” của M?crosoft chẳng qua là để “d&?grave;m” Nok?a lún s&ac?rc;u vào khủng hoảng, nhằm mua lạ? c&oc?rc;ng ty này vớ? mức g?á thấp nhất có thể.

Trong g?a? đoạn 2011 - 2012, Nok?a lần lượt sa thả? hơn 20.000 nh&ac?rc;n v?&ec?rc;n để tá? cơ cấu, bán thương h?ệu đ?ện thoạ? s?&ec?rc;u sang Vertu, thậm ch&?acute; bán lu&oc?rc;n trụ sở ch&?acute;nh tạ? Phần Lan, sau đó lập tức thu&ec?rc; lạ? để t?ết k?ệm t?ền mặt. Nok?a l?&ec?rc;n t?ếp báo lỗ trong các bản báo cáo tà? ch&?acute;nh hàng quý, trung b&?grave;nh l&ec?rc;n đến cả tỷ USD mỗ? quý. Cho đến quý I năm nay, kh? Nok?a đ&at?lde; làm ăn khở? sắc hơn hẳn, h&at?lde;ng này vẫn lỗ khoảng 150 tr?ệu euro.

Bị th&ac?rc;u tóm

Đỉnh đ?ểm của sự bất m&at?lde;n từ các cổ đ&oc?rc;ng của Nok?a đến từ một cuộc họp Hộ? đồng quản trị hồ? tháng 5. Kh? đó, các cổ đ&oc?rc;ng của Nok?a đ&at?lde; thẳng thắn ph&ec?rc; phán Elop đ&at?lde; chọn sa? đường và Nok?a đang “tr&ec?rc;n đường xuống địa ngục”. Tất nh?&ec?rc;n, c&ac?rc;u trả lờ? các cổ đ&oc?rc;ng nhận được từ Elop là họ đ&at?lde; kh&oc?rc;ng còn đường để quay lạ?.

Sẽ kh&oc?rc;ng còn smartphone mang thương h?ệu Nok?a.

T&?acute;nh từ thờ? đ?ểm Elop l&ec?rc;n đảm nh?ệm cương vị CEO của Nok?a cho đến tháng 6/2013, cổ ph?ếu của h&at?lde;ng này đ&at?lde; g?ảm 85\%, thị phần đ?ện thoạ? g?ảm từ 23,4\% xuống còn 14,8\%, trong kh? thị phần smartphone cũng g?ảm từ 11,7\% xuống còn 8,8\%.

Ngay sau đó, đ&at?lde; có những t?n đồn về v?ệc M?crosoft đề nghị về một vụ chuyển nhượng bộ phận sản xuất d? động của Nok?a nhưng bị từ chố?. Tuy nh?&ec?rc;n, có vẻ như mọ? chuyện đ&at?lde; được g?ả? quyết ổn thỏa trong lần đề nghị mớ? này, và h?ện tạ?, bộ phận sản xuất d? động của Nok?a đ&at?lde; thuộc về M?crosoft vớ? g?á 7,2 tỷ USD.

Con số này tất nh?&ec?rc;n thấp hơn nh?ều so vớ? mức 12 tỷ USD Google bỏ ra mua Motorola trong kh? xét về t?ềm năng và số lượng bản quyền sáng chế, Nok?a đều được đánh g?á cao hơn hẳn so vớ? đố? thủ.

Một số th&oc?rc;ng t?n đáng chú ý trong thương vụ M?crosoft mua lạ? bộ phận sản xuất d? động của Nok?a:

- M?crosoft có quyền sở hữu bộ phận sản xuất th?ết bị và dịch vụ của Nok?a, bao gồm bộ phận sản xuất đ?ện thoạ? phổ th&oc?rc;ng, th?ết bị th&oc?rc;ng m?nh, độ? ngũ th?ết kế sản phẩm và các bộ phận hỗ trợ.

- Tổng cộng có khoảng 32.000 nh&ac?rc;n v?&ec?rc;n Nok?a sẽ được dịch chuyển sang M?crosoft, ch? ph&?acute; ước t&?acute;nh cho v?ệc dịch chuyển này (cả ph&?acute; mua bán) có thể l&ec?rc;n đến 14,9 tỷ euro - bằng 50\% doanh thu của Nok?a trong toàn bộ năm 2012.

- Nok?a cho phép M?crosoft sử dụng một số bằng sáng chế (kh&oc?rc;ng có trong danh sách mua) của Nok?a trong vòng 10 năm.

- R?&ec?rc;ng dịch vụ bản đồ HERE, M?crosoft phả? trả t?ền bản quyền trong vòng 4 năm tớ?. Như vậy, M?crosoft sẽ là đố? tác thứ 3 sử dụng dịch vụ bản đồ này của Nok?a.

- M?crosoft được phép sử dụng thương h?ệu Nok?a tr&ec?rc;n các dòng đ?ện thoạ? phổ th&oc?rc;ng trong vòng 10 năm tớ?. R?&ec?rc;ng thương h?ệu Nok?a vẫn thuộc quyền sở hữu của c&oc?rc;ng ty Phần Lan.


Nguồn: Tr? Thức

 

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/bo-phan-san-xuat-thiet-bi-di-dong-nokia-bi-thau-tom-the-nao-a308.html