Bộ Tài chính nhầm lẫn cách tính khiến Ngân hàng Nhà nước “mắc oan”


Thứ 4, 26/07/2017 | 07:33


Cùng sự kiện

Ngân hàng Nhà nước đã có báo cáo thực tế sau khi bị liệt vào danh sách các đơn vị có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp.

Ngân hàng Nhà nước đã có báo cáo thực tế sau khi bị liệt vào danh sách các đơn vị có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp.

Tiến độ giải ngân chậm được xem là yếu tố cản trở tăng trưởng kinh tế. Ảnh: Internet.

Ngày 25/7/2017, Tổ Công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc về tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2017 với 13 bộ, ngành, địa phương được xem là những đơn vị có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp, trong đó có Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN).

Theo báo cáo ước tính của Bộ Tài chính về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2017, NHNN mới chỉ đạt 5,8%. Tuy nhiên, ngay tại cuộc họp, theo báo cáo của NHNN và xem xét của Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ về số liệu cụ thể vốn đầu tư công năm 2017 đã được Thủ tướng Chính phủ giao và số thực tế đã giải ngân của NHNN cho thấy, tỷ lệ 5,8% do Bộ Tài chính đưa ra là không chính xác do nhầm lẫn cách tính. Thực tế, số vốn giải ngân đã được xác định chính xác của NHNN là 56,14%.

Với tỷ lệ giải ngân 56,14% cho thấy NHNN là đơn vị đã tích cực triển khai các biện pháp đẩy mạnh tiến độ các dự án đầu tư trong 6 tháng đầu năm. Kế hoạch từ nay đến hết năm, NHNN sẽ đảm bảo giải ngân hết số vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2017.

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/bo-tai-chinh-nham-lan-cach-tinh-khien-ngan-hang-nha-nuoc-mac-oan-a197278.html