Bộ Tài chính phát hiện hành vi phát hành trái phiếu bất thường


Thứ 5, 21/07/2022 | 15:30


Cùng sự kiện

Tiến hành kiểm tra giám sát việc phát hành TPDN, Bộ Tài chính phát hiện một số hành vi bất thường, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư và thị trường chứng khoán.

Chỉ thị số 01/CT-BTC liên quan đến tăng cường kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh hoạt động phát hành, đầu tư, cung cấp dịch vụ trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) phát hành riêng lẻ khiến việc phát hành TPDN có giảm mạnh trong tháng 4/2022.

Kinh doanh - Bộ Tài chính phát hiện hành vi phát hành trái phiếu bất thường
Bộ trưởng Tài chính yêu cầu đẩy mạnh thanh tra, chấn chỉnh việc phát hành trái phiếu. Ảnh minh họa

Sang đến tháng 5 và tháng 6/2022, việc phát hành đã hồi phục trở lại. Trong 6 tháng đầu năm 2022, khối lượng phát hành TPDN đạt gần 258.000 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ 2021.

Tuy nhiên, qua theo dõi, giám sát việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp, Bộ Tài chính phát hiện một số hành vi bất thường, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư và thị trường chứng khoán.

Do đó, ngày 20/7, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc ký Công văn số 7048/BTC-VP gửi Ủy ban Chứng khoán nhà nước; Vụ Tài chính ngân hàng và tổ chức tín dụng; Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán; Cục Quản lý giá; Thanh tra Bộ Tài chính; Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, yêu cầu các đơn vị này tiếp tục đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh thị trường TPDN; theo dõi sát danh sách doanh nghiệp, tổ chức có dấu hiệu bất thường trong phát hành TPDN như: phát hành dưới nhiều công ty con trong cùng hệ sinh thái của doanh nghiệp; phát hành với lãi suất cao, có dư nợ lớn so với vốn chủ sở hữu...

Thanh tra Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Vụ Tài chính ngân hàng và tổ chức tài chính tiếp tục đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra việc phát hành, giao dịch, cung cấp dịch vụ về TPDN; hoạt động xác nhận nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tại các công ty chứng khoán cung cấp dịch vụ, các doanh nghiệp phát hành.

Khi phát hiện vi phạm các quy định pháp luật, theo mức độ vi phạm, đơn vị xử phạt vi phạm hành chính nghiêm minh theo quy định hoặc chuyển cơ quan công an xử lý theo quy định của pháp luật. Sau khi thực hiện thanh tra, kiểm tra, khẩn trương thực hiện công bố thông tin rộng rãi các hành vi vi phạm và hình thức xử phạt vi phạm hành chính để chấn chỉnh, đảm bảo minh bạch thị trường.

Bộ trưởng Bộ Tài chính giao Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán.

Trường hợp có dấu hiệu vi phạm các quy định pháp luật về kiểm toán, chuẩn mực kế toán, kiểm toán, không đảm bảo tính độc lập, khách quan trong quá trình kiểm toán, vi phạm đạo đức nghề nghiệp của người hành nghề khi cung cấp dịch vụ kiểm toán các báo cáo tài chính, các hồ sơ công bố thông tin của các doanh nghiệp phát hành trái phiếu phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Cục Quản lý giá tăng cường kiểm tra, giám sát các tổ chức cung cấp dịch vụ thẩm định giá, đảm bảo chất lượng thẩm định khi cung cấp dịch vụ thẩm định giá, chú trọng việc thẩm định giá các tài sản đảm bảo của doanh nghiệp phát hành TPDN; trường hợp có dấu hiệu vi phạm phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã được phê duyệt đối với việc tuân thủ pháp luật về phát hành TPDN của các doanh nghiệp phát hành và các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành trước ngày 31/7/2022.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bo-tai-chinh-phat-hien-hanh-vi-phat-hanh-trai-phieu-bat-thuong-a545312.html