Bộ Tài chính yêu cầu đưa ra giải pháp chấn chỉnh hoạt động của các đại lý bảo hiểm


Chủ nhật, 16/04/2023 | 20:30


Cùng sự kiện

Bộ Tài chính đề nghị Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam tổ chức họp với các doanh nghiệp bảo hiểm để đánh giá tình hình, đưa ra các giải pháp chấn chỉnh hoạt động của các đại lý bảo hiểm, nâng cao chất lượng tư vấn của nhân viên bán bảo hiểm.

Tri Thức Trực Tuyến đưa tin, Bộ Tài chính vừa có thông báo về ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Cao Anh Tuấn tại cuộc họp với Cục Quản lý giám sát bảo hiểm (Cục QLBH), Hiệp hội bảo hiểm và một số đơn vị thuộc Bộ Tài chính ngày 12/4 liên quan đến vấn đề tư vấn hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trong thời gian qua.

Theo đó, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn chỉ đạo Cục QLBH yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ rà soát lại quy trình bán các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ. Đồng thời, có giải pháp xử lý kịp thời các phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện cung cấp dịch vụ bảo hiểm nhân thọ cho khách hàng, hạn chế tình trạng nhân viên, đại lý tư vấn thiếu trung thực với khách hàng tham gia bảo hiểm.

Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ cũng cần nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện các quy định và quy trình, thủ tục đảm bảo rõ ràng, minh bạch để bảo vệ quyền lợi của khách hàng, quản lý chất lượng đại lý trong quá trình tư vấn và ký kết hợp đồng bảo hiểm tại các văn bản quy phạm pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.

Kinh doanh - Bộ Tài chính yêu cầu đưa ra giải pháp chấn chỉnh hoạt động của các đại lý bảo hiểm
Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn chỉ đạo Cục QLBH yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ rà soát lại quy trình bán các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ. Ảnh minh họa: VTV News

Đối với nhóm vấn đề liên quan tới các yêu cầu, khiếu nại, tố cáo của khách hàng khi tham gia bảo hiểm nhân thọ, Cục QLBH cần xây dựng quy trình xử lý đối với các thông tin phản ánh liên quan đến hợp đồng bảo hiểm.

Bên cạnh đó, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng quy chế phối hợp, trao đổi, cung cấp và xử lý các thông tin tiếp nhận qua các kênh thông tin phản ánh trực tiếp, đơn thư, đường dây nóng. Tổ chức thanh tra, kiểm tra theo chức năng và nhiệm vụ được giao.

Cơ quan quản lý đẩy mạnh công tác truyền thông đa chiều, khách quan, đưa ra các khuyến cáo, lưu ý đối với những nội dung nêu trong hợp đồng bảo hiểm, phân tích các sản phẩm bảo hiểm, tuyên truyền nâng cao cảnh giác, hiểu biết, nhận thức của người tham gia bảo hiểm.

Theo thông tin trên VTV News, tại văn bản này, lãnh đạo Bộ Tài chính đã đề nghị Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam phát huy vai trò hỗ trợ thị trường bảo hiểm phát triển bền vững, tuyên truyền, nâng cao chất lượng của các doanh nghiệp bảo hiểm và nhận thức hiểu biết của các chủ thể tham gia thị trường bảo hiểm.

Đồng thời, đề nghị Hiệp hội tổ chức họp với các doanh nghiệp bảo hiểm để đánh giá tình hình, đưa ra các giải pháp chấn chỉnh hoạt động của các đại lý bảo hiểm, nâng cao chất lượng tư vấn của nhân viên bán bảo hiểm.

Đinh Kim (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bo-tai-chinh-yeu-cau-dua-ra-giai-phap-chan-chinh-hoat-dong-cua-cac-dai-ly-bao-hiem-a572484.html