Bộ TN-MT yêu cầu thực hiện báo cáo quan trắc môi trường biển ở miền Trung


Chủ nhật, 05/02/2017 | 09:31


(ĐSPL) - Bộ TNMT gửi Công văn yêu cầu 4 tỉnh miền trung thực hiện chế độ báo cáo định kỳ kết quả quan trắc về Tổng cục Môi trường, để công bố trên truyền thông.

(ĐSPL) - Bộ TN-MT gửi Công văn yêu cầu 4 tỉnh miền trung thực hiện chế độ báo cáo định kỳ kết quả quan trắc về Tổng cục Môi trường, để công bố trên truyền thông.

VnExpress đưa tin, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa gửi công văn yêu cầu các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế chỉ đạo đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ kết quả quan trắc hiện trạng chất lượng môi trường biển.

Văn bản nêu rõ, hàm lương các chất ô nhiễm trong môi trường biển từ sự cố do Công ty Formosa Hà Tĩnh gây ra đã giảm theo thời gian. Ngày 22/8/2016, Bộ Tài nguyên công bố hiện trạng môi trường biển 4 tỉnh miền Trung, theo đó diễn biến tồn lưu trong màng bám hệ keo sắt tại các khu vực được quan trắc đã nằm trong giới hạn quy định đối với bãi tắm, thể thao dưới nước, nuôi trồng thủy sản…

Tại thời điểm công bố vào tháng 8/2016, vẫn còn 3 khu vực chịu tác động của dòng xoáy cục bộ, có một số thông số trong nước biển cao hơn khu vực khác gồm Sơn Dương (Hà Tĩnh), Nhật Lệ (Quảng Bình), Sơn Chà (Thừa Thiên – Huế).


Thông tin trên báo Dân Trí, trong tháng 9/2016 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp tục đánh giá bổ sung tại 3 vị trí trên và kết quả cho thấy nước biển, trầm tích đáy đã ổn định, đều nằm trong giới hạn cho phép QCVN 10-MT:2015/BTNMT đối với vùng nuôi trồng thuỷ sản và bảo tồn thuỷ sinh.

“Kết quả này đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố tại cuộc họp giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì ngày 22/9/2016, cụ thể: Môi trường biển miền Trung đã an toàn trên cơ sở phân tích nước giữa và nước mặt, trầm tích đáy, màng bám hệ keo sắt. Các hoạt động đánh bắt cá, nuôi trồng thuỷ hải sản, du lịch, tắm biển có thể tiến hành bình thường”- văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu rõ.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh nêu trên thông báo cho các địa phương biết và thông tin kịp thời cho cộng đồng trên Cổng thông tin điện tử của địa phương và các phương tiện thông tin truyền thông (báo chí, truyền thanh, truyền hình); đồng thời chỉ đạo các cơ quan liên quan của địa phương nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ kết quả quan trắc về Tổng cục Môi trường để công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ (www.monre.gov.vn) cũng như các phương tiện thông tin đại chúng.

 

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bo-tn-mt-yeu-cau-thuc-hien-bao-cao-quan-trac-moi-truong-bien-o-mien-trung-a179920.html