Bộ VH-TT-DL đề nghị dừng đấu giá tài sản Hãng phim truyện Việt Nam


Thứ 3, 31/10/2017 | 02:35


Cùng sự kiện

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản đề nghị công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tạm thời dừng triển khai việc bán đấu giá tài sản Hãng phim truyện Việt Nam.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản đề nghị công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tạm thời dừng triển khai việc bán đấu giá tài sản Hãng phim truyện Việt Nam.

Sau khi tiếp nhận kiến nghị của nghệ sĩ thuộc CTCP Đầu tư và phát triển phim truyện Việt Nam bày tỏ lo ngại lo ngại việc bán đấu giá tài sản cũ của hãng trong thời điểm này có thể làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả thanh tra, làm thiệt hại đối với tài sản Nhà nước, ngày 30/10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) có văn bản gửi Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (Bộ Tài chính) về việc dừng bán đấu giá lô tài sản tại CTCP Đầu tư và phát triển phim truyện Việt Nam.

Văn bản ghi rõ: “Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được thông tin Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam thực hiện việc bán đấu giá tài sản không cần dùng, không tính vào giá trị Hãng phim để cổ phần hóa.

Ngày 9/10, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2526/QĐ-TTCP công bố Quyết định thanh tra công tác cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam. Vì vậy, Bộ đề nghị Công ty Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam tạm thời dừng triển khai việc bán đấu giá tài sản không cần dùng, không tính vào giá trị doanh nghiệp đã được Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam bàn giao sang cho Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam để phục vụ công tác thanh tra.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam tiếp tục quản lý, bảo quản tài sản được giao theo đúng quy định hiện hành".

Ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) cho biết hiện việc cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam đang được thanh tra nên việc được đấu giá thanh lý hay không là do Thanh tra Chính phủ “toàn quyền quyết định”.

Nhân Văn (T/h)

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/bo-vh-tt-dl-de-nghi-dung-dau-gia-tai-san-hang-phim-truyen-viet-nam-a207310.html