Bộ Xây dựng đề xuất sửa luật căn hộ chung cư sở hữu 50 năm


Thứ 3, 10/05/2022 | 10:01


Cùng sự kiện

Theo đề xuất của bộ Xây dựng, giấy chứng nhận cấp cho căn hộ chung cư sẽ có thời hạn 50 năm, 70 năm thay vì lâu dài như hiện nay.

Trong đề cương Luật Nhà ở (sửa đổi) đang được bộ Xây dựng trình thẩm định, Bộ này đề xuất hai phương án.

Cụ thể, phương án 1: thời hạn sở hữu căn hộ chung cư được xác định cùng thời hạn sử dụng của công trình theo pháp luật về xây dựng (niên hạn công trình). Phương án 2: thời hạn sở hữu chung cư theo quy định của pháp luật đất đai.

Kinh doanh - Bộ Xây dựng đề xuất sửa luật căn hộ chung cư sở hữu 50 năm
Bộ Xây dựng đề xuất giấy chứng nhận cấp cho căn hộ chung cư sẽ có thời hạn 50-70 năm thay vì lâu dài. Ảnh minh họa: Báo Công Thương

Nếu theo phương án 1, chung cư sẽ được sở hữu có thời hạn tùy thuộc cấp công trình (ví dụ 50 năm với công trình cấp II).

Theo bộ Xây dựng, pháp luật về nhà ở chưa có quy định về thời hạn sở hữu của nhà chung cư. Theo quy định của pháp luật về xây dựng hiện hành thì thời hạn sử dụng của công trình xác định theo hồ sơ thiết kế xây dựng công trình hoặc theo thời hạn sử dụng thực tế .

Hiện nay cũng đã có hai dạng căn hộ: Căn hộ sở hữu lâu dài và căn hộ có thời hạn sở hữu chỉ 50 năm, 70 năm.

Khi dự án hết niên hạn, chung cư cũ hỏng không đạt chất lượng quy định an toàn của Nhà nước sẽ được yêu cầu xây mới để tái định cư tại chỗ hoặc tái định cư nơi khác.

Tuy mức giá căn hộ xây mới sẽ dựa trên quy định của pháp luật tại thời điểm đó nhưng người sở hữu vẫn còn quyền lợi của mình trong dự án.

Với các căn hộ sở hữu 50 năm, người mua sẽ không được hưởng lợi ích, bồi thường giải tỏa.

Trong khi đó, Điều 126 Luật Đất đai quy định, thời hạn giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức thực hiện dự án được xem xét quyết định trên cơ sở dự án đầu tư hoặc đơn xin giao đất, thuê đất nhưng không quá 50 năm. Với dự án lớn thu hồi vốn chậm hoặc đầu tư tại địa bàn kinh tế khó khăn thì thời hạn giao đất, cho thuê đất không quá 70 năm.

Đối với trường hợp xây dựng nhà chung cư để bán, cho thuê, thuê mua thì thời hạn giao đất cho chủ đầu tư xác định theo thời hạn dự án, người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài.

Bộ Xây dựng đánh giá: quyền sử dụng đất thì sử dụng lâu dài, nhưng đối với tài sản trên đất là công trình xây dựng, nhà ở lại có thời hạn sử dụng (không thể lâu dài ổn định).

Vì vậy, đây cũng là vấn đề cần phải xem xét và đặt trong tổng thể các quyền đối với tài sản, bảo đảm phù hợp với pháp luật về xây dựng, nhà ở, đất đai, dân sự.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bo-xay-dung-de-xuat-sua-luat-can-ho-chung-cu-so-huu-50-nam-a537027.html