Media - Trailer: Chảy máu tài nguyên tại Vĩnh Phúc

Trailer: Chảy máu tài nguyên tại Vĩnh Phúc

Chảy máu tài nguyên tại Vĩnh Phúc là câu chuyện được nhóm PV Tạp chí Đời sống Pháp luật điều tra và thực hiện trong suốt nhiều ngày đêm. Cùng đón xem tập đầu tiên được phát sóng vào 20h ngày 19/07/2021.