Media - Di tản người dân đến vùng an toàn tránh siêu bão Noru

Di tản người dân đến vùng an toàn tránh siêu bão Noru

Cơn bão số 4 (bão Noru) được dự báo rất mạnh và nằm trong số những cơn bão mạnh nhất ảnh hưởng đến miền trung trong 20 năm qua. Trước diễn biến nhanh và mạnh lên liên tục của bão khi vào Biển Đông, các cơ quan chức năng loạt triển khai công tác ứng phó với bão, đồng thời di tản người dân đến vùng an toàn.