Tình huống pháp luật - Từ năm 2021, chế độ thai sản thay đổi ra sao?

Từ năm 2021, chế độ thai sản thay đổi ra sao?

Từ 1/9/2021, nếu cả hai vợ chồng cùng tham gia BHXH mà vợ không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản thì người chồng đóng BHXH đủ 6 tháng trong 12 tháng trước khi sinh con sẽ được hưởng trợ cấp 1 lần khi sinh con.