Các công ty chứng khoán không được môi giới giao dịch tiền ảo


Thứ 4, 31/01/2018 | 03:20


Cùng sự kiện

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các tổ chức kinh doanh chứng khoán không tham gia các hoạt động tư vấn, môi giới, phát hành, giao dịch tiền kỹ thuật số.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các tổ chức kinh doanh chứng khoán không tham gia các hoạt động tư vấn, môi giới, phát hành, giao dịch tiền kỹ thuật số.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) yêu cầu các tổ chức kinh doanh chứng khoán không tham gia các hoạt động tư vấn, môi giới, phát hành, giao dịch tiền kỹ thuật số cũng như các sản phẩm công nghệ tài chính khác và tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền.

UBCKNN yêu cầu các công ty chứng khoán không được tư vấn, môi giới, phát hành giao dịch tiền ảo.

Theo UBCKNN, đây là sản phẩm mới chưa được pháp luật điều chỉnh nên tiềm ẩn nhiều rủi ro. Do đó, cơ quan này khuyến cáo các nhà đầu tư cẩn trọng khi tham gia đầu tư vào các sản phẩm mới trên để hạn chế những tổn thất có thể xảy ra. Đồng thời yêu cầu các công ty đại chúng hoạt động trong lĩnh vực công nghệ tài chính phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về phát hành, huy động vốn, công bố thông tin đối với các sản phẩm mới trên.

Ngày càng có nhiều gia cảnh báo tiền ảo chỉ là công cụ đầu cơ chứ không phải là phương tiện thanh toán, do chúng biến động quá nhanh, quá lớn và không được một cơ quan hay tổ chức nào bảo lãnh.

Trước khi có khuôn khổ pháp lý cho các sản phẩm mới này, Ủy ban yêu cầu các tổ chức kinh doanh chứng khoán không tham gia các hoạt động tư vấn, môi giới, phát hành, giao dịch tiền kỹ thuật số cũng như các sản phẩm công nghệ tài chính khác và tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền.

Vũ Đậu (T/h)

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/cac-cong-ty-chung-khoan-khong-duoc-moi-gioi-giao-dich-tien-ao-a218296.html