Các trường sẽ lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 mới như thế nào?


Thứ 7, 07/12/2019 | 14:16


Sách giáo khoa lớp 1 mới sẽ được áp dụng vào năm 2020-2021, vậy quy trình chọn sách sẽ được thực hiện như nào?

Sách giáo khoa lớp 1 mới sẽ được áp dụng vào năm 2020-2021, vậy quy trình chọn sách sẽ được thực hiện như nào?

Các trường sẽ chọn sách giáo khoa mới ở năm học 2020-2021. Ảnh: Báo Giáo Dục Việt Nam. 

Theo báo Tổ Quốc, sau khi bộ GD-ĐT công bố 32 cuốn sách giáo khoa sẽ được sử dụng trong chương trình giáo dục phổ thông trong năm học 2020-2021 thì tới ngày 30/11, bộ đã công bố dự thảo thông tư hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Như vậy, chỉ còn chưa đầy 1 năm thì chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ bắt đầu được thực hiện đối với lớp 1. Để kịp tiến độ, ngày 22/11, bộ GD-ĐT đã công bố danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Theo Dự thảo thông tư hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông của bộ GD- ĐT, lý do được bộ GD-ĐT đưa ra là, Luật Giáo dục 2019 quy định tại điểm c khoản 1 Điều 32: "Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc lựa chọn sách giáo khoa sử dụng ổn định trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn theo quy định của Bộ trưởng bộ GD-ĐT".

Tuy nhiên, ngày 01/7/2020, Luật Giáo dục 2019 mới có hiệu lực thi hành, trong khi sách giáo khoa phải được tổ chức lựa chọn từ đầu năm 2020 và công bố kết quả trước tháng 31/3/2020 để kịp thời cung cấp sách giáo khoa năm học 2020 - 2021.

Bộ GD-ĐT đã dự thảo Thông tư hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông theo quy định tại điểm g khoản 3 Điều 2 của Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông: "Các cơ sở giáo dục phổ thông lựa chọn sách giáo khoa để sử dụng dựa trên ý kiến của giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh theo hướng dẫn của bộ GD-ĐT".

Về quy trình lựa chọn sách giáo khoa, tờ Pháp Luật Xã Hội đưa tin, theo dự thảo của bộ GD-ĐT, tổ chuyên môn tổ chức nghiên cứu, thảo luận và đánh giá sách giáo khoa của các môn học thuộc chuyên môn phụ trách theo tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa, đề xuất với Hội đồng bằng văn bản danh mục lựa chọn sách giáo khoa.

Hội đồng họp, thảo luận, đánh giá đề xuất danh mục lựa chọn sách giáo khoa của các tổ chuyên môn theo các nguyên tắc quy định và tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa do sở GD-ĐT địa phương quy định để bỏ phiếu lựa chọn sách giáo khoa bằng hình thức bỏ phiếu kín; sách giáo khoa được lựa chọn phải được trên 50% (năm mươi phần trăm) số thành viên của Hội đồng bỏ phiếu đồng ý lựa chọn. Hội đồng tổng hợp kết quả thành biên bản, có chữ ký của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký và các thành viên tham dự.

Hội đồng đề xuất với người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông danh mục sách giáo khoa được lựa chọn để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Trên cơ sở đề xuất của Hội đồng, người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông ban hành quyết định danh mục sách giáo khoa được lựa chọn sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông công bố công khai danh mục sách giáo khoa được lựa chọn để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông và niêm yết tại cơ sở giáo dục phổ thông trước khi bắt đầu năm học mới ít nhất là 5 tháng.

Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa bao gồm các nội dung chủ yếu sau: Phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương; phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông. Giám đốc sở GD-ĐT hướng dẫn cụ thể tiêu chí để lựa chọn sách giáo khoa phù hợp với địa phương. Đến thời điểm này, ý kiến từ các một số trường cho rằng: Các giáo viên đang chờ bản mẫu sách giáo khoa đã được phê duyệt, để có sự nghiên cứu kỹ lưỡng hơn.

Thanh Tùng (T/h)

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/cac-truong-se-lua-chon-sach-giao-khoa-lop-1-moi-nhu-the-nao-a303437.html