Cách chức Tỉnh ủy viên của giám đốc Ngân hàng CSXH Phú Yên


Thứ 7, 21/09/2013 | 07:29


Vi phạm các nguyên tắc, các quy chế làm việc và quy định về những điều đảng viên không được làm, một Ủy viên Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh Phú Yên bị cách chức.

V? phạm đạo đức, lố? sống, các nguyên tắc, quy chế và quy định về những đ?ều đảng v?ên không được làm trong kh? làm v?ệc, một ủy v?ên Ban chấp hành Ðảng bộ tỉnh Phú Yên bị cách chức.Ngày 19/9, thay mặt Ban bí thư Trung ương, đồng chí Ðào Tấn Lộc, Ủy v?ên Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên đã công bố Quyết định th? hành kỷ luật Đảng, cách chức Ủy v?ên Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh Phú Yên nh?ệm kỳ 2010-2015 đố? vớ? ông Ðào Tấn Nguyên, G?ám đốc Ngân hàng Chính sách xã hộ? (CSXH) tỉnh Phú Yên. Ngân hàng Chính sách xã hộ? tỉnh Phú Yên - nơ? ông Nguyên làm v?ệc.Trước đó, trên cương vị là Tỉnh ủy v?ên, Ủy v?ên Ban Thường vụ Ðảng ủy khố? doanh ngh?ệp tỉnh, Ủy v?ên Ban cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước tỉnh Phú Yên, Bí thư ch? bộ, G?ám đốc Ngân hàng Chính sách xã hộ? tỉnh Phú Yên, ông Ðào Tấn Nguyên đã có những v? phạm về đạo đức, lố? sống; nguyên tắc tập trung dân chủ; quy chế làm v?ệc và quy định về những đ?ều đảng v?ên không được làm. Tạ? buổ? công bố các quyết định trên, ông Ðào Tấn Nguyên đã thể h?ện sự ngh?êm túc t?ếp nhận hình thức kỷ luật, đồng thờ? co? đây là bà? học sâu sắc và nhận rõ trách nh?ệm trước sự v?ệc này.Nhất M?nh

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/cach-chuc-tinh-uy-vien-cua-giam-doc-ngan-hang-csxh-phu-yen-a2078.html

Tag: