Cách mạng Tháng Tám - sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam


Chủ nhật, 19/08/2018 | 00:13


Cùng sự kiện

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một trong những mốc son chói lọi, một bước ngoặt vĩ đại.

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một trong những mốc son chói lọi, một bước ngoặt vĩ đại; đồng thời, là biểu tượng tuyệt vời của sức mạnh, tinh thần, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam.

Theo TTXVN

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cach-mang-thang-tam---su-kien-vi-dai-trong-lich-su-dan-toc-viet-nam-a240730.html