Cái giá phải trả cho kẻ khuấy động Biển Đông


Chủ nhật, 15/09/2013 | 02:46


Trong các Hội thảo Quốc tế về Biển Đông, các học giả Bắc Kinh rơi vào tình trạng mất tiếng nói, mọi quan điểm đều bị chỉ trích, phản bác thậm tệ. Nguyên cớ nào khiến người Trung Quốc rơi vào tình cảnh này khi khoa học luôn khách quan?

Trong các Hộ? thảo Quốc tế về B?ển Đông, các học g?ả Bắc K?nh rơ? vào tình trạng mất t?ếng nó?, mọ? quan đ?ểm đều bị chỉ trích, phản bác thậm tệ. Nguyên cớ nào kh?ến ngườ? Trung Quốc rơ? vào tình cảnh này kh? khoa học luôn khách quan?

Kẻ thực sự khuấy đảo B?ển Đông

Ngay sau kh? Ph?l?pp?nes tuyên bố sẽ tìm cách dỡ bỏ những khố? đá bê tông mà Trung Quốc đổ xuống khu vực tranh chấp ở B?ển Đông, phát ngôn v?ên Bộ Ngoạ? g?ao Trung Quốc ngày 11/9 đã lớn t?ếng cảnh báo Man?la không được khuấy lên những rắc rố? mớ?. Nhưng a? mớ? thực sự là kẻ khuấy B?ển Đông.

Trước kh? có hành động đóng cọc ở Scaborough, một thờ? g?an dà?, Trung Quốc không ngừng g?a tăng các hoạt động k?ểm soát lên vùng b?ển xung quanh bã? cạn này. Cuố? năm 2012, luôn luôn có 2 đến 3 tàu hả? g?ám canh chừng k?ểm soát bã? cạn, xua đuổ? toàn bộ tàu đánh cá của ngư dân Ph?l?pp?nes.

Đến tháng 4/2011, bắt đầu mùa đánh bắt chính, Trung Quốc tăng số tàu hả? g?ảm ở đây thành b?ên độ? vớ? số lượng không cụ thể. Đồng thờ? đưa tàu cá của Trung Quốc vào vùng b?ển này tr?ệt để kha? thác. Đây có thể co? là một hành động ch?ếm ngư trường truyền thống của những ngư dân.

Vớ? những vùng b?ển khác như Hoàng Sa, Trường Sa của V?ệt Nam, lực lượng hả? g?ám Trung Quốc thường xuyên có các hành động xua đuổ? ngăn cản tàu ngư dân lương th?ện.

Trong kh? đó, Trung Quốc một mực lên t?ếng họ đang làm đúng ở vùng b?ển thuộc “chủ quyền không thể chố? cã?” của mình. Đồng thờ?, Trung Quốc chụp mũ Ph?l?pp?nes là kẻ quấy rố? ở B?ển Đông, sự trỗ? dậy của k?nh tế Trung Quốc kh?ến các quốc g?a láng g?ềng không thoả? má? và tìm cách ngăn trở.

Cũng vì thế, hết lần này đến lần khác Trung Quốc từ chố?, lảng tránh tham g?a đàm phán vớ? ASEAN về Bộ Quy tắc ứng xử B?ển Đông (COC). Đến kh? khó còn có đường lu?, tháng 6/2013, Trung Quốc bất ngờ đồng ý đàm phán vào cuố? tháng 9 ở Bắc K?nh.

Trong thờ? đ?ểm từ tháng 6 đến tháng 9, Trung Quốc không ngừng củng cố các đảo, bã? đã, bã? ngầm đã ch?ếm được bằng các công sự, đồng thờ? g?a tăng các hoạt động bành trướng.

Học g?ả James R. Holmes trên tờ D?plomat đã phả? cảnh báo rằng Trung Quốc sẽ “chộp lấy” càng nh?ều d?ện tích trên B?ển Đông càng tốt và sau đó nhất trí vớ? một bộ quy tắc ứng xử đảm bảo tính hợp pháp cho những vùng mà nước này ch?ếm được.

Cá? g?á phả? trả

Thờ? g?an gần đây, trước v?ệc bị dư luận lên án khá gay gắt về những hành động ngang ngược ở B?ển Đông, Trung Quốc đã bất ngờ “thay hình đổ? dạng” bằng b?ện pháp ngoạ? g?ao cô lập, thay vì ngoạ? g?ao pháo hạm.

Nước này nhanh chóng khoanh vùng ha? đố? tượng cần cô lập là Ph?l?pp?nes và Nhật Bản. Sau đó, Trung Quốc t?ến hành một loạt các hoạt động ngoạ? g?ao th?ện chí như tổ chức hộ? chợ kỷ n?ệm 10 năm ASEAN – Trung Quốc, rót t?ền đầu tư một số nước để lấy lòng các nước ASEAN.

Trong ngày 11/9, Nhật Bản tổ chức kỷ n?ệm 1 năm quốc hữu hóa quần đảo Senkaku/Đ?ếu Ngư đang tranh chấp vớ? Trung Quốc.

Ngay lập tức, Trung Quốc t?ến hành tập trận rầm rộ vớ? nh?ều tàu ch?ến, máy bay h?ện đạ? và 1000 b?nh sĩ sát Senkaku, buộc lực lượng phòng vệ Nhật Bản phả? đặt trong tình huống “sẵn sàng ch?ến đấu”.

Còn vớ? Ph?l?pp?nes, những hành động gây hấn đã quá rõ.

Trung Quốc h? vọng rằng, vớ? kế sách ngoạ? g?ao cô lập này, Trung Quốc sẽ gh? đ?ểm trong mắt dư luận thế g?ớ?, thay đổ? được cá? nhìn kỳ thị và đề phòng. Tuy nh?ên, kết quả của chính sách này thế nào, đã được thể h?ện ngay qua không khí của nh?ều hộ? thảo quốc tế về vấn đề B?ển Đông.

Một nhóm phóng v?ên của báo Hoàn Cầu thường xuyên theo dõ? các cuộc hộ? thảo k?ểu này đã thống kê suốt 3 năm trở lạ? đây, cho đến hôm 12/9, gần như các học g?ả, chuyên g?a của Trung Quốc bị mất t?ếng nó? ở các hộ? thảo này.

Mọ? quan đ?ểm của ngườ? Trung Quốc đưa ra đều bị phản bác, bà? kích một cách thậm tế, rất ít kh? có trường hợp học g?ả lên t?ếng bênh vực quan đ?ểm của Bắc K?nh.

"Quyền phát ngôn của Trung Quốc trong cộng đồng quốc tế quá yếu, trong vấn đề B?ển Đông lạ? càng như vậy" – một chuyên g?a của Trung Quốc thừa nhận.

Bản thân ngườ? Trung Quốc cũng phả? nhìn nhận rằng uy tín của nước họ đã quá g?ảm sút trong vấn đề B?ển Đông vì ph? lý, ph? pháp.

Theo ĐẤT VIỆT

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cai-gia-phai-tra-cho-ke-khuay-dong-bien-dong-a1349.html