Cẩm Giàng (Hải Dương): Nhiều sai phạm ở Cụm công nghiệp Lương Điền


Thứ 2, 25/03/2019 | 15:10


Cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) do Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Trường Dương là chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng.

Cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) do Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Trường Dương là chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng. Trong quá trình thực hiện Dự án, Công ty này có nhiều sai phạm, liên quan đến việc sử dụng đất và cho thuê lại đất. Có sai phạm nghiêm trọng, như việc Công ty này đã tự ý đấu nối giao thông từ Cụm công nghiệp ra Quốc lộ 38 không đúng quy hoạch chi tiết được phê duyệt, không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Kết luận của Sở Tài nguyên & Môi trường về những sai phạm của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Trường Dương. 

Tại Kết luận Thanh tra số 04/KL – STNMT của Sở Tài nguyên & Môi trường Hải Dương, ngày 3/12/2018, về việc: Chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai đối với Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Trường Dương (Công ty Trường Dương) tại Cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương).

Theo đó, Công ty Trường Dương là chủ đầu tư, kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Lương Điền, theo giấy chứng nhận đầu tư số 04121000211, ngày 17/4/2009 của UBND tỉnh Hải Dương, điều chỉnh lần thứ 2 ngày 12/12/2014, thời hạn thực hiện Dự án 50 năm (kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư). Ngày 13/5/2009, UBND tỉnh Hải Dương có Quyết định số 1879/QĐ – UBND thu hồi và cho Công ty Trường Dương thuê 23,38ha để khai thác, kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Lương Điền; giao cho Công ty Trường Dương 5,40776ha xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Lương Điền (giao thông, cây xanh, trạm xử lý nước thải…). Công ty đã 2 lần được Sở Tài nguyên & Môi trường Hải Dương chủ trì bàn giao đất ngoài thực địa (lần 1 ngày 10/8/2010, lần 2 ngày 15/8/2011).

Công ty Trường Dương ký Hợp đồng cho Công ty TNHH thiết bị điện Hoàng Dương thuê đất, trước khi ký Hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên & Môi trường Hải Dương, chưa được UBND tỉnh Hải Dương cấp GCNQSD đất.

Tại thời điểm thanh tra, của đoàn Thanh tra Sở Tài nguyên & Môi trường Hải Dương, việc sử dụng đất, cho thuê lại đất trong Cụm công nghiệp Lương Điền có nhiều sai phạm, như sau: “Điểm đấu nối giao thông từ Cụm công nghiệp ra Quốc lộ 38 không đúng quy hoạch chi tiết được phê duyệt, không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép (tại Biên bản làm việc ngày 15/10/2018, Công ty Trường Dương thừa nhận vi phạm, giải trình nguyên nhân vì vị trí điểm đấu nối theo quy hoạch chưa được giải phóng mặt bằng, nên tạm thời Công ty sử dụng điểm đấu nối này phục vụ các hoạt động xây dựng, kinh doanh trong Cụm công nghiệp). Công ty chưa đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải, trên diện tích 0,67ha theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt.

Điểm đấu nối giao thông từ Cụm công nghiệp ra Quốc lộ 38 không đúng quy hoạch chi tiết được phê duyệt, không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Ngoài ra, Công ty Trường Dương cho thuê lại đất trong Cụm công nghiệp Lương Điền cũng có nhiều sai phạm: Công ty ký Hợp đồng số 01/HĐTĐ/TL ngày 16/02/2014 cho Công ty TNHH thiết bị điện Hoàng Dương thuê 16.930m2 đất (lô CN05). Trước khi, Công ty Trường Dương ký Hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên & Môi trường Hải Dương, chưa được UBND tỉnh Hải Dương cấp GCNQSD đất là không đúng quy định (tại Điều 106, Luật đất đai năm 2003). Mặt khác đến tháng 12/2016, Công ty TNHH thiết bị điện Hoàng Dương sát nhập vào Công ty Cổ phần Dây & Cáp điện Thượng Đình, Công ty Trường Dương tiếp tục ký Hợp đồng số 01/HĐTĐ/TL (không ghi ngày tháng) cho Công ty Cổ phần Dây & Cáp điện Thượng Đình thuê lại đất, trong đó có lô đất CN05 nhưng chưa có văn bản thanh lý, hoặc chấm dứt Hợp đồng thuê lại đất với Công ty TNHH thiết bị điện Hoàng Dương.

Công ty Trường Dương có 9 Hợp đồng cho thuê lại đất ký với các Công ty: Công ty TNHH Samchully Carbotech Việt Nam, Công ty TNHH Vina Sekyo; Công ty Cổ phần Dược HADU79, Công ty TNHH Dinh Dưỡng BonBon, Công ty TNHH MTV Anh Kiệt, Công ty Cổ phần Quốc tế thực phẩm HADU; Công ty TNHH Puyoung Việt Nam, Công ty Cổ phần Thương mại & Sản xuất HaKa và Công ty TNHH Kukil Texile Việt Nam sau ngày 1/7/2015 (ngày Luật kinh doanh bất động sản 2014 có hiệu lực) chưa có nội dung giải quyết hậu quả khi hợp đồng hết hạn, là chưa đúng quy định tại Điều 47 Luật kinh doanh Bất động sản.

Trong đó, Công ty Trường Dương ký 4 Hợp đồng cho thuê lại đất, với Công ty TNHH Dinh dưỡng BonBon, Công ty Cổ phần Quốc tế thực phẩm HADU, Công ty TNHH Puyoung Việt Nam, Công ty Cổ phần Thương mại & Sản xuất HaKa sau ngày 3/3/2017 (ngày Nghị định số 01/2017/NĐ – CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định, quy định chi tiết thi hành Luật đất đai có hiệu lực) chưa nêu cụ thể về tiến độ sử dụng đất (tương ứng với tiến độ thực hiện dự án đầu tư) và biện pháp xử lý nếu bên thuê lại đất chậm tiến độ sử dụng đất là không đúng (quy định tại Khoản 36, Điều 2, Nghị định số 01/2017/NĐ – CP ngày 6/1/2017).

Mặt khác, các hợp đồng này còn có nội dung trong thời hạn 12 tháng, bên thuê lại đất phải thực hiện xây dựng Nhà máy, nếu bên thuê lại không có lý do chính đáng thì bên cho thuê lại được quyền thu hồi diện tích này, là chưa đúng quy định (Khoản 36, Điều 2, Nghị định 01/2017/NĐ – CP) doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh kết cấu hạ tầng chỉ có quyền yêu cầu bên thuê lại đất đưa đất vào sử dụng; hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê lại đất. Bên cho thuê báo cáo Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tài nguyên & Môi trường, UBND tỉnh… để công bố công khai tin vi phạm (việc thu hồi đất phải do cơ quan Nhà nước xem xét quyết định).

Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Anh Kiệt, Công ty TNHH Puyuong Việt Nam thuê lại đất, nhưng không kịp thời đăng ký biến động trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cho thuê lại đất theo quy định (tại Khoản 6, Điều 95, Luật đất đai năm 2013). Năm 2017, Công ty Trường Dương chưa báo cáo UBND tỉnh Hải Dương, Tổng cục Quản lý đất đai; chưa công bố công khai diện tích đất cho thuê lại trong Cụm công nghiệp Lương Điền trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp, theo quy định tại Khoản 36, Điều 2, Nghị định số 01/2017/NĐ – CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ.

Vi phạm của Công ty Trường Dương cần được xử lý theo đúng quy định, nhất là Điểm đấu nối giao thông từ Cụm công nghiệp ra Quốc lộ 38 không đúng quy hoạch chi tiết được phê duyệt, không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép. Việc làm này, đang tiềm ẩn nguy cơ về tai nạn giao thông, bởi trên Quốc lộ 38 lưu lượng xe qua lại rất lớn, điểm đấu nối không phù hợp bị che khuất tầm nhìn.

Những vi phạm của Công ty Trường Dương sẽ được khắc phục, xử lý như thế nào theo yêu cầu của cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương, báo Điện tử Tài nguyên & Môi trường sẽ tiếp tục thông tin.

Phạm Hoàng/TNMT

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cam-giang-hai-duong-nhieu-sai-pham-o-cum-cong-nghiep-luong-dien-a267959.html