Tài chính - Doanh nghiệp - Techcombank thay đổi nhân sự cấp cao

Techcombank thay đổi nhân sự cấp cao

Ông Lê Bá Dũng đã có đơn xin thôi đảm nhận cương vị Phó Tổng Giám đốc và Giám đốc Khối Quản trị Rủi ro Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam kể từ ngày 05/05/2019.

Trong Cần biết