Truyền thông - Thương hiệu - Hà Nội: Hàng trăm SV xuống đường truyền thông điệp “nói không” với túi nilon

Hà Nội: Hàng trăm SV xuống đường truyền thông điệp “nói không” với túi nilon

Sáng 11/5, hàng trăm sinh viên của trường đã xuống đường cùng các poster cổ động vẽ tay kêu gọi cộng đồng cùng chung tay nói không với túi nilon và đồ nhựa...

Trong Cần biết