`

Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019

Thứ bảy, 06/07/2019 | 14:06 GMT+7

Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái đã có báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

6 tháng đầu năm Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái tập trung, chỉ đạo quyết liệt đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trên cơ sở bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chỉ đạo của UBND tỉnh. Đặc biệt, chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy của ngành, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong các lĩnh vực ngành.

Về công tác tổ chức chỉ đạo điều hành và tham mưu, theo báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019, Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, đổi mới một bước công tác chỉ đạo, điều hành; triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các lĩnh vực công tác. Bên cạnh đó, các cán bộ, công chức và người lao động luôn quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, khắc phục mọi khó khăn, tập trung chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện theo kế hoạch của đơn vị nên các mục tiêu, nhiệm vụ được giao đều hoàn thành, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Đơn vị đã xây dựng, triển khai, thực hiện tốt các quy chế làm việc, quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý sử dụng tài sản công, quy chế văn hóa công sở. Duy trì thực hiện nề nếp, khoa học, không để xảy ra việc chồng chéo hoặc bỏ trống nội dung cần chỉ đạo, điều hành.

Việc triển khai thực hiện chính sách pháp luật và phát triển hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh, huyện, thị xã ,thành phố đã đạt được một số kết quả nhất định. Đặc biệt từ khi Luật HTX năm 2012 có hiệu lực đã thể hiện rõ bản chất, nguyên tắc và mục đích của HTX, đáp ứng được yêu cầu thực tế, phù hợp với tâm tư và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tổng số HTX trên địa bàn toàn tỉnh tính đến thời điểm hiện tại: 363 HTX. Trong đó các HTX hoạt động theo lĩnh vực: Nông, lâm, ngư nghiệp: 207 HTX chiếm 57,0%; Công nghiệp - TTCN: 64 HTX; Thương mại dịch vụ và lĩnh vực khác: 54 HTX; Xây dựng: 13 HTX; Giao thông vận tải: 08 HTX; Quỹ TDND: 17 Quỹ.

Kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái đã có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Vai trò, vị trí của HTX ngày càng được củng cố và khẳng định trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các HTX đã góp phần tích cực vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và điều hoà các quan hệ về sở hữu và lợi ích kinh tế, đóng góp vào GDP và ngân sách ngày càng tăng. Khu vực kinh tế tập thể đã giải quyết việc làm thường xuyên cho hàng ngàn lao động có thu nhập ổn định, góp phần xoá đói, giảm nghèo trong nông thôn. Vai trò vị trí của HTX ngày càng được củng cố và khẳng định trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhiều HTX đã tích cực đóng góp vào các hoạt động từ thiện nhân đạo, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.

Phòng chuyên môn đã thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, chủ động phối hợp cùng Liên minh HTX, phối hợp với các cấp, các ngành quan tâm, tạo thuận lợi, tích cực hỗ trợ cho các hợp tác xã đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng nhiều mô hình hợp tác xã kiểu mới, phối hợp trong việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của tỉnh về phát triển Kinh tế tập thể.

Về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, 6 tháng đầu năm 2019 Chi cục Phát triển nông thôn đã đề ra mục tiêu phấn đấu xây dựng được 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời triển khai các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng Chương trình mỗi xã một sản phẩm - OCOP,…

Hà Ngọc Hà

Bạn đang đọc bài viết Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 tại chuyên mục Truyền thông - Thương hiệu của Tạp chí Đời sống và Pháp luật. Mọi thông tin góp ý phản hồi xin gửi về hòm thư dsplonline.toasoan@gmail.com hoặc Hotline: 098.310.8812
Flipboard
Yên Báinông thôn mới
Theo NĐT

Xem thêm tin chuyên mục Cần biết