Áp dụng mức lương cơ sở mới trong thanh toán chi phí KCB BHYT

Thứ sáu, 31/05/2019 | 11:14 GMT+7

Đây là nội dung công văn số 1602/BHXH-CSYT ngày 16/05/2019 của BHXH Việt Nam gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; BHXH Bộ Quốc phòng;BHXH Công an nhân dân về việc áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP trong thanh toán chi phí KCB BHYT.

Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với CBCCVC và lực lượng vũ trang ngày 9/5/2019. Theo đó, mức lương cơ sở từ ngày 1/7/2019 là 1.490.000 đồng/tháng.

Để thống nhất thực hiện thanh toán chi phí KCB BHYT theo đúng quy định (kể cả trường hợp người tham gia BHYT vào viện trước ngày 1/7/2019 nhưng ra viện từ ngày 1/7/2019), BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh thông báo để các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn từ ngày 1/7/2019 thực hiện xác định mức hưởng BHYT theo quy định tại Khoản 1, Điều 14 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT.

Áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP trong thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT

Cụ thể: Người bệnh được thanh toán 100% chi phí KCB đối với trường hợp chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% mức lương cơ sở (15% mức lương cơ sở tương đương với 223.500 đồng); 100% chi phí KCB khi người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi KCB không đúng tuyến (6 tháng lương cơ sở tương đương với 8.940.000 đồng).

Đồng thời, xác định mức thanh toán trực tiếp theo quy định tại Điều 30 Nghị định 146/2018/NĐ-CP về mức thanh toán trực tiếp. Trường hợp người bệnh đến KCB tại cơ sở KCB tuyến huyện và tương đương không có hợp đồng KCB BHYT (trừ trường hợp cấp cứu), thanh toán như sau: Trường hợp KCB ngoại trú, thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT theo quy định nhưng tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở tại thời điểm KCB (0,15 lần mức lương cơ sở tương đương với 223.500 đồng).

Trường hợp KCB nội trú, thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT theo quy định, nhưng tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện (0,5 lần mức lương cơ sở tương đương với 745.000 đồng).

Mức thanh toán chi phí vật tư y tế theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 04/2017/TT-BYT ngày 14/04/2017 của Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT không vượt quá 45 tháng lương cơ sở tương đương với 67.050.000 đồng.

Thu Hà

Tin tài trợ
Flipboard
BHXHlương cơ sở
Nguồn: Tinnhanhonline

Xem thêm tin chuyên mục Cần biết