Cận cảnh “kho báu” bạc khối, vàng ròng ở Hà Nội


Thứ 6, 03/01/2014 | 02:48


Nhiều hiện vật quý bằng vàng, bạc của các dân tộc Đông Nam đang được trưng bày tại bảo tàng Đông Nam Á, khai trương cuối tháng 11 vừa qua ở HN.

Nh?ều h?ện vật quý bằng vàng, bạc của các dân tộc Đông Nam đang được trưng bày tạ? bảo tàng Đông Nam Á, kha? trương cuố? tháng 11 vừa qua ở HN.

Kr?s - dao hộ thân có vỏ nạm vàng ngọc của đàn ông trên đảo Java, Indones?a.

Cận cảnh con dao Kr?s.

Sách tôn g?áo làm bằng g?ấy, dát vàng ngọc của ngườ? Shan ở Myanmar.

Vòng chân bằng vàng của ngườ? Malays?a

Nẹp áo mạ vàng của ngườ? Bbaba Nyonya, Malays?a.

Họa t?ết vàng trên áo cô dâu của ngườ? Yogyakarta trên đảo Java, Indones?a.

Những tấm trang trí gố? thêu chỉ vàng của ngườ? Malay ở Indones?a.

Đầu tượng Phật bằng gỗ sơn mà? dát vàng của ngườ? Myanmar.

Hộp đựng lễ vật bằng gỗ sơn mà? dát vàng và thủy t?nh của ngườ? Bamar, Myanmar.

Cận cảnh hộp đựng lễ vật của ngườ? Bamar.

Bình bạc đựng nước của ngườ? Khmer, Campuch?a.

Âu bạc của ngườ? Intha, Myanmar.

Hộp trầu bằng bạc của ngườ? Khmer, Campuch?a.

Chén đựng nước thánh mạ vàng của ngườ? Công g?áo Ph?l?pp?nes.

Khăn thêu chỉ bạc của ngườ? B?ma, Indones?a.

Khuyên ta? bằng bạc của ngườ? dân tộc D? ở Vân Nam, Trung Quốc.

Bát bạc của ngườ? Khmer, Campuch?a.

Cốc sơn mà? của Thá? Lan.

M.L (theo K?ến thức)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/can-canh-kho-bau-bac-khoi-vang-rong-o-ha-noi-a16476.html

Tag: