Chậm lương quá 15 ngày phải trả lãi cho người lao động


Chủ nhật, 11/01/2015 | 12:11


(ĐSPL) - Trả lương chậm từ 15 ngày trở lên, DN phải trả thêm khoản tiền bằng số tiền trả chậm nhân với lãi suất trần huy động tiền gửi có kỳ hạn.

(ĐSPL) - Nếu thời gian trả lương chậm từ 15 ngày trở lên, doanh nghiệp phải trả thêm khoản tiền ít nhất bằng số tiền trả chậm nhân với lãi suất trần huy động tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng do NHNN công bố.

Đây là nội dung được quy định tại Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động vừa được Chính phủ ban hành.

Theo Nghị định này, thời điểm trả lương do hai bên thỏa thuận và được ấn định vào một thời điểm cố định trong tháng. Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn.

 - Chậm lương quá 15 ngày phải trả lãi cho người lao động

Theo nghị định vừa được Chính phủ ban hành, nếu thời gian trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì người sử dụng lao động phải trả lãi cho người lao động. Ảnh: Internet

Nếu thời gian trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì người sử dụng lao động phải trả thêm một khoản tiền ít nhất bằng số tiền trả chậm nhân với lãi suất trần huy động tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương.

Khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không quy định trần lãi suất thì số tiền này được tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng của ngân hàng thương mại, nơi doanh nghiệp, cơ quan mở tài khoản giao dịch thông báo tại thời điểm trả lương.

Nghị định quy định, tiền lương trả cho người lao động được căn cứ theo tiền lương ghi trong hợp đồng lao động, năng suất lao động, khối lượng và chất lượng công việc mà người lao động đã thực hiện.

Tiền lương ghi trong hợp đồng lao động do người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động để thực hiện công việc nhất định, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Trong đó, mức lương theo công việc hoặc chức danh là mức lương trong thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định tại điều 93 Bộ luật Lao động.

Mức lương đối với công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động và thời gian làm việc bình thường (không bao gồm khoản tiền trả thêm khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm) không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cham-luong-qua-15-ngay-phai-tra-lai-cho-nguoi-lao-dong-a78758.html