Chấn động hai bệnh nhân bị truyền máu nhiễm HIV


Thứ 6, 29/11/2013 | 04:00


(ĐSPL) - Trang YourHealth hôm 27/11 đưa tin, hai bệnh nhân tại Nhật đã bị truyền máu nhiễm HIV, virus gây căn bệnh thể kỷ AIDS.

(ĐSPL) - Trang YourHealth hôm 27/11 đưa t?n, ha? bệnh nhân tạ? Nhật đã bị truyền máu nh?ễm HIV, v?rus gây căn bệnh thể kỷ AIDS, dù lượng máu này đã qua k?ểm tra của Hộ? Chữ thập đỏ Nhật Bản.

Hộ? Chữ thập đỏ và Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợ? Nhật Bản đã xác định được các nạn nhân được truyền máu và t?ến hành k?ểm tra l?ệu họ đã bị nh?ễm HIV hay chưa.

Vụ Dược phẩm và Hộ? đồng Vệ s?nh Thực phẩm của bộ sẽ bàn thảo các bước t?ến hành k?ểm tra lượng máu này. Đây là lần đầu t?ên, máu h?ến tặng nh?ễm HIV được phát h?ện sau kh? đã tuyền cho bệnh nhân kể từ kh? Hộ? Chữ thập đỏ Nhật Bản tăng cường hệ thống k?ểm dịch vào năm 2004, sau kh? một trường hợp nh?ễm HIV qua truyền máu được phát h?ện vào năm trước.

Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợ? và Hộ? Chữ thập đỏ Nhật Bản, các kháng thể HIV được phát h?ện trong máu h?ến tặng từ đầu tháng này. Mặc dù, lượng máu này không dùng để truyền nhưng ngườ? ta đã xác m?nh được cùng thuộc một ngườ? h?ến tặng vào tháng 2 năm nay.

Hộ? Chữ thập đỏ đã k?ểm tra một mẫu máu được lưu trữ từ trước đó cho kết quả nh?ễm HIV, đồng thờ? khẳng định, máu được h?ến tặng từ ngườ? đàn ông vô danh đã truyền cho 2 bệnh nhân tạ? 2 cơ sở y tế khác nhau.

Ha? bệnh nhân ở Nhật bị truyền máu nh?ễm HIV dù lượng máu đã qua xét ngh?ệm. (Ảnh m?nh họa)

Theo Hộ? Chữ thập đỏ Nhật Bản, ngườ? đàn ông đó đã gh? câu trả lờ? không đúng sự thực trong một bảng k?ểm tra 23 câu vào thờ? đ?ểm y h?ến tặng. Bao gồm một câu hỏ? về ngườ? h?ến tặng đã xét ngh?ệm HIV hay chưa, bở? anh ta tỏ ra lo lắng về AIDS.

Theo Bộ Y tế, quá trình k?ểm tra máu được t?ến hành qua ha? g?a? đoạn. Đầu t?ên, mỗ? mẫu máu được xét ngh?ệm để tìm kháng thể v?rus. Từ năm 1999, quá trình này cho ra kết quả chính xác hơn do được thực h?ện trên nhóm 20 mẫu máu.

Nếu bất kỳ nhóm nào chứa một mẫu bị phát h?ện HIV dương tính, thì tất cả các mẫu được k?ểm tra ch? t?ết hơn để xác định câu trả lờ? của ngườ? h?ến tặng trước đó có chính xác hay không.

Lượng máu được truyền cho ha? bệnh nhân năm nay không phát h?ện ra v?rus HIV kh? được k?ểm tra vào tháng Ha?. Tuy nh?ên, đ?ều này có thể là do g?a? đoạn đầu, còn gọ? là g?a? đoạn cửa sổ, v?rus HIV chưa thể phát h?ện được vì chỉ có một lượng nhỏ v?rus trong máu kh? được k?ểm tra.

Năm 1999, Hộ? Chữ thập đỏ Nhật Bản đã t?ến hành thử ngh?ệm khuếch đạ? ax?t nucle?c (NAT), trong đó tăng gấp bộ? số gen v?rus trong mẫu máu để xét ngh?ệm chính xác hơn sự tồn tạ? của các v?rus.

Tuy nh?ên, vào năm 2003, một lượng máu h?ến tặng qua vòng k?ểm tra NAT đã được truyền cho một bệnh nhân, ngườ? này sau đó được phát h?ện nh?ễm HIV.

Năm 2004, để nâng cao tính chính xác của quá trình k?ểm tra, Hộ? Chữ thập đỏ Nhật Bản đã thắt chặt các thủ tục xét ngh?ệm. Các cuộc thử ngh?ệm NAT vốn được t?ến hành trên nhóm gồm 50 mẫu h?ến tặng, g?ờ rút xuống thực h?ện vớ? nhóm chỉ còn 20 mẫu.

H?ện, Hộ? Chữ thập đỏ đang xem xét sẽ t?ếp tục g?ảm số mẫu trong một nhóm k?ểm tra. “Chúng tô? muốn tình trạng v?rus không thể phát h?ện được trong các mẫu máu g?ảm càng nh?ều càng tốt”, một nhân v?ên thuộc hộ? cho b?ết.

Bộ trưởng Y tế, Lao động và Phúc lợ? Nhật Bản Nor?h?sa Tamura phát b?ểu trong một cuộc họp báo sáng thứ Ba (27/11) sau cuộc họp nộ? các, “Tô? mong muốn rằng, sẽ chỉ còn một mẫu máu h?ến tặng được k?ểm tra thay vì t?ến hành theo nhóm như h?ện nay”.

Nhung Đoàn

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/chan-dong-hai-benh-nhan-bi-truyen-mau-nhiem-hiv-a10987.html