Chân dung tân Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân


Thứ 4, 07/04/2021 | 01:47


Cùng sự kiện

Bà Võ Thị Ánh Xuân đã được Quốc hội khóa XIV bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bà Võ Thị Ánh Xuân đã được Quốc hội khóa XIV bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chiều nay 6/4, trong chương trình kỳ họp thứ 11, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Tỉnh ủy An Giang làm Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

Sau đó, Quốc hội thảo luận, thông qua Nghị quyết bầu bà Võ Thị Ánh Xuân giữ chức Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

Đã có 447/449 đại biểu Quốc hội có mặt tại hội trường biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết, bằng 93,13% tổng số đại biểu Quốc hội.

Trân trọng giới thiệu đến độc giả chân dung tân Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/chan-dung-tan-pho-chu-tich-nuoc-vo-thi-anh-xuan-a361637.html