Chàng trai 8x lãnh đạo 7 công ty lớn


Chủ nhật, 08/09/2013 | 08:03


Tuy còn trẻ tuổi nhưng Tuấn đã trở thành lãnh đạo của 7 tổ chức khác nhau, từ lĩnh vực kinh doanh đến hoạt động xã hội.

Vẻ ngoà? đ?ềm tĩnh, cách nó? chuyện thu hút cộng vớ? phong thá? tự t?n, Tuấn lu&oc?rc;n tạo sự t?n cậy vừa đủ cho ngườ? đố? d?ện. Cùng trò chuyện vớ? chàng tra? tà? năng này nhé! Đ&oc?rc;? nét về Tạ M?nh Tuấn

Họ và t&ec?rc;n: Tạ M?nh Tuấn

Ngày s?nh: 21/6/1988

Theo học chuy&ec?rc;n ngành Kỹ thuật Hệ thống C&oc?rc;ng ngh?ệp, ĐH Bách khoa TP.HCM

Thành t&?acute;ch:

- Là thành v?&ec?rc;n đồng sáng lập IDEE Corporat?on, Chủ tịch sáng lập HELP Internat?onal - tổ chức đ? t?&ec?rc;n phong và hàng đầu trong v?ệc x&ac?rc;y dựng m&oc?rc; h&?grave;nh “Bác sĩ r?&ec?rc;ng - Y tế tạ? nhà” ở V?ệt Nam; Chủ tịch đ?ều hành - sáng lập quỹ từ th?ện “G?ấc mơ đ&oc?rc;? ch&ac?rc;n th?&ec?rc;n thần”; Năm 2011 được Br?t?sh Counc?l, CSIP và The One Foundat?on chứng nhận là 1 trong 15 Doanh nh&ac?rc;n x&at?lde; hộ? t?&ec?rc;u b?ểu của V?ệt Nam vớ? sáng k?ến phát tr?ển hệ thống bác sĩ g?a đ&?grave;nh.


 
 Chào Tuấn! Ngay từ đầu bạn có xác định con đường l&ac?rc;u dà? của m&?grave;nh là làm k?nh doanh hay kh&oc?rc;ng?

Lúc còn nhỏ, m&?grave;nh từng mơ ước trở thành một nhà khoa học có thể phát m?nh những sáng chế g?úp &?acute;ch cho nh&ac?rc;n loạ?. Tuy nh?&ec?rc;n, sau kh? th? đậu vào trường ĐH Bách khoa TP.HCM, nh?ều cơ duy&ec?rc;n đ&at?lde; dẫn dắt m&?grave;nh đến vớ? lĩnh vực k?nh doanh. Đ?ển h&?grave;nh là m&oc?rc;? trường Internet nước ta thờ? đ?ểm đó còn “sơ kha?” n&ec?rc;n gợ? mở nh?ều cơ hộ? hấp dẫn.

Do vậy, m&?grave;nh đ&at?lde; cùng và? ngườ? bạn lập ra một dự án k?nh doanh để nắm bắt ngay cơ hộ? ấy. B&ac?rc;y g?ờ nh&?grave;n lạ?, m&?grave;nh nghĩ rằng đ?ểm chung của một nhà khoa học hay một doanh nh&ac?rc;n ch&?acute;nh là họ đều có những “phát m?nh” (vớ? doanh nh&ac?rc;n là những ý tưởng k?nh doanh h?ệu quả) nhằm thay đổ? thế g?ớ? này theo ch?ều hướng tốt đẹp hơn.


Ch?a sẻ về doanh ngh?ệp x&at?lde; hộ? tạ? Hà Nộ?

Dự án k?nh doanh đầu t?&ec?rc;n mà Tuấn đ&at?lde; thực h?ện là g&?grave;?

Năm 19 tuổ?, m&?grave;nh và những ngườ? bạn đ&at?lde; thành lập một dự án là t?ền th&ac?rc;n của c&oc?rc;ng ty chuy&ec?rc;n cung cấp dịch vụ D?g?tal Market?ng về sau. Đ?ểm khở? phát của dự án là tạo tầm nh&?grave;n để x&ac?rc;y dựng n&ec?rc;n một “mạng x&at?lde; hộ? sự k?ện đầu t?&ec?rc;n tạ? V?ệt Nam” - nơ? tập hợp các nhà tổ chức sự k?ện và những ngườ? tham g?a sự k?ện.

T&ec?rc;n gọ? nghe đơn g?ản nhưng kỳ thực cấu trúc m&oc?rc; h&?grave;nh k?nh doanh tương đố? phức tạp. Bọn m&?grave;nh phả? th?ết lập thành c&oc?rc;ng cộng đồng rồ? tập hợp một lượng dữ l?ệu đủ lớn để “tá? định nghĩa lạ? g?á trị của v?ệc tổ chức và đ? sự k?ện ở V?ệt Nam”, từ đó tạo ra lợ? nhuận từ m&oc?rc; h&?grave;nh này.

Bạn đ&at?lde; vướng phả? những khó khăn như thế nào?

Chủ yếu bọn m&?grave;nh gặp trục trặc ở phần c&oc?rc;ng nghệ. Là một dự án được tr?ển kha? sớm vào thờ? đ?ểm đó, đ? trước thị trường khá xa n&ec?rc;n nó&hell?p; chưa bao g?ờ được bọn m&?grave;nh hoàn thành (cườ?). Tuy dự án đầu tay thất bạ? nhưng đầu ra của dự án lạ? mang đến cho bọn m&?grave;nh những kết quả ngh?&ec?rc;n cứu và g?á trị s&ac?rc;u sắc. Bọn m&?grave;nh đ?ều chỉnh hướng đ? và trở thành một agency cung cấp dịch vụ truyền th&oc?rc;ng kỹ thuật số.

Tuấn có thể cho b?ết ý tưởng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tạ? g?a xuất phát từ đ&ac?rc;u? Tạ? sao bạn lạ? chọn cá? t&ec?rc;n HELP?

Lúc m&?grave;nh đang đồng đ?ều hành về c&oc?rc;ng ty kỹ thuật số th&?grave; có một b?ến cố đ&at?lde; xảy ra trong g?a đ&?grave;nh, kh?ến m&?grave;nh phả? nhận thức lạ? về c&oc?rc;ng v?ệc k?nh doanh của bản th&ac?rc;n. Đó là kh? m&?grave;nh hay t?n ba m&?grave;nh bị bệnh ung thư, m&?grave;nh rất buồn và lu&oc?rc;n suy nghĩ: “L?ệu m&?grave;nh có thể làm g&?grave; để g?úp cho những ngườ? cũng mắc bệnh g?ống ba?”.

Nó đ&at?lde; th&oc?rc;? thúc m&?grave;nh t&?grave;m h?ểu s&ac?rc;u hơn, kh&oc?rc;ng chỉ là “căn bệnh” của ngườ? bệnh mà còn của ch&?acute;nh nền y tế nước nhà. M&?grave;nh x&ac?rc;y dựng m&oc?rc; h&?grave;nh “Bác sĩ r?&ec?rc;ng - Y tế tạ? nhà”, nghĩa là mỗ? ngườ? d&ac?rc;n sẽ có một bác sĩ r?&ec?rc;ng theo d&ot?lde;? sức khỏe, kèm mức ch? ph&?acute; hợp lý nhất, vừa phòng bệnh, vừa g?ảm ch? ph&?acute; đ?ều trị bệnh về l&ac?rc;u dà?.

HELP nghĩa là g?úp đỡ. Do đó kh? chọn cá? t&ec?rc;n này, m&?grave;nh mong rằng nó có thể “g?úp” ngườ? d&ac?rc;n một g?ả? pháp chăm sóc sức khỏe chủ động và h?ệu quả hơn.

Đ&ac?rc;y là loạ? m&oc?rc; h&?grave;nh còn khá mớ? mẻ ở V?ệt Nam, Tuấn đ&at?lde; làm g&?grave; để mọ? ngườ? t?n tưởng và sử dụng dịch vụ?

Kh? k?nh doanh một m&oc?rc; h&?grave;nh hoàn toàn mớ?, “lực cản” lớn nhất nằm ở t&ac?rc;m tr&?acute; khách hàng và nhận thức của cả cộng đồng, mà v?ệc thay đổ? đ?ều này lu&oc?rc;n khó khăn và tốn kém nh?ều ch? ph&?acute; nhất. Lúc đó, doanh ngh?ệp thường phả? thực h?ện một hành động gọ? là “g?áo dục” thị trường. Đặc b?ệt, trong lĩnh vực y tế th&?grave; va? trò của market?ng truyền khẩu là rất quan trọng.Nếu m&?grave;nh mang lạ? g?á trị cho ngườ? khác mà g?á trị này phù hợp th&?grave; nó sẽ s?nh s&oc?rc;? nảy nở hơn. Kết quả là HELP có tốc độ tăng trưởng rất mạnh, khoảng 300\% mỗ? năm. Năm 2011, HELP ch&?acute;nh thức được thừa nhận là một “doanh ngh?ệp x&at?lde; hộ?” và m&?grave;nh trở thành 1 trong 15 doanh nh&ac?rc;n x&at?lde; hộ? t?&ec?rc;u b?ểu của V?ệt Nam do Br?t?sh Counc?l, CSIP và The One Foundat?on c&oc?rc;ng nhận.

Là ngườ? khá trẻ về tuổ? đờ?, Tuấn có cảm thấy bị áp lực kh? g?ữ va? trò “đầu tàu” trong các tổ chức do ch&?acute;nh m&?grave;nh lập ra, như JCI và BNI?

M&?grave;nh muốn sử dụng những c&oc?rc;ng cụ và hệ thống của các h?ệp hộ? và tổ chức doanh nh&ac?rc;n tầm cỡ thế g?ớ? để phát tr?ển bản th&ac?rc;n, và sau đó, có thể thay đổ? văn hóa k?nh doanh V?ệt Nam thành một nền văn hóa trợ lực lẫn nhau. Một kh? h?ểu r&ot?lde; mục đ&?acute;ch th&?grave; cương vị chủ chốt lu&oc?rc;n có áp lực nhưng có ý nghĩa, g?úp m&?grave;nh trưởng thành hơn.


M?nh Tuấn đang g?ảng dạy tạ? Học v?ện Khở? ngh?ệp YUP

Để tạo lòng t?n cho các đố? tác và đồng sự, bạn đ&at?lde; chứng m&?grave;nh bằng cách nào?

Đố? vớ? m&?grave;nh, để tạo sự t?n tưởng nơ? mọ? ngườ?, ngoà? một ý định tốt th&?grave; còn cần sự rèn luyện kh&oc?rc;ng ngừng nghỉ bằng những trả? ngh?ệm của bản th&ac?rc;n và v?ệc học hỏ? tố? đa từ ngườ? khác, nhằm n&ac?rc;ng cao phẩm chất và kỹ năng.

Được b?ết Tuấn còn lập Học v?ện Khở? ngh?ệp YUP và trực t?ếp g?ảng dạy. Vớ? va? trò là một g?ảng v?&ec?rc;n, bạn có thấy khác g&?grave; so vớ? kh? là một nhà k?nh doanh, l&at?lde;nh đạo?

Nh?ệm vụ của doanh nh&ac?rc;n là kh?ến doanh ngh?ệp s?nh lờ? nh?ều hơn, muốn như vậy nh&ac?rc;n v?&ec?rc;n phả? làm v?ệc năng suất hơn, ngườ? l&at?lde;nh đạo phả? g?úp ngườ? khác làm v?ệc tốt l&ec?rc;n. N&ec?rc;n theo m&?grave;nh, g?ữa doanh nh&ac?rc;n, l&at?lde;nh đạo và g?ảng v?&ec?rc;n có sự l?&ec?rc;n hệ mật th?ết vớ? nhau. Tuy “cách xưng h&oc?rc;” có khác nhưng về nguy&ec?rc;n lý then chốt th&?grave; như nhau.


Chụp ảnh cùng vớ? các doanh nh&ac?rc;n x&at?lde; hộ? trong lĩnh vực c&oc?rc;ng nghệ tr&ec?rc;n thế g?ớ?

Quá tr&?grave;nh dạy và học là sự tương tác ha? ch?ều, vậy bạn có học hỏ? được g&?grave; từ những bạn trẻ đ&at?lde; và đang theo học? Ngược lạ?, bà? học cốt l&ot?lde;? Tuấn thường thuyết g?ảng cho các bạn lúc bắt đầu khở? ngh?ệp là g&?grave;?

M&?grave;nh học được khá nh?ều đ?ều hay từ ch&?acute;nh các bạn học v?&ec?rc;n của m&?grave;nh v&?grave; k?nh doanh là một thế g?ớ? v&oc?rc; cùng tận và kh&oc?rc;ng hề có g?ớ? hạn cho sức sáng tạo của con ngườ?. Mỗ? học v?&ec?rc;n đều là một “ngườ? thầy nhỏ” của m&?grave;nh, bở? họ g?úp m&?grave;nh tốt hơn bản th&ac?rc;n m&?grave;nh ngày h&oc?rc;m qua, ngày ma? sẽ tốt hơn ngày h&oc?rc;m nay, mà a? g?úp ta tốt hơn hẳn nh?&ec?rc;n là thầy ta rồ?.

Bà? học cốt l&ot?lde;? m&?grave;nh hay ch?a sẻ chưa phả? là những kỹ năng sáng lập, đ?ều hành doanh ngh?ệp, kh&oc?rc;ng là những mẹo vặt, kỹ thuật làm g?àu nhanh. Mà đó là xác định được mục t?&ec?rc;u của bản th&ac?rc;n là g&?grave; kh? khở? ngh?ệp. V&?grave; khở? ngh?ệp là một con đường g?úp m&?grave;nh t?ến đến cá? đ&?acute;ch cần th?ết, n&ec?rc;n m&?grave;nh sẽ chọn con đường đó kh? nó g?úp m&?grave;nh đạt được cá? m&?grave;nh muốn.

Theo T??n

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chang-trai-8x-lanh-dao-7-cong-ty-lon-a493.html