Chỉ đạo làm rõ trách nhiệm đặt tên đường ‘oái ăm’ ở Hà Nội


Thứ 7, 04/01/2014 | 17:08


Thành phố Hà Nội vẫn đang chỉ đạo làm rõ trách nhiệm việc đặt tên những con đường mang tên khó hiểu, toàn những ký tự đặc biệt như SP1, CD1, LS1… ở khu đô thị Nam Trung Yên (quận Cầu Giấy).

Thành phố Hà Nộ? vẫn đang chỉ đạo làm rõ trách nh?ệm v?ệc đặt tên những con đường gây sự khó h?ểu, toàn những ký tự đặc b?ệt như SP1, CD1, LS1… ở khu đô thị Nam Trung Yên (quận Cầu G?ấy).

Theo UBND thành phố Hà Nộ?, thờ? g?an gần đây dư luận phản ánh tình trạng khu đô thị Nam Trung Yên, phường Trung Hòa (Cầu G?ấy) xuất h?ện nh?ều tấm b?ển chỉ đường mang tên khó h?ểu, toàn những ký tự đặc b?ệt như SP1, CD1, LS1…

Ngoà? v?ệc nh?ều ngườ? dân phản ánh những con đường trên không có ý nghĩa và g?á trị văn hóa như những con đường HĐND thành phố Hà Nộ? quyết định, nó còn làm khó rất nh?ều ngườ? dân tìm đường, nhà ở khu vực trên.

Về v?ệc này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nộ? Nguyễn Thị Bích Ngọc g?ao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phố? hợp vớ? Sở G?ao thông vận tả?, UBND quận Cầu G?ấy và các đơn vị l?ên quan k?ểm tra, xử lý vấn đề trên.

Những con đường mang tên khó h?ểu ở khu đô thị Nam Trung Yên. Ảnh: L.Đ.

Mớ? đây, trao đổ? vớ? chúng tô? về trách nh?ệm l?ên quan những con đường mang tên khó h?ểu, kỳ quặc, vớ? các ký tự đặc b?ệt như SP1, CD1, LS1… ở khu đô thị Nam Trung Yên (Cầu G?ấy), ông Trương M?nh T?ến, Phó G?ám đốc Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch Hà Nộ? cho b?ết: “Sở đã thực h?ện ý k?ến chỉ đạo của thành phố”.

Theo ông T?ến, về phía Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch đã có công văn gử? Sở G?ao thông - Vận tả? Hà Nộ? và UBND quận Cầu G?ấy, bở? đây mớ? là những cơ quan phả? chịu trách nh?ệm chính.

“Trong trường hợp địa phương có nhu cầu đặt tên phố, phả? phố? hợp Sở G?ao thông vận tả?, có văn bản đề nghị, trên cơ sở đó thành phố mớ? xem xét theo quy trình”, ông T?ến cho b?ết.

Còn theo ông Lê Văn Hoạt, Phó Chủ tịch HĐND TP. Hà Nộ?, đây là v?ệc làm của địa phương chứ HĐND Thành phố không có chủ trương, không hay b?ết v?ệc này. Tuy nh?ên, sự v?ệc xảy ra, thành phố đã có chỉ đạo Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch vào cuộc, báo cáo thành phố. Cũng theo vị phó chủ tịch HĐND TP Hà Nộ?, quy trình đặt tên đường phố rất chặt chẽ, không được tùy t?ện, tự ý muốn đặt thế nào cũng được.

“Trước hết, UBND địa phương từ cấp xã, phường phả? thảo luận, có ý k?ến để trình cấp có thẩm quyền. Theo quy định phả? qua một Hộ? đồng thẩm định mà Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch là một đơn vị chuyên môn để ngh?ên cứu, thẩm tra. Sau đó, các phương án mớ? trình UBND TP xem xét, trình ra HĐND TP phê duyệt. Tên đường phố phả? dễ h?ểu, có ý nghĩa và mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa nhất định, nhất là đường phố ở Thủ đô”, ông Hoạt cho b?ết.

Ông Hoạt nó? thêm, UBND thành phố Hà Nộ? vừa có văn bản yêu cầu Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch cùng Sở G?ao thông vận tả? và các đơn vị l?ên quan k?ểm tra, xử lý v?ệc những con đường mang tên khó h?ểu, toàn những ký tự đặc b?ệt như SP1, CD1, LS1. Ngườ? dân cho rằng, tên đường này không có ý nghĩa và g?á trị văn hóa, gây phản cảm là rất đúng.

Được b?ết, đến thờ? đ?ểm này, các cơ quan chức năng của thành phố vẫn đang vào cuộc để xử lý, tuy nh?ên chưa rõ trách nh?ệm do đâu.

“Tô? nghĩ chắc chính quyền địa phương sẽ không làm v?ệc đó. Nhưng để rõ trách nh?ệm, phả? đợ? cơ quan chức năng và địa phương báo cáo đã”, ông Hoạt cho b?ết thêm.

L?nh Ch? (tổng hợp)

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/chi-dao-lam-ro-trach-nhiem-dat-ten-duong-oai-am-o-ha-noi-a16563.html

Tag: