Chi hội luật gia cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp: Xây dựng chi hội trong sạch, vững mạnh


Thứ 6, 13/12/2019 | 23:57


Cùng sự kiện

Hội luật gia tỉnh Đồng Tháp đã giúp cho hoạt động của chi hội Luật gia cục Thi hành án dân sự tỉnh được nâng cao về số lượng và chất lượng.

Được sự quan tâm của cấp ủy, lãnh đạo cục Thi hành án dân sự và sự chỉ đạo thường xuyên của hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp đã giúp cho hoạt động của chi hội Luật gia cục Thi hành án dân sự tỉnh được nâng cao về số lượng và chất lượng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung chi hội cũng như của đơn vị.

Hội Luật Gia - Chi hội luật gia cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp: Xây dựng chi hội trong sạch, vững mạnh

Một hoạt động của chi hội Luật gia cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chi hội còn có một số tồn tại, hạn chế như công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục, tư vấn pháp luật chủ yếu ở lĩnh vực hoạt động của ngành và chưa mang tính sâu rộng; chi hội chưa có những giải pháp tổ chức hoạt động thích hợp nên chưa tạo ra sự phát triển mạnh mẽ...

Trong thời gian tới, chi hội tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt các quan điểm, định hướng của Đảng và Nhà nước nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới; thường xuyên quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên nhằm không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ của Chi hội; tiếp tục củng cố tổ chức chi hội Luật gia cục Thi hành án dân sự trong sạch, vững mạnh, đổi mới phương thức hoạt động.

Chi hội nâng cao chất lượng công tác tham gia xây dựng pháp luật. Đồng thời, tích cực tham gia tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống, mở rộng hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên và Nhân dân; kết hợp với cơ quan, tổ chức khác để tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho nhân dân, đặc biệt là các đối tượng chính sách, người nghèo...

Kim Tuân

Bài đăng trên ấn phẩm báo in Đời sống & Pháp Luật số 199

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chi-hoi-luat-gia-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tinh-dong-thap-xay-dung-chi-hoi-trong-sach-vung-manh-a304476.html