Chìa khóa thành công cho nền kinh tế Việt năm Giáp Ngọ?


Thứ 7, 01/02/2014 | 01:34


(ĐSPL) - "Quay vòng vốn sẽ là chìa khóa thành công cho nền kinh tế trong năm 2014", theo nhận định của CBRE.

(ĐSPL) - "Quay vòng vốn sẽ là chìa khóa thành công cho nền k?nh tế trong năm 2014", theo nhận định của CBRE.

Các chuyên g?a k?nh tế nhận định rằng, năm 2013 là năm thứ 6 l?ên t?ếp k?nh tế V?ệt Nam rơ? vào tình trạng tăng trưởng dướ? mức t?ềm năng, dược xem như là chạm đáy của nền k?nh tế. Tuy nh?ên, những dấu h?ệu tích cực đã xuất h?ện được xem như t?ền đề cho năm 2014, h? vọng vào một năm "thoát đáy". 

Tăng trưởng GDP, lạm phát g?ảm?

Theo các chuyên g?a, k?nh tế trong nước được nhận định: tốc độ tăng trưởng k?nh tế năm 2013 sẽ có bước chuyển mình nhẹ nhàng, g?ao động từ 5,3 - 5,4\% và khoảng 5,7 - 5,8\% cho những năm t?ếp theo.

Tốc độ tăng trưởng GDP thế g?ớ? trong 2 năm tớ? được các tổ chức tà? chính quốc tế dự báo sẽ tăng từ mức 2,2\% trong năm nay lên 3,0\% vào năm 2014 và 3,3\% vào năm 2015.

Tốc độ tăng trưởng thương mạ? toàn cầu tăng từ mức 2,5\% trong năm nay lên 3,1\% và 5,4\% trong năm 2014 và 2015 (theo IMF); tăng 4\% và 5\% (theo WB) cũng tạo đ?ều k?ện để tốc độ tăng trưởng GDP của V?ệt Nam khở? sắc trong 2 năm tớ?.

Theo NFSC (Ủy ban G?ám sát tà? chính quốc g?a), nền k?nh tế V?ệt Nam năm 2014 và 2015 còn có nh?ều sự thuận lợ?, như k?nh tế vĩ mô ổn định, đặc b?ệt là lạm phát (năm 2014, dự báo chỉ số lạm phát là 7\% và g?ảm xuống 6,5\% vào năm 2015) t?ếp tục tạo đ?ều k?ện đẩy mạnh đầu tư nguồn vốn toàn xã hộ?; đầu tư của khu vực tư nhân được cả? th?ện nhờ những g?ả? pháp, chính sách hỗ trợ sản xuất, k?nh doanh đã tr?ển kha? trong thờ? g?an vừa qua phát huy tác dụng.

Tăng trưởng GDP V?ệt Nam 2014 (Ảnh m?nh họa, nguồn Internet)

Nợ xấu sẽ g?ảm?

Theo ông Lê Đức Thọ - Chánh văn phòng Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho b?ết: “Năm 2014 NHNN sẽ t?ếp tục xử lý nhanh hơn các khoản nợ xấu, xử lý có kết quả các khoản nợ này để đưa tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống xuống mức phù hợp. Đồng thờ?, tr?ển kha? các g?ả? pháp hạn chế nợ xấu phát s?nh trong tương la?, không được thực h?ện v?ệc cơ cấu lạ? nợ và các b?ện pháp ngh?ệp vụ khác để che g?ấu nợ xấu hoặc làm sa? lệch chất lượng tín dụng”.

Trong ha? ba năm trở lạ? đây, tỉ lệ nợ xấu trong hệ thống ngân hàng thương mạ? V?ệt Nam đã lên cao đến mức báo động. Để g?ả? quyết vấn đề này, Chính phủ đã thành lập Công ty Quản lý tà? sản của các tổ chức tín dụng V?ệt Nam (VAMC) vớ? một hình thức xử lý nợ xấu khá mớ? mẻ tạ? V?ệt Nam: mua lạ? bằng trá? ph?ếu đặc b?ệt.

Mặc dù công ty quản lý tà? sản quốc g?a VAMC đã được thành lập, nhưng nhìn chung, hoạt động của nó vẫn chỉ dừng ở mức tạm thờ? là nơ? nắm g?ữ nợ xấu thay cho các ngân hàng. Còn cơ chế xử lý nợ tr?ệt để hay bán nợ cho bên thứ ba vẫn chưa định hình rõ ràng và đ?ều này sẽ kh?ến v?ệc xử lý nợ xấu t?ếp tục đình trệ trong năm sau.

T?ềm năng vốn đầu tư FDI

V?ệt Nam đang có khá nh?ều cơ hộ? trong thu hút nguồn vốn FDI. K?nh tế đang phục hồ? khá tốt, tính từ năm 2007, chưa bao g?ờ lạm phát thấp và ổn định như năm 2013, mặt khác V?ệt Nam đang tham g?a vào các h?ệp định PPP, các nguồn FDI có quy mô lớn vớ? các đố? tác.

Ông Marc Townsend, Tổng g?ám đốc đ?ều hành của CBRE - doanh ngh?ệp cung cấp dịch vụ bất động sản hàng đầu V?ệt Nam dự báo, nếu như năm 2013, các nhà đầu tư nước ngoà? từ Nhật Bản, Nga góp phần làm tăng trường nguồn vốn đầu tư FDI vào V?ệt Nam, thì năm 2014, sẽ đến lượt các nhà đầu tư Trung Quốc.

“Trong 6 tháng vừa qua, CBRE nhận được rất nh?ều thông t?n của các nhà đầu tư Trung Quốc tìm h?ểu về thị trường bất động sản V?ệt Nam, hứa hẹn trong năm 2014 này sẽ có nh?ều nhà đầu tư bắt đầu đổ vốn vào V?ệt Nam”,

Trả lờ? trên báo Đầu tư chứng khoán, GS.TSKH Nguyễn Mạ?, Chủ tịch H?ệp hộ? Đầu tư nước ngoà? nhận định: “Rõ ràng tr?ển vọng năm 2014 của V?ệt Nam là rất lớn. Tô? rất lạc quan vớ? thu hút FDI trong năm 2014, chỉ còn vấn đề là chính sách thu hút FDI như thế nào”.

Bất động sản vẫn t?ếp tục đóng băng?

2013 là một năm đáng buồn của thị trường bất động sản kh? g?á g?ảm l?ên tục. Đ?ều này có thể sẽ tá? d?ễn trong năm 2014 kh? nguồn cung nhà t?ếp tục tăng trong kh? sức t?êu thụ vẫn yếu. Tuy vậy, đến cuố? năm 2014, thị trường có thể sẽ khả quan hơn nhờ các hoạt động M&A cũng như sự khở? sắc của các hoạt động k?nh tế.

“Có thể thị trường năm 2014 sẽ khá hơn năm 2013, nhưng còn tùy vào nh?ều yếu tố. Nếu lã? suất ngân hàng t?ếp tục g?ảm sẽ góp phần kích cầu ngườ? t?êu dùng, đồng thờ? nếu chính sách cho phép doanh ngh?ệp ch?a nhỏ căn hộ được thúc đẩy mạnh, thanh khoản thị trường sẽ tốt hơn”, ông Đoàn Chí Thanh, Tổng G?ám đốc Công ty Địa ốc Hoàng Anh Sà? Gòn, kỳ vọng.

Tuy nh?ên, Công ty dịch vụ bất động sản CBRE V?ệt Nam lạ? đưa ra một dự đoán táo bạo về sự khở? đầu mớ? của thị trường bất động sản.

Chìa khóa thành công của bất động sản V?ệt Nam 2014 (Ảnh m?nh họa, nguồn Internet).

Trong báo cáo này, CBRE cho rằng, bánh xe nền k?nh tế V?ệt Nam đang dần chuyển hướng vớ? lã? suất và lạm phát thấp nhất trong vòng 10 năm qua. Theo đó, CBRE cho rằng, quay vòng vốn sẽ là chìa khóa thành công trong năm 2014.

Các chủ đầu tư sẽ không muốn bỏ lỡ những cơ hộ? đầu tư xuất h?ện trong năm 2014 do đó sẽ đưa ra những đ?ều khoản ngày càng hấp dẫn cũng như mức g?á ưu đã? hơn nhằm g?ả? quyết hàng tồn.

Ngoà? ra, trong năm 2014, th? trường sẽ chứng k?ến dòng vốn từ Trung Quốc tà? trợ cho các g?ao dịch bất động sản, hàng loạt công ty bất động sản bỏ n?êm yết trên sàn, sự vươn lên của phân khúc trung lưu tạ? thị trường nhà ở để bán... Do đó n?ềm t?n vào dự báo này là hoàn toàn có thể.

Doanh ngh?ệp trong nước vẫn gặp khó

Mặc dù chưa có số l?ệu chính thức của cả năm 2013, nhưng 11 tháng đầu năm nay, t?ếp tục chứng k?ến sự “ra đ?” của gần 55.000 doanh ngh?ệp g?ả? thể và ngừng hoạt động, cao hơn cả con số của 2 năm 2011 và 2012.

Cũng bở? tình hình nợ xấu chưa được cả? th?ện, nên dòng tín dụng vẫn bị nghẽn mạch và dòng vốn không được hấp thụ một cách h?ệu quả. Tình trạng “thừa t?ền, th?ếu vốn” vẫn t?ếp tục tá? d?ễn, đặc b?ệt là tạ? các doanh ngh?ệp vừa và nhỏ.

Vì lý do đó, tổng vốn đầu tư phát tr?ển xã hộ? thấp hơn mục t?êu đề ra ở mức 30\% và mức tăng tín dụng cả năm cũng khó đạt được con số 12\% như Chính phủ từng đề xuất hồ? đầu năm.

Vấn đề nền k?nh tế nghẽn mạch tín dụng, trong kh? đầu tư của mọ? thành phần k?nh tế lạ? chủ yếu dựa vào tín dụng, vì thế, đây được xem là một trong những thách thức lớn nhất của k?nh tế V?ệt năm 2013.

Thu Thủy (Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chia-khoa-thanh-cong-cho-nen-kinh-te-viet-nam-giap-ngo-a19601.html