Chính phủ họp phiên chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật


Thứ 7, 14/09/2013 | 00:00


Đánh giá thực tiễn thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường

Đánh g?á thực t?ễn thí đ?ểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường

 Vừa qua tạ? trụ sở Chính phủ, dướ? sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ đã họp ph?ên chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật. Theo đó, Chính phủ đã nghe, thảo luận về báo cáo tổng kết thí đ?ểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường; báo cáo dự thảo ý k?ến tham g?a của Chính phủ về chương VII Chính phủ; báo cáo đề xuất của Chính phủ về nộ? dung Chương IX Chính quyền địa phương trong dự thảo sửa đổ? H?ến pháp năm 1992.... 

 t?n\ ch?nh.jpg" alt="" />

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các Phó Thủ tướng: Nguyễn Xuân Phúc, Hoàng Trung Hả?, Vũ Văn N?nh tạ? ph?ên họp chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật, ngày 12/8. Ảnh: VGP/Nhật Bắc 

Bộ trưởng Bộ Nộ? vụ Nguyễn Thá? Bình trình bày cho b?ết, qua hơn 4 năm thực h?ện thí đ?ểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường, tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị ở địa phương vẫn bảo đảm được sự lãnh đạo của Đảng và quan hệ công tác g?ữa các cơ quan; hoạt động quản lý, đ?ều hành của bộ máy chính quyền các cấp và v?ệc tổ chức thực h?ện các nh?ệm vụ chính trị ở địa phương thông suốt, h?ệu lực, h?ệu quả…

Phát b?ểu tạ? ph?ên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Các phương án, nhất là phương án không tổ chức HĐND quận, huyện, phường phả? có đánh g?á tổng kết các mặt từ thực t?ễn và lấy ý k?ến cấp ủy, HĐND và chính quyền các tỉnh, thành phố trong cả nước trước kh? Chính phủ b?ểu quyết lựa chọn để hoàn th?ện đề án. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý các bộ, ngành kh? ban hành văn bản quy phạm pháp luật cần hết sức lưu ý tính hợp h?ến, hợp pháp và tính khả th?… Ngày 13/8, Chính phủ t?ếp tục thảo luận về các dự án luật.

(TTXVN)


Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chinh-phu-hop-phien-chuyen-de-ve-cong-tac-xay-dung-phap-luat-a1239.html