Chính phủ yêu cầu bảo đảm cung ứng điện trong quý IV năm 2023 và năm 2024


Bảo An

Thứ 4, 27/09/2023 | 07:40


Cùng sự kiện

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký văn bản về kế hoạch bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân các tháng cuối năm 2023, năm 2024.

Báo Công an nhân dân đưa tin, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số: 7382/VPCP-CN gửi Bộ trưởng các Bộ: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Chủ tịch Hội đồng thành viên các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Dầu Khí Việt Nam, Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về kế hoạch đảm bảo điện những tháng cuối năm 2023 và năm 2024.

Văn bản nêu: Xét báo cáo và kiến nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 146/BC-BCT ngày 5/9 gửi Thủ tướng Chính phủ về việc cập nhật kế hoạch cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân các tháng cuối năm 2023 và năm 2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có ý kiến như sau:

Bộ Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện đầy đủ, có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 745/TTg-CN ngày 15/8/2023 và Công điện số 782/CĐ-TTg ngày 4/9/2023;

Tin trong nước - Chính phủ yêu cầu bảo đảm cung ứng điện trong quý IV năm 2023 và năm 2024
Việc cung ứng điện trong thời gian tới phải được đảm bảo. Ảnh: Tạp chí Công thương

Nếu phát hiện những khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến việc bảo đảm cung ứng điện và những vấn đề vượt thẩm quyền, Bộ phải kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng chỉ đạo trực tiếp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm chỉ đạo xây dựng kế hoạch xả nước đổ ải từ các hồ chứa thủy điện lớn phục vụ cấp nước vụ Đông Xuân năm 2024 và hướng dẫn các địa phương có liên quan xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn nước xả đổ ải theo hướng sử dụng tiết kiệm tối đa và hiệu quả nguồn nước; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong tháng 11/2023.

Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương tiếp tục thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Công điện số 397/CĐ-TTg ngày 13/5/2023 liên quan đến việc điều tiết, vận hành linh hoạt các hồ chứa thủy điện trong các quy trình vận hành liên hồ chứa nhằm khai thác hiệu quả, tiết kiệm nguồn nước, tối ưu hóa lợi ích về phát triển kinh tế - xã hội, môi trường do nguồn nước mang lại, đồng thời phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình và vùng hạ du; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong tháng 11/2023.

Xem thêm: Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, TP.HCM được sử dụng xe công có giá tối đa 1,55 tỷ đồng

Ngoài ra, Phó Thủ trướng Trần Hồng Hà cũng nhấn mạnh trách nhiệm của địa phương, cụ thể UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện có hiệu quả công tác tiết kiệm điện tại địa phương; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đền bù giải phóng mặt bằng các dự án nguồn và lưới điện, đặc biệt là các dự án trọng điểm, cấp bách nhằm đảm bảo cung ứng điện; phối hợp với Bộ Công Thương và các bộ, cơ quan liên quan để chỉ đạo triển khai các bước chuẩn bị đầu tư các dự án điện trên địa bàn.

Đối với các đơn vị Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và chủ đầu tư các nhà máy điện có trách nhiệm chuẩn bị tốt công tác chuẩn bị sản xuất điện các tháng cuối năm 2023 và năm 2024 theo kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thủ tướng nhấn mạnh, tuyệt đối không được để thiếu than, thiếu khí cho sản xuất điện do các yếu tố chủ quan; tập trung khắc phục nhanh các sự cố nhà máy điện, lưới điện (nếu có); tổ chức thực hiện đầu tư các dự án điện được giao làm chủ đầu tư theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả, đặc biệt là đối với các dự án trọng điểm, cấp bách, theo VTC News.

Bảo An (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chinh-phu-yeu-cau-bao-dam-cung-ung-dien-trong-quy-iv-nam-2023-va-nam-2024-a592721.html