Chính thức giải quyết thủ tục hành chính qua đường bưu điện từ ngày 16/12


Thứ 3, 25/10/2016 | 01:43


(ĐSPL) - Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

(ĐSPL) - Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Theo tin tức từ Bộ Tư pháp, ngày 19/10, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Theo Quyết định số này, tất cả tổ chức, cá nhân đều có thể thông qua dịch vụ bưu chính công ích để thực hiện mọi thủ tục hành chính bao gồm gửi hồ sơ, nhận kết quả với các cơ quan công quyền, chỉ trừ một số thủ tục hành chính pháp luật quy định không được ủy quyền.

Chính thức áp dụng giải quyết thủ tục hành chính qua đường bưu điện từ ngày 16/12. (Ảnh: Đại Đoàn Kết)

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cũng đề ra quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó, các tổ chức, cá nhân sẽ gửi hồ sơ tại các điểm phục vụ bưu chính công ích hoặc tại địa chỉ theo yêu cầu của mình. Người gửi sẽ cùng với nhân viên bưu chính kiểm đếm, lập danh mục các tài liệu, văn bản có trong hồ sơ. Nếu tài liệu, văn bản còn thiếu so với quy định thì nhân viên bưu chính sẽ hướng dẫn bổ sung đầy đủ, sau đó mới lập Phiếu giao nhận hồ sơ rồi đóng gói, niêm phong và chuyển phát.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ được chuyển đến, người tiếp nhận có trách nhiệm chuyển ngay hồ sơ đến người có thẩm quyền của cơ quan đó để giải quyết. Việc giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện theo đúng trình tự, thẩm quyền và thời hạn do pháp luật quy định.

Trong trường hợp hồ sơ có bản chính hoặc bản gốc cần phải sao chụp, đối chiếu xác nhận tính xác thực thì người trực tiếp xử lý hồ sơ có trách nhiệm sao chụp, xem xét, đối chiếu và xác nhận tính xác thực của bản sao chụp so với bản chính hoặc bản gốc. Đồng thời, người trực tiếp xử lý hồ sơ cũng có trách nhiệm lưu bản sao chụp đã được xác nhận vào hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính. Bản chính hoặc bản gốc phải được bảo quản và trả lại cho tổ chức, cá nhân khi trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Khi hoàn thành giải quyết thủ tục hành chính, cơ quan có thẩm quyền đăng tải công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử của cơ quan (nếu có) và thông báo (bằng tin nhắn, thư điện tử hoặc hình thức khác) đến nhân viên bưu chính và tổ chức, cá nhân.

Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sẽ có hiệu lực từ ngày 16/12/2016.

Nhân Văn

Video đang được xem nhiều nhất:

[mecloud]iuFuf8tu9Y[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chinh-thuc-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-qua-duong-buu-dien-tu-ngay-1612-a167572.html