Chính thức giảm mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ 1/6/2017


Thứ 4, 03/05/2017 | 03:03


Cùng sự kiện

Từ 1/6/2017, mức đóng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là 0,5 %.

Từ 1/6/2017, mức đóng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là 0,5 %.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 44/2017/NĐ-CP quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6.

Theo đó, từ ngày 01/6/2017 mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người sử dụng lao động là 0,5% (hiện nay là 1%) trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động.

Nghị định 44/2017/NĐ-CP quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc 

Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì mức đóng hằng tháng cũng là 0,5%; phương thức đóng được thực hiện hằng tháng, 03 tháng hoặc 06 tháng một lần.

Căn cứ vào khả năng bảo đảm cân đối Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, Chính phủ xem xét điều chỉnh mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 1/1/2020.

Thu Huyền

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chinh-thuc-giam-muc-dong-bao-hiem-xa-hoi-bat-buoc-tu-162017-a187895.html