Chủ tịch ngân hàng SCB bất ngờ xin từ nhiệm


Thứ 2, 24/03/2014 | 08:23


(ĐSPL) - Bà Nguyễn Thị Thu Sương – Chủ tịch HĐQT và ông Trầm Thích Tồn – Phó chủ tịch HĐQT của ngân hàng SCB bất ngờ xin từ nhiệm khỏi HĐQT.

(ĐSPL) - Bà Nguyễn Thị Thu Sương – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) và ông Trầm Thích Tồn – Phó chủ tịch HĐQT của ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – SCB bất ngờ xin từ nhiệm khỏi HĐQT.

Vào sáng ngày 17/03/2014, tại thành phố Hồ Chí Minh, ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – SCB tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

Nội dung chính của đại hội lần này xoay quanh việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT và thay đổi số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Việc Bà Nguyễn Thị Thu Sương – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ông Trầm Thích Tồn – Phó chủ tịch HĐQT của SCB xin từ nhiệm khiến đại hội khá bất ngờ vì đây là 2 thành viên chủ chốt của HĐQT ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn.

 Bà Nguyễn Thị Thu Sương và ông Trầm Thích Tồn.

Do đây là việc từ nhiệm của 2 lãnh đạo trên nằm ngoài dự kiến của đại hội nên ngoài việc giảm số lượng thành viên như kế hoạch ban đầu là từ 9 thành viên xuống còn 6 thành viên, HĐQT cũng tiến hành bầu bổ sung thêm 2 thành viên HĐQT thay thế.

Theo đó, ông Võ Tấn Hoàng Văn và ông Tạ Chiêu Trung được HĐQT đề cử bầu bổ sung.

 Ông Võ Tấn Hoàng Văn hiện là Tổng giám đốc của SCB.

Trong đại hội sáng nay, phương án tăng vốn điều lệ thêm 2.000 tỷ đồng lên 14.295 tỷ đồng cũng được HĐQT trình xin ý kiến.

Cụ thể, trong trường hợp không thể tăng vốn cấp 2 bằng nguồn ủy thác từ nước ngoài như kế hoạch, SCB sẽ thực hiện tăng vốn điều lệ với mục tiêu nâng cao năng lực tài chính dự kiến trước 31/12/2014.

Ngoài ra, những vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều hành, thành lập công ty con, việc đầu tư của SCB... cũng được thông qua trong đại hội thường niên lần này.

Hà Linh (T.H)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chu-tich-ngan-hang-scb-bat-ngo-xin-tu-nhiem-a25884.html