Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân giữ chức Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia


Thứ 5, 11/06/2020 | 02:59


Cùng sự kiện

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân được Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân được Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân - Ảnh: Quochoi.vn

Sáng 11/6, Quốc hội tiến hành quy trình bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Với 462/462 đại biểu tán thành (95,65% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết. Theo đó, người được bầu vào vị trí Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia là bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Quốc hội.

Theo dự kiến, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là 23/5/2021, nhằm bảo đảm về thời gian tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và quy trình triển khai bầu cử theo đúng quy định trong luật.

Để chuẩn bị cho công tác bầu cử vào năm tới, tại kỳ họp này, Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, sau đó Chủ tịch Hội đồng sẽ có tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn danh sách Phó chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Theo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia chịu trách nhiệm trước Quốc hội về hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn như: Trình danh sách các phó chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, các ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia để Quốc hội phê chuẩn;

Triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Hội đồng bầu cử quốc gia; Lãnh đạo và điều hành công việc của Hội đồng bầu cử quốc gia; giữ liên hệ với các thành viên của Hội đồng bầu cử quốc gia; Thay mặt Hội đồng bầu cử quốc gia trong mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức khác; thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Hội đồng bầu cử quốc gia phân công.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chu-tich-quoc-hoi-nguyen-thi-kim-ngan-giu-chuc-chu-tich-hoi-dong-bau-cu-quoc-gia-a326707.html