Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai quyết dẹp "nạn" cán bộ nhũng nhiễu người dân


Thứ 4, 14/09/2016 | 09:27


Cùng sự kiện

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trong thông báo kết luận tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9 năm 2016.

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trong thông báo kết luận tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9 năm 2016.

Đồng chí Đặng Xuân Phong, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan được phép đình chỉ công tác đối với cán bộ có hành vi tiêu cực.

Tại Thông báo số 366 của Chủ tịch UBND tỉnh ngày 9/9 nêu rõ một trong những nhiệm vụ chính, trọng tâm tháng 9 và 4 tháng cuối năm 2016 là tập trung nỗ lực thực hiện cải cách hành chính. Trong đó, tăng cường chỉ đạo các cấp, các ngành và kiểm tra, giám sát cụ thể tiến độ, trách nhiệm của công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ; tích cực hơn nữa trong việc giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp.

Hoạt động cải cách hành chính phải thiết thực, đi vào cuộc sống và đem lại hiệu quả rõ ràng; không nể nang, né tránh và phê bình thẳng thắn các cơ quan, tổ chức, cá nhân chậm trễ thực hiện nhiệm vụ, gây phiền hà, khó khăn cho nhân dân, doanh nghiệp. Quán triệt đầy đủ và thực hiện tốt Chỉ thị 26 ngày 03/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; chỉ đạo của chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4345/UBND-NC ngày 08/9/2016 về việc tăng cường quản lý cán bộ, công chức viên chức và thực hiện chế độ công vụ.

Đặc biệt, Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ, thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị, thành viên UBND tỉnh được phép thực hiện ngay việc đình chỉ công tác khi phát hiện cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, phiền hà, nhận hối lộ, tham nhũng sau đó mới tiến hành các trình tự thủ tục xử lý theo quy quy định.

Ngay sau khi Thông báo số 366 ngày 12/9 được ban hành, Chánh Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 979 ngày 12/9/2016 quán triệt và chỉ đạo thực hiện Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh đối với cán bộ, công chức, viên chức trong Văn phòng UBND tỉnh, theo đó sẽ đình chỉ công tác cán bộ, công chức khi phát hiện có hành vi tiêu cực, sách nhiễu doanh nghiệp, người dân./.

VƯƠNG TRINH QUỐC
Nguồn: Baolaocai.vn

Video tin tức được xem nhiều:

[mecloud]SfRoiCRTus[/mecloud]

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/chu-tich-ubnd-tinh-lao-cai-quyet-dep-nan-can-bo-nhung-nhieu-nguoi-dan-a147824.html