Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tiếp công dân định kỳ hai lần trong tháng


Thứ 3, 27/12/2016 | 08:48


(ĐSPL) - Văn phòng UBND TP Đà Nẵng vừa ra thông báo về lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vào ngày thứ Sáu tuần thứ 2 và ngày thứ Sáu tuần thứ 4

(ĐSPL) - Văn phòng UBND TP Đà Nẵng vừa ra thông báo về lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vào ngày thứ Sáu tuần thứ 2 và ngày thứ Sáu tuần thứ 4 trong tháng...

Ngày 27/12, ông Trần Đình Quỳnh, Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết Văn phòng UBND vừa  ra thông báo số 405/TB-VP về việc tiếp công dân của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trong thời gian tới.       

Kể từ ngày 1/1/2017, dựa trên tình hình thực tế về công tác tiếp công dân trên địa bàn thành phố, Văn phòng UBND quyết định thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng từ 01 lần/tháng lên 02 lần/tháng. Theo đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tiếp công dân định kỳ vào ngày thứ Sáu tuần thứ 2 và ngày thứ Sáu tuần thứ 4 trong tháng.

Kể từ ngày 1/1/2017, ông Huỳnh Đức Thơ – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tiếp công dân định kỳ 2 lần/tháng 

Việc tiếp công dân của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng sẽ được thực hiện tại Trụ sở Tiếp công dân TP Đà Nẵng (số 51A Lý Tự Trọng). Nếu lịch tiếp trùng vào ngày nghỉ hoặc Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng có lịch đột xuất thì Văn phòng UBND thành phố sẽ thông báo thay đổi lịch tiếp tại Trang thông tin điện tử TP Đà Nẵng (www.danang.gov.vn) và tại Trụ sở Tiếp công dân.

Thông báo của Văn phòng UBND về lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Ông Quỳnh cũng cho biết, để công tác tiếp dân đạt hiệu quả cao, các công dân nên đăng ký và gửi trước nội dung đến Ban Tiếp công dân TP Đà Nẵng (51A Lý Tự Trọng) để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định. Ban Tiếp công dân TP Đà Nẵng chịu trách nhiệm phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo địa điểm, thành phần và nội dung phục vụ cho công tác tiếp công dân của Chủ tịch UBND thành phố.

Trước đó, vào ngày 15/11, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Xuân Anh cũng ra quyết định số 18/QĐ-UBND ban hành Quy chế tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND TP Đà Nẵng. Theo đó, Chủ tịch, đại biểu HĐND TP Đà Nẵng sẽ tiếp công dân mỗi tháng một lần theo lịch do Thường trực HĐND TP sắp xếp (trừ trường hợp tiếp công dân theo vụ việc). 

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/chu-tich-ubnd-tp-da-nang-tiep-cong-dan-dinh-ky-hai-lan-trong-thang-a175981.html