Chủ tịch xã bỏ nhiệm sở vì... mê gái


Thứ 6, 13/12/2013 | 07:25


Chuyện lạ lùng đã xảy ra ở xã miền núi Phước Lộc của huyện Phước Sơn, Quảng Nam là vị chủ tịch xã này đã tự ý bỏ nhiệm sở đi cùng với một người phụ nữ khác hơn mười ngày nay.

Chuyện lạ lùng đã xảy ra ở xã m?ền nú? Phước Lộc của huyện Phước Sơn, Quảng Nam là vị chủ tịch xã này đã tự ý bỏ nh?ệm sở đ? cùng vớ? một ngườ? phụ nữ khác hơn mườ? ngày nay.

Mấy ngày nay ngườ? dân của xã m?ền nú? Phước Lộc, huyện Phước Sơn, Quảng Nam xôn xao chuyện ông Hồ Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Phước Lộc “b?ến mất” khỏ? địa phương, đồng thờ? bỏ trụ sở UBND xã Phước Lộc đ? đâu mất hơn mườ? ngày, gây nh?ều khó khăn cho công v?ệc đ?ều hành, chỉ đạo cũng như g?ả? quyết công v?ệc hành chính cho ngườ? dân địa phương. 

Trước sự v?ệc này, ngày 12/12, ông Hoàng Hoa, Chánh Văn phòng UBND huyện Phước Sơn cho b?ết, UBND huyện vừa chỉ đạo các ngành chức năng xem xét, xử lý theo quy định đố? vớ? ông Hồ Văn Hùng.Trước đó, cán bộ và ngườ? dân của xã Phước Lộc phản ánh v?ệc ông Hồ Văn Hùng tự ý bỏ công tác đ? khỏ? địa phương cùng vớ? một phụ nữ hơn mườ? ngày qua. Do vậy các hoạt động l?ên quan của xã bị đình trệ, không có ngườ? g?ả? quyết.  
Nh?ều cán bộ vướng vòng lao lý vì dâm ô (Ảnh m?nh họa)
Để hoạt động của chính quyền xã tốt hơn, ngày 11/12, ông Đoàn Văn Thông, Phó Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn cùng lãnh đạo Phòng Nộ? vụ huyện Phước Sơn đã vào xã Phước Lộc xem xét tình hình, đồng thờ? g?ao trách nh?ệm quản lý địa phương cho ông Hồ Văn Long, phó chủ tịch UBND xã tạm thờ? quản lý.Ông Đoàn Văn Thông cho b?ết, ngay sau kh? UBND xã Phước Lộc báo cáo v?ệc ông Hồ Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã tự ý bỏ đ? đâu mất hơn mườ? ngày nay làm cho công v?ệc đ?ều hành, chỉ đạo và g?ả? quyết công v?ệc ở xã gặp nh?ều khó khăn. Đặc b?ệt đây là thờ? g?an cuố? năm nên công v?ệc rất nh?ều như quyết toán sổ sách kế toán, tổng kết các lĩnh vực khác.Vì vậy, ngày hôm qua tô? đã vào UBND xã Phước Lộc để nắm lạ? tình hình và g?ao quyền đ?ều hành, chỉ đạo của xã lạ? cho anh Hồ Văn Long, phó chủ tịch xã tạm thờ? đ?ều hành g?ả? quyết công v?ệc”, ông Đoàn Văn Thông nó?.Theo Đất V?ệt

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/chu-tich-xa-bo-nhiem-so-vi-me-gai-a13187.html