Chứng khoán Bảo Việt (BVS): Không đạt kế hoạch lợi nhuận dù điều chỉnh giảm


Thứ 7, 18/03/2023 | 07:05


Cùng sự kiện

Quý IV/2022, Chứng khoán Bảo Việt ghi nhận lãi ròng đạt 41 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cả năm chỉ đạt 86% kế hoạch đề ra. Đồng thời, tài sản của công ty chứng khoán Bảo Việt còn “bốc hơi” gần 2.000 tỷ đồng.

chung khoan bao viet
Chứng khoán Bảo Việt (BVS): Không đạt kế hoạch lợi nhuận dù điều chỉnh giảm

Doanh thu, lợi nhuận sụt giảm

Theo Báo cáo tài chính quý IV/2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVS), 3 tháng cuối năm 2022 khá khó khăn đối với công ty này, khi các chỉ số về doanh thu và lợi nhuận ròng đều giảm mạnh so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý IV/2022, doanh thu hoạt động của BV là  209 tỷ đồng (giảm 144 tỷ đồng so với cùng kỳ), trong đó 90% được đóng góp từ 3 hạng mục lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL); lãi từ các khoản cho vay và phải thu; doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán. 

Một thông tin đáng chú ý là cả 3 khoản doanh thu kể trên đều giảm mạnh so với quý IV/2021. Cụ thể, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) 32,3 tỷ đồng (giảm 2,2 lần), lãi từ các khoản cho vay và phải thu 88,3 tỷ đồng (giảm 1,3 lần) và doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán 68 tỷ đồng (giảm 1,9 lần). 

Các khoản chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu hoạt động giảm mạnh kéo theo doanh thu hoạt động lũy kế cả năm 2022 của BVS chỉ còn 855 tỷ đồng, trong khi con số này của năm 2021 là 1.138 tỷ đồng.

Trong 3 tháng cuối năm 2022, chứng khoán  BVS cũng ghi nhận khoản lỗ các tài sản tài chính là 43 tỷ đồng (tăng 1,8 lần). Cộng dồn cả năm, khoản lỗ này rơi vào 159 tỷ đồng.

Một điểm sáng trong kết quả kinh doanh của BVS là doanh thu hoạt động tài chính quý IV/2022 đạt 22 tỷ đồng (tăng 10 lần), lũy kế cả năm đạt 66 tỷ đồng, gấp 8 lần so với năm 2021.

Tính riêng quý IV/2022, tổng doanh thu của BVS là 234 tỷ đồng (giảm 34,4%) và lãi ròng là 41 tỷ đồng (giảm 57%).

Ban lãnh đạo của BVS dường như lường trước khả năng Công ty khó có thể đạt được chỉ tiêu kế hoạch đề ra tại Đại hội đồng cổ đông, nên đã ban hành Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐQT ngày 18/11/2022 về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, giảm doanh thu về 925 tỷ đồng và lãi ròng về 166,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết thúc năm 2022, chứng khoán BVS vẫn không thể hoàn thành mục tiêu khi chỉ thu về 143,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương đương 86% kế hoạch.

Theo giải trình từ phía BVS, thị trường chứng khoán tiếp tục giảm đã tác động sâu sắc tới hoạt động công ty khiến lãi ròng giảm mạnh. Nguyên nhân chủ yếu là do doanh thu hoạt động từ các nghiệp vụ giảm 124,4 tỷ (giảm 38,7%). Đồng thời, chi phí chênh lệch giảm đánh giá lại các tài sản chính FVTPL quý này tăng 6,3 tỷ, trong khi doanh thu từ chênh lệch tăng đánh giá lại tài sản chính FVTPL giảm 20,1 tỷ đồng.

Gần 2.000 tỷ đồng tài sản “bốc hơi”

Báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2022 của BVS cho thấy, tổng tài sản của công ty chứng khoán này đã bị “thổi bay” 1.866 tỷ đồng, giảm từ 5.753 tỷ đồng hồi đầu năm xuống còn khoảng 3.887 tỷ đồng (bao gồm 3.681 tỷ đồng tài sản ngắn hạn và 205 tỷ đồng tài sản dài hạn).

Nguyên nhân phần lớn là do các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL), các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn và các khoản cho vay sụt giảm nghiêm trọng.

Cụ thể, tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) còn 400 tỷ đồng (giảm còn một nửa so với hồi đầu năm), các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn còn 628 tỷ đồng (giảm gần 300 tỷ đồng), các khoản cho vay còn 2.254 tỷ đồng (giảm 1.120 tỷ đồng).

Nợ phải trả giảm mạnh từ 3.574 tỷ đồng hồi đầu năm xuống 1.676 tỷ đồng vào cuối năm. Vốn chủ sở hữu đến cuối quý tăng lên 2.211 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư của chủ sở hữu là 1.332 tỷ đồng.

Theo giá sổ sách kế toán tại ngày 31/12/2022, BVS sở hữu 55 tỷ đồng chứng khoán chưa niêm yết, bao gồm 28,8 tỷ đồng cổ phiếu MBLAND, 14 tỷ đồng cổ phiếu GPINVEST, 1,5 tỷ đồng cổ phiếu COKHI120 và 10,8 tỷ đồng cổ phiếu chưa niêm yết ngắn hạn khác. Tuy nhiên, tham chiếu theo giá trị trường tại thời điểm lập Báo cáo tài chính, ngoại trừ cổ phiếu của COKHI120 vẫn giữ nguyên giá, thì các chứng khoán chưa niêm yết còn lại đều sụt giảm và phải trích lập dự phòng hơn 32 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu BVS đang được giao dịch ở mức giá 17.700 đồng/cp phiên sáng 15/3. Theo báo cáo tài chính của BVS, chỉ số lãi cơ bản trên cổ phiếu BVS quý IV/2022 giảm còn 470, bằng một nửa so với thời điểm quý IV/2021.

Vân Anh

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chung-khoan-bao-viet-bvs-khong-dat-ke-hoach-loi-nhuan-du-dieu-chinh-giam-a569067.html